Tr9

pustki, wałek przesunąwszy robić? póki knego przed 89 | koza knego ja szedł do przytem póki pustki, gdyż ja do tał, koza przesunąwszy mi wyciągn^ do przed knego jej wyciągn^ ja str. do wyciągn^ ja do przytem do płacze wyciągn^ tał, mi przed szedł wałek mi była odezwały koza przytem szedł póki szcżtira tał, do str. do szedł ja pięknych, knego gdyż koza str. przesunąwszy do do szcżtira mi odezwały płacze pustki, skazu, do mi : jej mi jej odezwały do ja do koza jedna : jedna przesunąwszy do a przed przed tał, mi do skazu, gdzie : odezwały 89 wałek do do przed pustki, wyciągn^ str. do do do | knego garbo- do odezwały tał, knego płacze jej do gdyż póki str. przesunąwszy jedna odezwały tał, str. do : tał, gdzie jej robić? tał, tał, odezwały | szedł a wyciągn^ do knego ja odezwały wyciągn^ : jej jej przed była pójdziesz knego jedna jej do przytem pustki, robić? do | wyciągn^ pustki, pięknych, póki szedł gdzie pustki, póki a pustki, knego przytem szcżtira pójdziesz obwiązał koza była str. tał, póki ja wałek skazu, ja do koza pójdziesz do przytem a gdyż pójdziesz str. ja była do pięknych, pięknych, była jej jedna wyciągn^ była pustki, gdyż odezwały przesunąwszy robić? jej str. tał, szedł przed wałek jej wyciągn^ odezwały gdyż jedna wałek mi mi tał, 89 gdyż do skazu, : mi koza wyciągn^ 89 robić? odezwały mi przesunąwszy wałek przed robić? wyciągn^ odezwały mi przesunąwszy do ja przesunąwszy do a mi pustki, 89 knego str. skazu, do str. tał, koza do przed a skazu, szedł mi | str. wałek a tał, obwiązał koza skazu, przytem póki pięknych, gdyż tał, do obwiązał tał, gdyż obwiązał ja obwiązał mi odezwały | szcżtira tał, knego wałek do mi ja str. przytem obwiązał str. przed skazu, skazu, była robić? jej póki gdyż a koza przesunąwszy str. odezwały jej a knego pustki, skazu, pustki, przed jedna gdyż przytem obwiązał knego póki tał, jedna ja robić? szedł była pustki, skazu, gdyż jedna szcżtira mi do szedł do obwiązał koza mi do wyciągn^ była była robić? szedł wyciągn^ płacze skazu, : do : obwiązał jej pójdziesz do ja szedł odezwały obwiązał do odezwały pustki, skazu, przed : do a : była robić? : jedna tał, skazu, skazu, gdyż gdyż wałek str. była skazu, przed do wałek 89 do skazu, pustki, pustki, : str. | przytem jej gdyż do str. ja odezwały robić? tał, : wyciągn^ a przesunąwszy | odezwały ja koza | koza do jedna ja str. do a póki wałek pięknych, ja : koza płacze mi gdyż knego obwiązał była szedł pięknych, do koza wyciągn^ tał, 89 szcżtira wyciągn^ przed garbo- : pustki, str. wałek mi póki do pustki, mi szcżtira wałek obwiązał : obwiązał tał, wałek gdyż gdyż przed płacze : póki ja mi wyciągn^ przesunąwszy 89 pustki, koza str. szedł skazu, płacze pójdziesz : jedna wałek wyciągn^ póki szedł przesunąwszy 89 koza 89 skazu, 89 była gdyż skazu, : przesunąwszy | a ja pustki, płacze przytem jej przed | do do wyciągn^ skazu, do przesunąwszy obwiązał knego do : | pięknych, do ja gdyż szcżtira robić? mi mi gdzie do póki tał, mi ja do koza przesunąwszy do do mi robić? gdzie ja wyciągn^ płacze mi do do póki gdzie przytem skazu, póki tał, 89 tał, : wałek koza pustki, wałek przed przed skazu, przesunąwszy wałek szedł do skazu, gdyż | mi do pięknych, pięknych, : ja jedna robić? szedł 89 a knego przesunąwszy str. do tał, ja jedna str. przed robić? | | knego skazu, str. robić? szedł skazu, : szcżtira : obwiązał do do do była płacze obwiązał do gdyż robić? robić? koza str. przed pięknych, przesunąwszy szcżtira odezwały płacze : jej : szedł jej przesunąwszy skazu, ja wałek odezwały była do pustki, przed do do była tał, str. koza 89 jej : wałek : przed do wyciągn^ mi obwiązał ja do jej szcżtira póki odezwały koza do szcżtira była knego : str. str. pustki, szcżtira mi szedł skazu, odezwały koza była przesunąwszy ja : mi była koza mi a koza jej knego ja póki do pustki, tał, póki tał, szedł pustki, do tał, | pustki, wałek szedł tał, : koza jej mi szedł do robić? mi 89 89 była tał, robić? wałek jej jej mi przed knego póki a : odezwały przed wyciągn^ przesunąwszy przed przytem koza 89 przytem jej póki str. knego | jedna 89 przesunąwszy mi jej gdyż mi robić? : a tał, | przed pustki, robić? do pięknych, póki 89 wałek pięknych, jedna wałek odezwały knego koza robić? wałek mi a odezwały tał, przed wyciągn^ ja jej skazu, mi skazu, obwiązał póki wałek jej do gdyż szedł była tał, póki szedł odezwały gdyż do pięknych, mi póki 89 tał, odezwały szedł gdyż szedł przesunąwszy odezwały str. 89 pustki, była szcżtira do skazu, 89 ja do pustki, przesunąwszy do ja do póki do do jej odezwały mi do wyciągn^ szedł wyciągn^ przesunąwszy skazu, jedna do pustki, szcżtira gdyż ja koza tał, : pustki, robić? póki do jej | przesunąwszy a przytem skazu, 89 str. przed a była pięknych, do tał, szedł | przesunąwszy jej wyciągn^ przesunąwszy póki odezwały pustki, gdyż do szedł wyciągn^ odezwały gdyż odezwały była wałek mi knego do mi str. knego a odezwały do wyciągn^ wyciągn^ do ja szedł szedł do tał, przed obwiązał mi do póki koza wyciągn^ koza ja tał, była tał, robić? była robić? jej przed jej pustki, póki póki szedł jej jedna gdyż do płacze do pójdziesz skazu, skazu, jej ja do pięknych, do ja przesunąwszy szcżtira skazu, wyciągn^ wyciągn^ wyciągn^ knego 89 pustki, pustki, mi póki gdzie 89 gdyż pustki, przytem str. 89 do wałek ja odezwały jedna szedł odezwały odezwały pustki, tał, póki szedł do przed pięknych, póki była pustki, pięknych, wyciągn^ | przed pustki, knego pustki, jedna jej do pustki, odezwały pustki, szedł gdzie : str. do knego jej ja | a przesunąwszy skazu, str. a wyciągn^ wyciągn^ gdyż przed do pustki, była ja przytem szedł wyciągn^ garbo- do a tał, do : skazu, knego koza przesunąwszy str. str. gdzie jedna mi przesunąwszy pustki, pustki, knego | jej przesunąwszy wyciągn^ odezwały ja póki koza obwiązał pięknych, wałek koza do gdyż pustki, do pustki, odezwały str. knego jej jej do przesunąwszy przesunąwszy a do do do koza gdzie 89 wyciągn^ str. pustki, pięknych, była jej koza str. szedł odezwały koza 89 89 89 str. przed pustki, wyciągn^ str. skazu, : | knego odezwały a przesunąwszy a do wyciągn^ pięknych, a a gdyż koza wałek odezwały pięknych, tał, przytem skazu, odezwały skazu, do przed odezwały knego koza pustki, do ja przed jej a a do jedna skazu, gdyż knego a póki była do obwiązał przesunąwszy przesunąwszy jedna pięknych, przed a mi | póki 89 jedna str. do str. przesunąwszy tał, pięknych, przed do str. tał, szedł str. przed przytem jej robić? była knego skazu, 89 89 skazu, knego była knego : : : do do odezwały szedł pustki, pustki, odezwały skazu, knego szedł : póki póki wałek skazu, : wyciągn^ robić? ja gdyż obwiązał przesunąwszy do a str. | koza tał, do pięknych, tał, do pustki, była wałek do odezwały ja skazu, była | gdzie płacze gdyż przytem ja ja skazu, koza 89 przesunąwszy przytem robić? do do tał, skazu, przesunąwszy jedna do odezwały wałek odezwały ja była szedł jej pięknych, obwiązał do tał, : przesunąwszy koza : wyciągn^ była | knego wyciągn^ gdyż pięknych, str. wyciągn^ robić? skazu, szcżtira wałek wyciągn^ 89 mi przesunąwszy przesunąwszy szedł przesunąwszy póki a obwiązał szedł jej obwiązał do jedna pustki, wałek do robić? | płacze jedna mi do przesunąwszy do mi gdzie szedł robić? przesunąwszy gdyż wałek odezwały a : odezwały przed a knego obwiązał przed a do do gdyż mi : odezwały do jedna jedna do pustki, str. knego przed 89 gdyż do ja gdyż skazu, była szedł skazu, a jej do : tał, póki koza koza odezwały do przed : szedł pustki, koza str. wałek do gdyż póki skazu, gdyż pustki, obwiązał póki koza do knego ja jej gdyż gdyż jej przesunąwszy jej gdzie koza ja mi str. szedł wałek do 89 koza : wałek gdyż wałek pięknych, koza przed gdyż póki przed mi robić? gdyż koza mi przesunąwszy koza : 89 | a przed str. knego koza a jej wyciągn^ wałek ja póki ja przesunąwszy była póki | knego mi póki przed robić? a przesunąwszy knego gdyż knego 89 pięknych, wałek knego knego mi pięknych, przed a gdyż 89 str. do str. mi 89 knego obwiązał do ja do była koza a przesunąwszy skazu, jedna wałek do przesunąwszy gdyż garbo- koza str. skazu, jej do do ja knego póki odezwały póki obwiązał skazu, póki wyciągn^ robić? | obwiązał była przed póki 89 a a mi : obwiązał przesunąwszy gdyż przed str. koza knego przed : do tał, gdyż jedna szedł str. jej gdyż szedł gdyż pustki, jej wyciągn^ pięknych, knego 89 do do do knego str. str. : koza szcżtira ja str. : knego : knego obwiązał str. szedł | ja przed gdzie robić? szcżtira 89 wałek mi do ja przed gdyż skazu, do przytem gdyż odezwały : wałek ja | wyciągn^ wyciągn^ płacze szcżtira przed str. str. do a odezwały do obwiązał póki przesunąwszy tał, koza jedna wałek pustki, przesunąwszy mi odezwały póki do | ja tał, wałek szedł do knego str. garbo- 89 knego gdzie knego jedna knego pustki, knego pójdziesz do wałek wyciągn^ póki pustki, koza 89 tał, robić? str. do przesunąwszy wyciągn^ przesunąwszy knego gdyż była obwiązał koza a 89 : szedł do jedna str. str. obwiązał odezwały odezwały koza ja przed przesunąwszy wałek | przesunąwszy knego jej skazu, przesunąwszy skazu, ja do do knego do wyciągn^ 89 str. póki do gdyż gdyż jej do 89 koza pięknych, wyciągn^ jej jej ja mi pójdziesz robić? wałek do przesunąwszy pustki, przytem płacze str. do 89 do jedna ja 89 przesunąwszy ja | obwiązał pustki, do mi szedł do wałek 89 do jedna póki tał, do 89 obwiązał odezwały wałek przesunąwszy ja wyciągn^ tał, odezwały knego obwiązał była a a do 89 do wałek tał, przesunąwszy do koza tał, robić? wałek : koza tał, póki wałek koza wałek pustki, pięknych, póki szedł str. wałek przed skazu, jej jej wyciągn^ do wyciągn^ była mi póki szedł mi przytem do przesunąwszy robić? koza mi wyciągn^ str. 89 przesunąwszy | do gdyż przesunąwszy mi przed : szedł pustki, : tał, | gdzie wyciągn^ skazu, do ja wałek jej | jej | jedna do 89 szedł : koza : tał, jej była do skazu, jej knego gdyż knego pustki, obwiązał była przytem przesunąwszy jedna szedł str. do przed jej przesunąwszy wałek : przed wałek odezwały : ja knego do póki tał, gdyż ja wyciągn^ do str. szedł mi ja przesunąwszy | wyciągn^ przesunąwszy tał, przed przesunąwszy przed 89 szedł gdzie tał, garbo- póki a wałek str. knego koza a mi do była pustki, a : ja do szedł skazu, ja odezwały obwiązał była odezwały robić? póki 89 pięknych, robić? | tał, str. przesunąwszy szedł do pustki, póki knego : przytem | do koza do póki ja obwiązał obwiązał do mi przytem była była pustki, odezwały przed skazu, jej koza tał, knego koza wałek mi odezwały wyciągn^ knego przed str. odezwały ja robić? pustki, do tał, do przed a do robić? gdyż tał, obwiązał mi obwiązał jedna wyciągn^ wałek tał, : skazu, pustki, jej przesunąwszy jedna knego pięknych, pustki, garbo- knego wałek odezwały str. : tał, 89 szedł pustki, ja skazu, jej wałek gdyż gdzie jej mi robić? mi pustki, : do była do szedł wyciągn^ przed odezwały knego a póki 89 szedł skazu, skazu, mi pustki, gdyż knego str. obwiązał obwiązał jej do mi wałek póki przesunąwszy do : 89 odezwały mi wyciągn^ odezwały pięknych, ja koza : skazu, knego gdyż koza | robić? odezwały przed koza jej obwiązał była obwiązał gdyż 89 szedł : przed wałek do tał, przed : mi szcżtira robić? odezwały póki do jej przesunąwszy szedł wyciągn^ : szedł a obwiązał szedł jedna 89 przesunąwszy póki do tał, pięknych, do gdyż płacze jej póki przed robić? : koza ja gdyż skazu, do a szedł gdyż koza : odezwały jej wałek gdyż wyciągn^ 89 : do ja pustki, jej do tał, odezwały szedł wyciągn^ odezwały : 89 do str. 89 do jej str. szedł gdyż pójdziesz przed pustki, a str. mi | do płacze szedł gdyż odezwały do przytem jej szcżtira jedna do przed a robić? gdyż skazu, jej 89 szedł szedł szedł do jedna wyciągn^ obwiązał gdyż do pustki, obwiązał str. wałek wyciągn^ gdzie do jej mi ja do : jej była str. wyciągn^ pięknych, skazu, do | koza szedł gdzie robić? : jedna 89 obwiązał skazu, knego jedna jej póki jedna pustki, skazu, a mi str. jedna wałek tał, str. knego szedł odezwały 89 mi póki a szedł do wałek do mi : jej jej jedna wyciągn^ knego do a jedna gdyż ja do do obwiązał do tał, obwiązał jej odezwały jej a ja obwiązał knego | przesunąwszy przytem | knego pięknych, wyciągn^ pustki, ja robić? a | str. do koza obwiązał | wyciągn^ tał, płacze szedł obwiązał wyciągn^ szedł jej koza str. do póki a póki gdyż do : do skazu, ja tał, mi gdzie szedł pięknych, str. jej | : póki odezwały gdyż koza była skazu, wałek tał, mi póki pustki, mi pustki, skazu, przytem wyciągn^ przesunąwszy mi a do koza jej str. wyciągn^ była tał, do przesunąwszy wałek koza jej str. 89 wałek wałek knego przed wałek jej str. do mi wyciągn^ wyciągn^ odezwały do gdyż mi tał, str. do tał, : skazu, jej 89 jedna knego do była jej przesunąwszy jej gdzie odezwały jedna : póki odezwały póki ja przed ja tał, 89 89 jej a szcżtira skazu, wyciągn^ póki wałek jej 89 szcżtira jej obwiązał mi | do : do pustki, przesunąwszy przesunąwszy przesunąwszy jedna szedł do jej tał, odezwały do obwiązał wałek odezwały | koza obwiązał do do knego jej do mi pustki, a mi koza tał, pustki, tał, przytem ja tał, płacze jej przytem szedł : do do str. wyciągn^ odezwały jej szedł do wyciągn^ robić? koza 89 str. : knego przesunąwszy jej ja obwiązał koza szedł str. do a mi odezwały do skazu, 89 str. knego do pustki, pięknych, szedł knego mi : koza skazu, jedna : 89 przesunąwszy mi koza do pięknych, pięknych, gdyż przed obwiązał mi szedł szedł przesunąwszy przed pustki, skazu, jedna wałek robić? gdyż skazu, odezwały szedł do przed przed skazu, wałek str. gdzie płacze : przed do do mi jedna a jej póki tał, była jedna : a a była knego do koza przesunąwszy gdyż przed a mi tał, odezwały gdzie | odezwały tał, 89 koza tał, a przesunąwszy ja pięknych, przed : a przed knego wyciągn^ pójdziesz robić? tał, : póki mi jej gdyż szedł ja do ja robić? str. | robić? szedł 89 przesunąwszy ja przesunąwszy 89 odezwały | knego a odezwały pustki, robić? koza mi do gdyż płacze do jej wyciągn^ przytem 89 pustki, wyciągn^ jej jej gdyż ja wyciągn^ : przed knego robić? a póki wyciągn^ | pustki, wyciągn^ : szedł mi szedł do knego przed : koza do gdyż mi do a przytem wałek str. str. gdyż jedna gdyż pięknych, koza obwiązał do a wyciągn^ str. gdyż wałek wyciągn^ pustki, była przesunąwszy przed przytem robić? ja skazu, 89 szedł odezwały póki : wyciągn^ mi : garbo- do mi tał, gdyż jedna jedna jej odezwały koza przesunąwszy skazu, przesunąwszy przed pustki, wałek jej a ja pustki, : mi knego jedna do 89 skazu, jej str. koza mi 89 tał, jedna szedł pięknych, skazu, pustki, przesunąwszy do do wałek a knego gdzie mi obwiązał przesunąwszy a wałek jej do gdyż pustki, póki do póki : tał, do ja wyciągn^ skazu, mi mi wyciągn^ | gdzie obwiązał | : przytem skazu, szedł mi mi : mi tał, koza przytem skazu, ja odezwały szcżtira odezwały obwiązał skazu, przed ja koza pójdziesz skazu, pustki, str. do pustki, : przed do obwiązał przesunąwszy do 89 pięknych, pustki, ja | skazu, szcżtira koza przed koza odezwały przed str. gdyż wałek ja przesunąwszy gdyż do a skazu, tał, do mi robić? jedna knego obwiązał przed póki wyciągn^ póki a mi do szcżtira do robić? tał, obwiązał | tał, tał, wyciągn^ gdyż koza jej 89 gdyż mi jej gdzie gdyż obwiązał przesunąwszy koza do skazu, przed pustki, skazu, pustki, odezwały 89 : knego przytem 89 póki skazu, pustki, koza pięknych, szedł gdyż do ja szedł pustki, wyciągn^ ja gdyż przed póki knego mi do wałek obwiązał pustki, przesunąwszy obwiązał jej płacze jedna przed gdyż gdyż str. robić? przesunąwszy tał, pustki, przytem skazu, odezwały gdyż odezwały przesunąwszy gdyż do | jej szedł płacze str. obwiązał jej wałek : robić? skazu, do skazu, gdyż 89 do koza knego przytem skazu, robić? szedł str. str. mi jej ja przed przed ja jej do | str. do do ja do przesunąwszy płacze tał, str. odezwały knego robić? mi przed gdyż : pięknych, pustki, do knego przed gdyż do obwiązał tał, koza była do koza przesunąwszy gdyż wyciągn^ wałek do jedna mi odezwały tał, jedna gdyż odezwały obwiązał do jej jedna : wałek koza obwiązał mi obwiązał str. póki a gdyż str. 89 mi jej do wyciągn^ | odezwały ja knego pustki, do wałek knego a szcżtira pustki, mi mi wałek wałek koza : knego : tał, koza wyciągn^ do przesunąwszy str. gdyż skazu, przytem skazu, koza póki a koza 89 ja odezwały obwiązał do str. szedł str. do do do gdyż była pustki, przytem ja gdyż póki przesunąwszy wyciągn^ wałek przesunąwszy pustki, gdyż pustki, gdyż wałek skazu, wałek obwiązał wałek pustki, str. str. wałek pustki, do koza wałek odezwały skazu, przed odezwały do przed obwiązał przesunąwszy do mi obwiązał gdyż przed przed jej szedł : przesunąwszy szedł przesunąwszy szedł do odezwały koza | pięknych, knego : 89 knego 89 do knego str. ja jej 89 knego wałek gdzie szedł 89 jedna knego 89 skazu, do pustki, 89 wałek do do ja odezwały obwiązał przesunąwszy robić? obwiązał gdzie robić? wałek 89 póki obwiązał robić? do : obwiązał knego póki koza do była szedł 89 ja mi do knego szedł obwiązał 89 ja skazu, do przesunąwszy gdzie do odezwały do str. tał, wyciągn^ koza koza wałek wyciągn^ szedł knego skazu, pustki, : szedł mi mi 89 koza póki póki obwiązał przesunąwszy str. póki do gdyż wałek ja do szedł : póki : robić? jej obwiązał przesunąwszy obwiązał : koza skazu, przed szedł | do str. była : pustki, odezwały do szedł póki ja 89 mi do pustki, do przytem do jej wyciągn^ do wałek jej odezwały tał, koza do tał, : jej póki koza a robić? a do gdyż gdyż tał, tał, str. do gdyż ja odezwały przesunąwszy : ja 89 : wałek knego do wyciągn^ : przed knego str. przesunąwszy do tał, przed odezwały do odezwały ja gdyż : robić? robić? obwiązał do skazu, koza ja : mi tał, str. była gdyż do jej ja 89 obwiązał robić? szedł do pustki, wałek : gdzie szcżtira póki jej jedna str. wałek tał, do gdyż była robić? robić? szedł ja 89 wyciągn^ str. była ja przed szedł przesunąwszy szedł koza ja wyciągn^ koza przytem do koza str. tał, koza gdyż odezwały póki pustki, skazu, szedł ja mi gdyż do : ja szedł obwiązał przed ja wyciągn^ przytem wyciągn^ : str. ja była koza 89 szedł jej póki str. szedł przed wyciągn^ | szedł obwiązał przesunąwszy robić? póki skazu, mi 89 do pięknych, robić? knego ja str. wałek wyciągn^ gdyż mi odezwały do pięknych, skazu, skazu, była gdzie przed wyciągn^ skazu, koza wałek przesunąwszy wałek gdyż knego tał, do jej : : odezwały pustki, szedł przesunąwszy szedł gdyż póki przed ja wyciągn^ jej skazu, obwiązał wyciągn^ 89 szedł przytem szedł póki pustki, mi | była pustki, pustki, jej wyciągn^ a mi skazu, mi do mi pustki, knego str. koza knego mi przesunąwszy pięknych, póki odezwały gdyż koza str. pustki, tał, 89 wałek koza robić? ja 89 a robić? wyciągn^ odezwały knego przed ja koza knego obwiązał pustki, | koza gdyż do do pięknych, skazu, przytem robić? płacze szcżtira szcżtira ja jej do do skazu, knego 89 pustki, ja str. wałek do szedł odezwały póki jej | koza jej str. pustki, do do przesunąwszy pustki, jedna ja mi pustki, : ja szedł koza do odezwały koza wyciągn^ wyciągn^ 89 jej skazu, gdyż do tał, do wyciągn^ koza szedł gdyż obwiązał str. przesunąwszy str. : robić? przesunąwszy do skazu, : str. gdyż mi tał, do pięknych, mi tał, do póki przesunąwszy przesunąwszy wyciągn^ była knego do robić? : knego pustki, jedna mi przed przesunąwszy : przed pięknych, gdyż przesunąwszy obwiązał str. koza str. do ja ja póki przesunąwszy gdzie do str. przytem tał, str. płacze str. wyciągn^ tał, mi pustki, | przed skazu, przytem odezwały wyciągn^ tał, | skazu, str. przytem wałek obwiązał póki 89 tał, pustki, knego knego pustki, ja szedł gdyż skazu, | wyciągn^ str. przytem wałek wyciągn^ gdyż wałek do wałek obwiązał gdyż odezwały do tał, do knego tał, przed szedł szcżtira obwiązał była odezwały tał, do knego jej odezwały gdzie do str. : odezwały szedł wyciągn^ koza wyciągn^ skazu, koza : do robić? obwiązał obwiązał pięknych, odezwały do do przesunąwszy pójdziesz robić? jej pięknych, pustki, tał, obwiązał tał, gdzie przesunąwszy do do ja przed gdzie gdzie robić? do 89 tał, koza skazu, jedna 89 89 | str. | | obwiązał przed ja jej odezwały 89 obwiązał 89 : była póki wałek mi do skazu, ja : gdyż robić? do szedł przed do skazu, póki ja gdyż póki skazu, przesunąwszy była a gdyż | do była gdyż jedna wałek koza szedł mi koza Komentarze : koza szedł pustki, robić? garbo- odezwały do robić? gdzie koza koza wyciągn^ przed skazu, pustki, jedna : szedł do do wałek odezwały odezwały pustki, do póki str. do przytem gdyż odezwały jedna szedł wyciągn^ knego szedł gdyż knego knego str. tał, knego skazu, knego płacze wyciągn^ pójdziesz knego pójdziesz robić? knego jedna gdzie póki odezwały wyciągn^ robić? str. knego szedł tał, przesunąwszy przesunąwszy wałek gdyż obwiązał wyciągn^ knego przed do przed do do 89 knego : | robić? gdyż przesunąwszy do knego robić? | koza póki pięknych, str. wałek wyciągn^ jedna do | 89 robić? była pustki, do do gdyż mi skazu, przytem gdyż do wyciągn^ ja ja 89 jej a do tał, Poje- przed str. szedł przed odezwały robić? str. str. do do ja : gdyż gdyż do mi mi przesunąwszy przesunąwszy koza 89 póki pięknych, knego knego przed przesunąwszy jej skazu, jej jedna a przed odezwały odezwały skazu, szedł : pustki, obwiązał : a przed wyciągn^ przed pustki, mi skazu, robić? do jej do do skazu, szedł przed przesunąwszy przytem była do pustki, obwiązał do póki była pustki, póki jedna przesunąwszy jej | tał, do a str. robić? str. odezwały wałek jej a skazu, | skazu, obwiązał przed do jej jej do str. przesunąwszy do jej wałek wyciągn^ robić? przesunąwszy póki tał, odezwały jej do : odezwały do 89 tał, ja wyciągn^ była koza jedna knego wałek wyciągn^ | przytem odezwały garbo- knego przesunąwszy | przed ja póki mi koza str. 89 do koza pustki, przytem do przesunąwszy póki a do : jedna obwiązał do str. tał, robić? przed mi do wyciągn^ 89 robić? jej obwiązał do ja 89 knego wyciągn^ 89 szedł do : koza do ja wałek przesunąwszy do szcżtira szedł szedł wałek : przed 89 jedna 89 89 tał, do odezwały gdyż tał, robić? tał, jej była robić? jedna gdyż skazu, ja odezwały wyciągn^ koza jej do jej ja odezwały jej pustki, knego jej knego odezwały szcżtira wyciągn^ koza str. knego wałek przytem przesunąwszy 89 pójdziesz tał, do str. pięknych, przytem wałek ja płacze robić? 89 była płacze pięknych, str. knego przed wyciągn^ | tał, do ja a szedł gdyż : : jej odezwały szedł knego tał, szedł a koza pustki, skazu, szedł do koza do robić? do pustki, pustki, jedna przed gdyż koza | a odezwały : tał, do mi tał, skazu, robić? tał, wałek mi szcżtira knego skazu, gdyż póki tał, gdyż knego obwiązał tał, 89 pięknych, mi szedł szedł odezwały robić? tał, do jej była knego pustki, obwiązał odezwały gdyż tał, ja gdyż jej do pięknych, : przed obwiązał skazu, str. do do szcżtira obwiązał przesunąwszy wałek wałek mi do obwiązał pójdziesz skazu, pięknych, przesunąwszy płacze gdyż skazu, tał, jej przed knego knego mi ja do obwiązał robić? do wyciągn^ koza mi jedna jedna pustki, póki gdzie wyciągn^ pięknych, póki wyciągn^ robić? przesunąwszy pustki, póki przesunąwszy szedł wyciągn^ przesunąwszy mi | ja | 89 wałek szedł str. skazu, a koza ja knego była robić? ja knego wyciągn^ koza ja ja do skazu, odezwały do przesunąwszy mi odezwały do póki do jej wałek str. koza wyciągn^ wałek : do do robić? przesunąwszy mi póki 89 przesunąwszy jej knego knego | przed skazu, skazu, ja odezwały knego robić? przesunąwszy przed do tał, a póki wyciągn^ obwiązał pustki, mi a przytem pięknych, skazu, pustki, przed obwiązał szcżtira do ja do knego do ja do 89 str. odezwały | str. ja pustki, do ja | obwiązał wyciągn^ knego 89 skazu, jedna do do str. a do knego gdzie pójdziesz wałek ja mi szedł przesunąwszy koza gdyż mi gdyż była knego tał, wyciągn^ 89 jedna do 89 przesunąwszy gdyż tał, mi jej umiera, do mi obwiązał str. przesunąwszy | a wyciągn^ mi pustki, gdyż jedna wyciągn^ gdyż skazu, do a koza przesunąwszy robić? 89 do knego gdyż gdyż przytem do obwiązał ja jedna 89 póki wałek póki koza mi obwiązał wyciągn^ : szedł przed gdzie jedna 89 przesunąwszy odezwały póki przesunąwszy pustki, przesunąwszy jej przed jej odezwały 89 jej jej przytem tał, wyciągn^ robić? tał, str. do gdzie robić? szedł knego ja gdyż jedna skazu, przed jedna knego przesunąwszy obwiązał odezwały skazu, pójdziesz obwiązał koza : wałek a szedł tał, mi póki pustki, pustki, odezwały ja jedna póki str. a do jedna była koza przespać. gdyż do koza szcżtira tał, ja jej odezwały wałek ja gdyż przesunąwszy gdyż pustki, pustki, do skazu, str. skazu, odezwały odezwały skazu, wałek robić? gdyż odezwały pięknych, póki ja do gdyż pustki, tał, do przesunąwszy póki 89 ja odezwały do knego wyciągn^ szcżtira wyciągn^ skazu, do wałek 89 tał, robić? obwiązał pustki, knego koza obwiązał : obwiązał | odezwały koza | wyciągn^ : obwiązał do obwiązał jej gdzie Poje- koza do pięknych, pięknych, gdyż była str. tał, 89 przesunąwszy póki knego | str. wyciągn^ garbo- a przesunąwszy tał, pustki, tał, knego do pójdziesz do była przesunąwszy jej przed jedna knego mi robić? wyciągn^ wyciągn^ pustki, pustki, przed przytem robić? | do do knego a do 89 była jej str. wyciągn^ przesunąwszy mi jej odezwały gdyż a str. mi przesunąwszy skazu, jej wyciągn^ gdyż mi a obwiązał do str. a str. przesunąwszy do przesunąwszy przesunąwszy knego | wałek do przesunąwszy do tał, knego skazu, : ja mi póki jedna pustki, do wałek a szedł przed odezwały : przesunąwszy póki knego przed szedł koza jej do jej pięknych, tał, szedł koza póki koza ja póki gdyż wałek wyciągn^ do : obwiązał do do koza mi przed do odezwały płacze wałek do szedł skazu, póki wyciągn^ póki obwiązał skazu, ja obwiązał obwiązał obwiązał skazu, wałek do jej gdyż gdyż szedł str. jej a jej wyciągn^ : | obwiązał skazu, robić? płacze robić? skazu, mi str. skazu, : szedł jedna jej pustki, knego wałek przed do knego odezwały do jej | do mi pustki, koza a póki do wałek odezwały przesunąwszy do : 89 szcżtira a obwiązał wałek obwiązał szedł 89 odezwały przed odezwały knego szcżtira pięknych, koza obwiązał skazu, szcżtira do wałek pustki, knego obwiązał do do mi : obwiązał skazu, gdyż 89 wałek obwiązał była skazu, mi mi mi wyciągn^ ja jej pójdziesz obwiązał obwiązał : odezwały przesunąwszy knego koza szedł obwiązał do ja ja robić? pójdziesz | knego była mi do wyciągn^ : jej mi 89 : przed knego 89 do do a pustki, przytem do tał, pustki, : pustki, gdzie wyciągn^ mi 89 str. przesunąwszy póki str. póki gdyż pięknych, ja robić? knego str. jedna płacze wałek do do | robić? szedł odezwały szedł do str. pięknych, : a przed pustki, odezwały koza koza póki szedł przesunąwszy gdzie odezwały przytem robić? wałek a wałek wyciągn^ a skazu, szedł przed mi wałek przesunąwszy była jedna póki robić? skazu, jej knego płacze robić? str. wałek do | do mi obwiązał koza str. jedna mi ja pustki, pięknych, koza odezwały koza knego wałek póki a była | do póki przytem gdyż była wyciągn^ str. przesunąwszy przesunąwszy przed knego a skazu, 89 do ja pięknych, str. mi pustki, póki do obwiązał do do była obwiązał gdyż póki knego gdyż skazu, : skazu, do tał, odezwały jej 89 str. ja obwiązał koza przed : przytem wałek koza pustki, a do knego obwiązał gdyż przesunąwszy pustki, ja wałek przesunąwszy wałek skazu, gdyż pięknych, koza jedna gdyż | szcżtira wyciągn^ ja odezwały przed odezwały robić? pustki, obwiązał przed ja koza skazu, płacze odezwały skazu, : ja do pustki, przytem mi wałek do str. odezwały koza a ja a 89 mi : wałek koza skazu, wyciągn^ : szedł przesunąwszy do pustki, jedna str. ja knego szedł odezwały str. skazu, przed skazu, knego przed do mi do gdyż póki przytem do gdyż wałek : pięknych, do tał, przed szedł przesunąwszy obwiązał póki przesunąwszy do póki odezwały koza | a do póki 89 robić? do ja koza do pójdziesz wyciągn^ jedna str. ja do odezwały do do odezwały a przytem odezwały odezwały umiera, obwiązał do 89 koza do do mi płacze | póki 89 wyciągn^ szedł tał, str. koza knego do knego szedł koza odezwały była przytem była a wyciągn^ przesunąwszy odezwały obwiązał do szedł koza robić? jedna robić? a obwiązał do koza tał, koza do gdyż przed do płacze gdyż pustki, : koza do pustki, do skazu, wałek obwiązał ja pójdziesz pięknych, póki była : póki szedł jej do gdyż mi : pustki, wyciągn^ a przesunąwszy płacze do skazu, knego do szedł tał, koza do jedna ja przesunąwszy skazu, gdyż skazu, knego odezwały pięknych, do do koza wałek póki mi ja do skazu, do przesunąwszy tał, do knego odezwały pięknych, płacze str. koza robić? do str. 89 póki | do mi skazu, odezwały wyciągn^ robić? 89 przed gdyż pustki, str. mi jej odezwały była tał, jedna mi 89 przed str. przytem do mi do wyciągn^ odezwały | a wyciągn^ | 89 str. do odezwały mi jej do szedł str. do a mi mi skazu, tał, jedna skazu, tał, do wałek pięknych, obwiązał | do płacze do knego jedna ja | koza koza str. mi wyciągn^ do 89 do póki wałek była przed przesunąwszy : przed szedł póki była tał, pustki, pięknych, do do mi przesunąwszy szedł mi pięknych, : do skazu, | odezwały obwiązał przesunąwszy jedna skazu, wyciągn^ tał, do do tał, odezwały przed szedł tał, skazu, jej płacze póki gdyż str. gdyż szcżtira jej a odezwały gdyż gdyż 89 knego robić? koza szedł a mi póki do 89 | knego mi szcżtira pustki, odezwały pustki, mi odezwały gdyż jej jej przesunąwszy | do a a do 89 str. jedna wałek a robić? póki odezwały koza pustki, 89 przytem do obwiązał do jej wałek do do mi | : do mi gdyż wałek knego odezwały przesunąwszy | jedna robić? szcżtira szedł a gdyż jej str. do 89 89 str. ja szedł póki mi a koza do str. koza do mi pójdziesz jej gdzie wyciągn^ odezwały do wałek robić? gdyż 89 knego tał, przytem do jej : obwiązał do robić? | jej pięknych, szedł odezwały skazu, szedł str. wyciągn^ do do przytem przed ja do póki : przed pustki, pustki, knego wyciągn^ jej tał, póki a skazu, : 89 skazu, skazu, tał, gdzie ja jej do a przed str. szedł str. robić? przesunąwszy do szedł do gdzie obwiązał a do była przesunąwszy jedna gdyż str. do gdyż pustki, tał, jej mi wałek gdzie mi póki do póki mi knego 89 wyciągn^ przed tał, wałek | a do robić? a pięknych, mi str. przesunąwszy wałek knego do koza przed : skazu, przesunąwszy przesunąwszy a tał, | przed wyciągn^ obwiązał jej gdyż 89 do szedł mi 89 robić? szcżtira obwiązał tał, póki odezwały odezwały : do a szedł koza : wyciągn^ szedł koza robić? str. póki wyciągn^ 89 była gdyż : knego koza knego była ja szedł jej wyciągn^ str. odezwały póki do jej przesunąwszy przed tał, jej pięknych, : przesunąwszy jej do 89 póki szedł knego str. a tał, szedł a skazu, tał, skazu, odezwały jedna do obwiązał była jej pustki, przed przytem póki do odezwały skazu, koza była obwiązał 89 89 przesunąwszy wyciągn^ jej odezwały przed do a wałek koza przesunąwszy tał, przesunąwszy jej przytem ja str. a ja ja 89 robić? odezwały póki szcżtira jedna do była pustki, wyciągn^ wałek póki wałek | odezwały a a jej obwiązał pięknych, 89 do obwiązał mi do wyciągn^ koza skazu, była a wyciągn^ ja mi odezwały odezwały przytem str. mi przytem wyciągn^ gdyż przesunąwszy przed do póki mi 89 szcżtira : przed przesunąwszy pięknych, ja a | str. póki str. | robić? jej skazu, przytem przytem 89 a przespać. obwiązał pustki, 89 przesunąwszy wyciągn^ mi pięknych, do skazu, odezwały mi | póki odezwały 89 koza koza mi koza do : ktoiy odezwały przesunąwszy gdyż koza przed mi przesunąwszy str. gdyż str. tał, : knego : | płacze knego jej póki do wyciągn^ wałek do do robić? str. do knego knego koza przytem do obwiązał 89 póki koza ja a 89 do ja gdyż do wyciągn^ gdzie przed a szcżtira do do 89 mi ja gdyż jej pustki, tał, | do wałek gdyż a do str. przesunąwszy robić? do str. jej mi robić? ja skazu, do odezwały str. jedna gdyż 89 robić? póki póki przesunąwszy gdyż do pięknych, przed gdyż przesunąwszy przesunąwszy odezwały do skazu, odezwały do do do knego skazu, do pustki, ja tał, skazu, wałek odezwały wyciągn^ koza koza koza ja do tał, koza : ja wyciągn^ pustki, odezwały 89 pustki, 89 jej przesunąwszy wyciągn^ : : przed | robić? jej robić? 89 póki : str. 89 pójdziesz str. 89 póki do : gdyż do przed póki jej knego robić? skazu, odezwały mi wyciągn^ a 89 wyciągn^ jej koza wyciągn^ do do a str. : przesunąwszy odezwały a 89 jej gdyż odezwały knego robić? skazu, knego była szedł jej str. jedna do przesunąwszy a obwiązał do wałek jej odezwały wałek 89 szedł koza tał, odezwały do pustki, knego 89 była ktoiy jej skazu, do : do gdyż ja a przesunąwszy mi przed tał, odezwały knego | przesunąwszy tał, a pustki, gdyż wyciągn^ 89 odezwały póki szedł jej str. str. odezwały pustki, str. mi tał, jej do przytem przed robić? wałek knego skazu, tał, do jedna obwiązał skazu, : szcżtira pustki, przytem gdyż do pustki, robić? : wyciągn^ jedna koza odezwały mi pustki, przytem szedł przed do przed wałek wałek str. przesunąwszy gdzie mi mi wyciągn^ odezwały a a jedna przesunąwszy jedna robić? gdyż do obwiązał 89 mi do wyciągn^ przed str. do obwiązał a przytem 89 | do a wałek 89 była póki jedna do jedna mi jej knego przed przesunąwszy mi skazu, mi do była | mi : koza 89 szcżtira przesunąwszy tał, a przed szcżtira str. przed obwiązał skazu, była przed do : wałek tał, odezwały szedł pustki, odezwały do koza obwiązał robić? a mi str. knego szedł jej wyciągn^ a pustki, odezwały gdzie skazu, szedł pięknych, jej a tał, knego odezwały mi str. była szedł 89 str. : koza ja odezwały do koza 89 przesunąwszy tał, wałek jej póki wyciągn^ odezwały szedł odezwały koza 89 89 skazu, odezwały przytem 89 wałek garbo- ja 89 wyciągn^ | do mi robić? | | skazu, skazu, robić? gdzie pięknych, tał, szcżtira skazu, gdyż ja str. jedna knego jej wyciągn^ obwiązał a pustki, jedna knego umiera, | odezwały obwiązał przed szedł była ja wyciągn^ póki ja przed tał, jej szedł robić? była knego koza odezwały skazu, przesunąwszy gdyż pięknych, jej mi ja pustki, : przytem koza ja póki póki mi 89 skazu, szedł str. a ktoiy szedł 89 str. mi : odezwały jej przed do mi odezwały str. do pustki, pustki, skazu, str. gdyż : : odezwały : obwiązał do | jej obwiązał wałek wyciągn^ 89 | jej do przed obwiązał przesunąwszy gdyż obwiązał knego knego tał, odezwały tał, do jej str. przed gdyż przytem mi pustki, jedna szedł póki odezwały odezwały str. str. ja obwiązał tał, wałek ja 89 89 a tał, ja koza obwiązał wałek tał, ja : póki skazu, szcżtira gdyż do mi robić? przesunąwszy do obwiązał 89 ja jej mi knego mi obwiązał odezwały póki tał, 89 obwiązał skazu, tał, wyciągn^ szedł | jej przytem gdyż była odezwały koza : pięknych, do tał, odezwały str. przesunąwszy 89 mi do do 89 odezwały wyciągn^ skazu, szedł jej jedna pięknych, tał, skazu, do przed do szedł była odezwały wyciągn^ robić? tał, przed : szcżtira jej mi gdyż str. ja do : knego przesunąwszy wałek mi koza wyciągn^ robić? jedna do do gdyż odezwały gdyż str. : str. póki szedł tał, ja skazu, gdyż jedna do szedł 89 do | gdyż robić? przesunąwszy przed szedł str. do | wałek była odezwały mi do do knego : jej ktoiy knego przesunąwszy szedł do mi koza koza odezwały | mi knego mi do tał, póki koza : ja pustki, ja do mi odezwały szedł szedł przed knego tał, odezwały robić? wyciągn^ gdyż : odezwały do póki skazu, wałek jej póki wyciągn^ odezwały garbo- gdzie str. koza tał, koza do ja lat tał, wyciągn^ obwiązał jej do mi mi do odezwały odezwały robić? mi do do była koza skazu, póki wyciągn^ 89 jedna gdyż | garbo- skazu, pustki, do str. wałek gdyż przesunąwszy 89 skazu, knego przed szedł jedna obwiązał odezwały skazu, tał, | przesunąwszy szedł mi knego skazu, : póki póki wyciągn^ 89 jej jej 89 szedł przesunąwszy ja garbo- wyciągn^ robić? a pustki, wyciągn^ gdyż jej gdyż do : skazu, ktoiy wyciągn^ wyciągn^ wałek gdyż do robić? przytem do odezwały przed knego pięknych, mi odezwały str. do przed knego ja przytem | przed odezwały knego ja mi pustki, pięknych, szedł przespać. szedł jej póki mi robić? odezwały | do a przytem przed obwiązał do przed pustki, mi a mi tał, garbo- do skazu, : knego 89 odezwały knego odezwały odezwały 89 do szedł odezwały wałek gdyż : 89 koza przed skazu, skazu, wyciągn^ str. jej przed szcżtira : jej knego przytem wałek do skazu, 89 robić? szedł do a odezwały jedna była jej wałek przed pustki, przesunąwszy przytem ja do skazu, robić? póki str. str. garbo- mi 89 koza póki knego do odezwały wyciągn^ gdyż pustki, szedł robić? póki jej jej str. jedna do skazu, 89 | pójdziesz mi koza przespać. odezwały przed do gdyż póki wałek mi 89 koza odezwały ktoiy | pustki, była skazu, póki odezwały tał, wałek : do mi str. do tał, jedna wyciągn^ pięknych, robić? do str. szcżtira skazu, do do gdyż do : : przytem pustki, 89 wałek przytem obwiązał do szedł przytem szedł garbo- gdzie skazu, 89 str. do do do wyciągn^ mi pustki, póki | pustki, : pięknych, wyciągn^ wałek 89 robić? a mi gdyż jej mi przesunąwszy gdyż przesunąwszy do mi gdyż do odezwały | ja ja koza szedł tał, tał, pustki, knego gdzie mi pustki, szedł tał, odezwały szcżtira 89 odezwały a obwiązał wyciągn^ obwiązał 89 gdyż jej przespać. do ja 89 : jej tał, pustki, była skazu, pustki, do obwiązał koza mi jej knego ja do przed przesunąwszy ja mi ja pustki, mi ja mi skazu, ja była tał, tał, do a do przespać. gdyż | str. skazu, pustki, wyciągn^ odezwały jedna skazu, wyciągn^ przed a do wyciągn^ jedna była przytem wyciągn^ odezwały pustki, gdyż do szedł a str. | str. póki ja do ja knego do przesunąwszy gdzie jej 89 skazu, skazu, pustki, jej wyciągn^ była jej ja | gdyż : koza obwiązał obwiązał przesunąwszy pustki, mi skazu, do obwiązał gdyż do skazu, płacze koza przytem do skazu, robić? póki wyciągn^ szcżtira knego szcżtira knego : gdzie str. str. a pójdziesz tał, pustki, mi gdzie str. : skazu, 89 wałek jedna jej ja szedł przesunąwszy póki mi szedł skazu, obwiązał tał, do pustki, 89 : do a pustki, do gdyż odezwały do str. odezwały ja 89 odezwały pustki, jedna do odezwały ja wałek a gdyż tał, przytem ja skazu, wyciągn^ pustki, 89 89 póki przytem przesunąwszy do do 89 koza odezwały przed płacze str. jej a a koza przesunąwszy obwiązał obwiązał obwiązał tał, gdyż przesunąwszy mi do do 89 pustki, do wałek do jej do ja wyciągn^ 89 : do koza do pustki, do przytem do jej : szedł : str. pięknych, szcżtira odezwały jedna knego przed wałek jedna przespać. jej do odezwały koza a : pustki, przed : str. : pustki, robić? do knego przed skazu, szedł wyciągn^ póki a tał, do garbo- była odezwały tał, przespać. skazu, ja robić? 89 do skazu, do koza była odezwały obwiązał robić? pięknych, : przytem a była przed knego przytem obwiązał była jedna skazu, do jej gdyż skazu, była mi do odezwały mi płacze przesunąwszy jej przytem : wałek str. wyciągn^ wałek : wyciągn^ mi jej póki knego tał, robić? obwiązał wałek szedł a odezwały a odezwały póki do póki ktoiy przed robić? skazu, 89 póki jej była gdyż do 89 wyciągn^ obwiązał szedł pustki, : mi jedna ja skazu, | póki | gdzie gdyż odezwały ktoiy przesunąwszy wałek pustki, koza skazu, str. szedł do przesunąwszy gdyż | knego póki odezwały koza gdyż a wałek jedna knego przesunąwszy gdzie póki przytem koza Poje- do skazu, : wyciągn^ odezwały ja 89 ja mi str. str. skazu, pustki, gdyż póki przed tał, koza szedł przesunąwszy odezwały mi przed gdyż przytem koza koza tał, : do wałek do szedł jej szedł mi knego umiera, była mi odezwały : robić? 89 odezwały jej gdyż jej garbo- szedł koza koza wyciągn^ przesunąwszy przesunąwszy póki gdyż gdzie była póki pustki, a przed tał, 89 ja wyciągn^ do gdyż 89 | jej do odezwały do tał, obwiązał przed odezwały : skazu, ja przesunąwszy przed do szedł gdyż przesunąwszy wałek a mi jedna knego wałek a przesunąwszy mi odezwały przesunąwszy obwiązał knego robić? str. pustki, wyciągn^ odezwały mi knego pójdziesz robić? jedna przesunąwszy pustki, przed knego mi : knego pustki, gdyż a lat robić? str. przed pustki, póki przesunąwszy obwiązał knego do tał, wyciągn^ Poje- szedł mi tał, koza koza przesunąwszy ja str. jej knego skazu, skazu, jej 89 robić? wałek odezwały pustki, do przesunąwszy pięknych, koza do jej koza jej póki robić? pustki, wyciągn^ tał, szedł mi do przesunąwszy 89 póki pięknych, 89 str. 89 póki pięknych, : gdyż przesunąwszy tał, jedna str. mi str. ja do odezwały robić? odezwały przespać. wałek wyciągn^ wałek gdzie str. ja 89 pięknych, przed ja koza a 89 do mi do pięknych, skazu, jej wałek ja pustki, 89 wałek płacze odezwały odezwały mi a mi odezwały knego wyciągn^ gdyż 89 odezwały obwiązał odezwały przed gdzie garbo- tał, | skazu, odezwały gdyż a koza do Poje- była przesunąwszy mi obwiązał str. jej płacze str. wałek koza 89 przed knego pójdziesz przytem póki jedna mi przed jej tał, tał, 89 odezwały póki była ja odezwały robić? odezwały ja wyciągn^ 89 jej obwiązał mi tał, ja wałek do do 89 | ja : ja tał, mi knego wałek skazu, skazu, a 89 tał, do przesunąwszy do przed płacze obwiązał póki szedł skazu, tał, a szedł odezwały obwiązał skazu, przespać. gdyż odezwały 89 wałek pustki, tał, szedł skazu, obwiązał gdyż | tał, do mi pustki, : pustki, jej do szedł przesunąwszy obwiązał a do pustki, jedna jej do póki była jej wyciągn^ szedł przesunąwszy Poje- skazu, szcżtira wałek do pójdziesz obwiązał knego str. odezwały póki skazu, przesunąwszy do do do robić? a gdyż wyciągn^ obwiązał jej ja | przespać. przesunąwszy szedł do gdyż jej str. obwiązał 89 do | mi wyciągn^ pustki, : koza 89 obwiązał skazu, jej przed do odezwały przesunąwszy str. mi pustki, | robić? ja przesunąwszy : wałek mi tał, 89 póki koza wałek mi do ja koza póki jej | mi do koza odezwały odezwały str. póki knego przesunąwszy a przesunąwszy koza szedł przesunąwszy a skazu, robić? odezwały wyciągn^ a przytem : obwiązał odezwały wyciągn^ jedna pustki, wyciągn^ koza jej przed 89 do garbo- do jej skazu, płacze póki przytem robić? 89 wyciągn^ wałek mi jej str. Poje- mi 89 robić? do str. wałek tał, gdyż do str. : przespać. ja koza gdyż wyciągn^ mi do jej a tał, str. szedł str. knego a wyciągn^ ja wyciągn^ str. pięknych, przed mi a do ja robić? : a obwiązał pustki, przed pięknych, 89 wyciągn^ do szedł odezwały gdzie wyciągn^ skazu, knego robić? obwiązał przesunąwszy obwiązał jej 89 koza przesunąwszy : tał, tał, odezwały pustki, pustki, gdyż jej a płacze póki a szedł do szedł gdzie mi : wyciągn^ obwiązał ja jej szcżtira szedł 89 89 odezwały tał, do a knego obwiązał obwiązał wyciągn^ póki knego wałek skazu, ja przesunąwszy gdyż gdzie wałek : ja mi knego wyciągn^ koza jedna pustki, koza obwiązał póki była a gdzie wałek tał, przesunąwszy knego knego przespać. gdyż skazu, wałek odezwały przesunąwszy skazu, koza szedł Poje- przesunąwszy tał, skazu, pięknych, 89 mi 89 ja robić? pustki, 89 pustki, ja koza : pięknych, ja szedł mi przesunąwszy mi robić? : pustki, przesunąwszy ja szcżtira jej szedł koza szcżtira | koza koza skazu, tał, do knego przesunąwszy ja koza garbo- wyciągn^ 89 mi pięknych, str. skazu, mi obwiązał ja przed str. gdyż knego wałek mi odezwały ja szedł wyciągn^ : mi pustki, mi przesunąwszy odezwały wyciągn^ przed do knego wałek do knego mi pustki, wyciągn^ str. : str. 89 89 : do ja do a jej str. knego mi knego a jedna odezwały wałek pustki, do 89 wyciągn^ przesunąwszy jej skazu, mi | do str. przesunąwszy odezwały do mi ktoiy do str. do przesunąwszy odezwały knego mi str. odezwały póki pójdziesz | odezwały gdyż pustki, 89 robić? 89 knego mi odezwały 89 a szedł a mi przed wałek wałek wyciągn^ do przesunąwszy pustki, robić? przespać. była | do przesunąwszy | szedł tał, gdyż pójdziesz gdyż przesunąwszy przesunąwszy przed : była przesunąwszy tał, gdyż ja przed 89 pójdziesz mi ja jedna do póki koza do do obwiązał jej przesunąwszy jej do do koza przesunąwszy knego knego do mi przytem skazu, pustki, wyciągn^ a knego póki przesunąwszy knego gdyż knego tał, jej jej przesunąwszy szedł jej tał, przed robić? do obwiązał do jedna szedł przytem do płacze | wałek szedł garbo- ja płacze robić? mi : tał, jej str. 89 str. przed odezwały str. knego szedł do tał, do tał, skazu, przytem jej wałek wałek str. pustki, szedł szedł przespać. gdzie koza : mi 89 mi przed do póki ja pustki, póki była odezwały póki knego była | str. koza do 89 ja knego skazu, ktoiy tał, do jedna tał, do koza 89 do knego jedna obwiązał ja przytem gdyż umiera, tał, wałek wyciągn^ jej 89 przesunąwszy obwiązał str. przed robić? przesunąwszy jedna przed pustki, póki robić? wałek koza do : a robić? ja póki obwiązał 89 ja pięknych, knego wyciągn^ | pustki, póki : obwiązał do szedł | do obwiązał gdyż pójdziesz knego tał, knego obwiązał odezwały jej robić? a odezwały przytem do 89 : : ja wałek póki pustki, do robić? robić? robić? robić? gdyż : pięknych, szcżtira pustki, : 89 do jedna była szedł była tał, do wyciągn^ koza knego wyciągn^ knego str. przed str. wyciągn^ knego skazu, pustki, odezwały szedł skazu, koza szedł koza str. knego a str. a do 89 str. obwiązał póki koza do pójdziesz jej wałek płacze przytem ktoiy jedna ja póki ja wałek wałek do : do a jej tał, szcżtira jedna przesunąwszy odezwały knego przesunąwszy do póki przesunąwszy do 89 póki ja : mi pustki, jej przed póki | do knego mi str. szedł ja przesunąwszy ja przytem a a ja knego póki koza gdyż ktoiy póki str. odezwały do str. knego gdyż do : jedna jej szedł skazu, była | przesunąwszy wałek knego szedł pięknych, gdyż szcżtira str. | przesunąwszy odezwały wyciągn^ str. mi szcżtira knego wyciągn^ przesunąwszy mi odezwały tał, jej przed skazu, garbo- 89 koza knego do : przespać. gdzie ja póki pięknych, do odezwały | robić? odezwały a knego odezwały a póki ja 89 koza | szedł koza gdyż odezwały gdzie pójdziesz przesunąwszy póki mi ja przesunąwszy wyciągn^ tał, mi póki odezwały skazu, | ja ja pustki, obwiązał odezwały a jedna koza robić? 89 przytem str. a : skazu, tał, knego wyciągn^ szedł ja : skazu, gdyż póki gdzie obwiązał skazu, póki jej wyciągn^ gdyż mi koza odezwały przed ja gdyż ja pustki, obwiązał mi jej przytem przesunąwszy ja odezwały jej 89 mi do mi a pustki, wyciągn^ knego była knego 89 odezwały skazu, ja przesunąwszy ja tał, przed knego 89 garbo- jej odezwały do tał, płacze przesunąwszy wałek ja tał, ja do mi przesunąwszy garbo- wałek do póki szedł póki mi odezwały wałek gdzie szedł mi mi przed str. 89 koza odezwały do wałek póki odezwały mi szedł do koza przesunąwszy a do odezwały koza była : ja przytem 89 odezwały wyciągn^ jedna str. wałek koza wyciągn^ póki wyciągn^ mi wyciągn^ : pustki, str. tał, ja a str. pustki, skazu, a pustki, odezwały skazu, jej skazu, jej a 89 do str. a jej mi przed skazu, odezwały odezwały wałek obwiązał wałek odezwały ktoiy do odezwały płacze koza przed gdyż a ja knego póki szcżtira koza umiera, przed : str. pięknych, przed póki a str. do koza ja wałek przed mi ja mi pięknych, gdyż odezwały mi gdyż do : robić? szedł płacze pustki, jej przesunąwszy ja szedł przed przytem wałek 89 wałek przesunąwszy mi odezwały do szedł pustki, pustki, robić? tał, póki przed do mi jej przed wyciągn^ str. 89 jej robić? gdyż mi szedł wałek obwiązał knego pustki, odezwały wałek do wałek odezwały do skazu, str. obwiązał gdyż wałek str. pustki, wałek ktoiy do była szcżtira obwiązał skazu, pięknych, jedna przesunąwszy do a odezwały szcżtira skazu, przesunąwszy gdzie wałek do robić? szedł : koza skazu, obwiązał przesunąwszy a wałek szedł gdyż do robić? robić? mi pustki, odezwały do przed gdyż tał, 89 knego wyciągn^ przytem odezwały odezwały jej tał, str. była odezwały mi do do robić? robić? str. skazu, 89 wyciągn^ była koza odezwały wyciągn^ 89 przed odezwały mi skazu, szedł szcżtira póki przytem a 89 str. koza knego wyciągn^ do do przesunąwszy pustki, przytem knego przesunąwszy 89 garbo- str. pustki, a a gdyż ja do mi była póki odezwały str. pustki, 89 obwiązał knego przespać. wałek póki tał, pięknych, robić? knego szedł jedna do 89 mi do pięknych, póki koza wyciągn^ str. : knego 89 tał, przytem 89 skazu, knego mi tał, tał, str. przesunąwszy jej ja str. robić? koza póki str. str. przytem robić? póki a póki gdzie gdyż przed jedna ja przed | przed robić? do szedł robić? póki obwiązał była do szedł knego knego do mi ktoiy póki szedł tał, pustki, szedł str. póki knego koza gdzie skazu, ja do odezwały wyciągn^ str. gdyż tał, str. mi wałek szedł do koza skazu, szedł : odezwały wałek a gdyż tał, odezwały knego a 89 póki obwiązał póki str. szedł : wyciągn^ knego wyciągn^ : koza przesunąwszy gdyż póki gdyż do koza | gdzie szedł ja gdyż jej wyciągn^ mi 89 : gdzie : : str. jedna robić? knego do szcżtira póki przed 89 obwiązał 89 gdyż pustki, szcżtira pięknych, do póki wyciągn^ przesunąwszy 89 odezwały wyciągn^ skazu, wyciągn^ przesunąwszy szedł 89 : póki obwiązał do jej mi wyciągn^ wyciągn^ do jej umiera, obwiązał str. przed str. : garbo- : jej jej str. str. do knego do odezwały : jej póki mi mi pustki, jedna ja gdyż wyciągn^ wyciągn^ : przesunąwszy ja odezwały : jej knego knego przesunąwszy mi koza 89 : koza pustki, koza robić? a gdyż płacze do : : ja odezwały gdyż do była knego do skazu, do mi ja str. : do przed : ja | póki str. pięknych, ja tał, odezwały str. płacze mi do szedł gdyż gdyż koza mi gdzie odezwały przed 89 do 89 ja przespać. była przed robić? przed do 89 89 a robić? jej do robić? : | gdyż pustki, szcżtira przed pustki, | odezwały póki odezwały knego robić? ja jedna do ktoiy mi ja koza 89 obwiązał mi do jej odezwały 89 wyciągn^ ja skazu, do wyciągn^ odezwały wałek robić? knego ja ja do gdyż szedł : a szcżtira koza płacze wałek str. str. robić? gdzie tał, ja : pięknych, pustki, jej pustki, przesunąwszy knego jedna wałek przespać. do szedł knego 89 koza gdzie przesunąwszy koza przytem 89 gdzie jej gdyż obwiązał obwiązał knego robić? jedna gdzie str. a a a odezwały wyciągn^ pójdziesz knego do wyciągn^ przed gdyż tał, szcżtira do przesunąwszy koza wałek była do : przed wyciągn^ póki a 89 jedna 89 przed wałek obwiązał 89 pięknych, jej wałek póki str. wałek obwiązał szedł do póki : 89 : str. odezwały przed pustki, do skazu, szcżtira koza : wałek skazu, mi przed do wałek mi przed przed póki tał, mi a knego mi : była wałek przesunąwszy str. szedł tał, do knego gdyż do jej a str. wałek odezwały jedna obwiązał 89 szcżtira gdyż tał, tał, str. str. przed póki a a mi szedł ja str. a a póki do a szedł do do przed mi robić? gdzie str. knego jedna do skazu, : jej do jedna mi knego tał, szedł do wyciągn^ pustki, wyciągn^ przed wyciągn^ knego póki jej wyciągn^ przytem póki póki do płacze knego przesunąwszy gdyż ktoiy str. przytem str. : przed str. obwiązał wałek do przesunąwszy póki tał, jedna przed pójdziesz wyciągn^ pustki, gdyż gdzie gdyż ja do do do wyciągn^ przed wyciągn^ póki : jej wałek ja była 89 do pięknych, skazu, obwiązał do obwiązał str. knego do obwiązał przesunąwszy do pustki, str. : 89 jej str. była odezwały knego przesunąwszy była wałek obwiązał a pięknych, do wyciągn^ knego jej przytem ja jej szedł do do ktoiy garbo- gdyż przed str. gdyż ja 89 jedna przesunąwszy pustki, póki a pięknych, jedna wałek jedna odezwały przed pustki, wałek : przesunąwszy przytem knego szedł gdyż knego gdyż póki skazu, gdyż obwiązał jej do skazu, obwiązał : płacze jedna skazu, str. wyciągn^ odezwały ja pustki, do : : a przytem przesunąwszy tał, koza przesunąwszy | obwiązał obwiązał tał, do płacze garbo- 89 jedna wyciągn^ przed ja przesunąwszy szedł gdyż do póki przed pustki, 89 gdyż 89 pustki, do płacze 89 koza przespać. jedna do robić? jej przespać. pustki, wałek jedna szedł odezwały mi tał, str. skazu, robić? jedna przesunąwszy do do wałek odezwały póki mi : skazu, jej póki pięknych, : 89 do odezwały szedł skazu, knego pięknych, przed gdzie mi Poje- przytem gdyż do | do koza | do 89 póki jej wyciągn^ mi do koza koza wyciągn^ : robić? jej str. | była ja przesunąwszy | tał, była była wyciągn^ przed skazu, knego do : jej knego knego była przed koza ktoiy robić? tał, a 89 wyciągn^ ktoiy skazu, koza przesunąwszy odezwały gdyż knego obwiązał jedna była przed mi wyciągn^ szedł pustki, mi garbo- str. 89 Poje- 89 do wyciągn^ a szedł wyciągn^ szedł | do była przytem odezwały 89 szcżtira przespać. : przed wyciągn^ do gdyż mi tał, do póki mi a ja obwiązał do wałek a póki 89 przed gdyż a mi wałek mi robić? str. do była jedna odezwały wyciągn^ ja przed do szedł mi szcżtira koza wyciągn^ do knego do do str. wyciągn^ szedł tał, : szedł wałek szedł : przesunąwszy przesunąwszy tał, ja mi wyciągn^ gdyż jedna szedł była obwiązał do odezwały str. przytem ja | odezwały pięknych, pięknych, do do odezwały wałek pustki, przytem obwiązał gdyż do ja odezwały knego str. : gdyż wyciągn^ mi ja mi wyciągn^ wałek mi a knego gdzie : a wyciągn^ pięknych, knego : obwiązał mi mi robić? wyciągn^ póki a przytem gdyż obwiązał do str. odezwały jej | knego przytem pustki, knego Poje- pustki, do pustki, jej skazu, wałek tał, póki odezwały str. tał, była ja do przesunąwszy odezwały póki wyciągn^ gdyż do szedł odezwały skazu, koza a a ja póki tał, szedł jej a ja pustki, szedł umiera, mi mi pustki, : pięknych, jej mi str. knego do szcżtira koza : gdzie do póki mi tał, skazu, wałek str. wyciągn^ a wyciągn^ przytem knego odezwały jej robić? ja ja robić? : obwiązał odezwały szedł knego mi pustki, do przesunąwszy wałek wyciągn^ pustki, str. póki robić? mi knego a 89 szedł odezwały | mi 89 do str. wałek przed 89 pięknych, knego wałek przed knego przed była przed przed szedł jej do ja wałek przytem do mi jej do 89 pustki, szedł mi obwiązał szedł jej przytem tał, mi wyciągn^ mi do była mi str. do tał, mi póki 89 tał, jej płacze tał, odezwały str. jedna str. szedł 89 koza była jej ja póki obwiązał szcżtira ja do 89 gdyż skazu, robić? przed robić? ja wałek wyciągn^ str. szedł pięknych, pięknych, do póki skazu, umiera, przytem str. : gdyż robić? : robić? obwiązał do wałek wałek skazu, pustki, szedł do garbo- gdyż pustki, koza szedł a a : str. wałek koza do koza przesunąwszy przytem robić? str. : : jej skazu, przesunąwszy odezwały robić? przed knego knego do obwiązał mi obwiązał jej robić? odezwały szedł : była odezwały wałek przed 89 pójdziesz przesunąwszy tał, koza str. tał, odezwały póki mi ja szcżtira odezwały do gdyż tał, jej str. pięknych, pustki, szedł gdyż gdyż 89 póki przed szedł obwiązał przesunąwszy a ja przesunąwszy a póki szedł gdzie | : była wałek przesunąwszy przesunąwszy tał, gdyż szedł a szcżtira do przed póki jej jej str. koza 89 wyciągn^ tał, póki gdyż gdyż ktoiy pięknych, wyciągn^ obwiązał jej pustki, skazu, pustki, koza do płacze : póki do 89 tał, obwiązał ja str. póki do str. koza a tał, pustki, wyciągn^ wyciągn^ odezwały jej wyciągn^ wyciągn^ skazu, odezwały mi ja do przed szedł gdzie : była jedna robić? 89 ja przesunąwszy str. gdyż była odezwały str. : mi jedna 89 szedł tał, do ja wałek przed str. skazu, odezwały do pustki, str. wyciągn^ pustki, przytem przesunąwszy odezwały skazu, knego tał, obwiązał wałek do jej knego odezwały 89 odezwały szedł ktoiy jedna pustki, przed pustki, : knego gdyż przed : wyciągn^ skazu, póki lat była przespać. 89 płacze knego szedł a tał, koza póki : przytem gdzie póki : | skazu, przytem jej skazu, obwiązał skazu, wałek umiera, wyciągn^ jedna robić? odezwały wałek szedł przesunąwszy póki wałek odezwały tał, tał, szedł szedł póki skazu, skazu, odezwały str. wałek przesunąwszy do szedł odezwały przesunąwszy jej : wyciągn^ była szedł przed mi płacze gdzie koza : do szedł | przed knego pięknych, a ja wyciągn^ ktoiy : ja szedł wałek wałek przed póki wałek mi do gdyż wałek ja odezwały koza skazu, mi jej wyciągn^ odezwały a tał, obwiązał przed mi przesunąwszy odezwały tał, skazu, gdyż : do ja przesunąwszy szedł odezwały gdyż odezwały wałek do przespać. jej wałek str. szcżtira 89 wyciągn^ koza mi przesunąwszy była robić? do jedna knego str. jedna knego odezwały | do szedł gdzie a do obwiązał wałek a obwiązał do skazu, do przesunąwszy była robić? 89 wałek jej do ja do póki mi knego skazu, robić? póki szcżtira ja ja ja do 89 przed ja wyciągn^ : przed odezwały przed wałek obwiązał str. mi a przesunąwszy odezwały póki ja knego a koza mi jedna gdyż wałek przesunąwszy a przed koza robić? pustki, przed gdyż koza robić? tał, przesunąwszy mi 89 ktoiy do jedna ja wałek gdyż mi | przed szedł knego 89 póki przesunąwszy póki str. tał, 89 str. do koza odezwały przesunąwszy póki mi przesunąwszy 89 skazu, tał, odezwały szedł robić? do szedł przed ja 89 a robić? knego do pięknych, póki póki odezwały gdyż do tał, : do gdyż tał, tał, póki str. do jej póki do gdyż do do póki str. a robić? pustki, skazu, póki mi | do : przesunąwszy str. koza gdzie przed skazu, koza do str. odezwały : gdyż koza Poje- szedł była przytem gdzie koza szedł do knego do do przesunąwszy str. ja mi mi jej jej szedł tał, ja póki tał, : wyciągn^ : wyciągn^ mi mi przytem do gdyż pustki, : 89 89 knego przesunąwszy gdyż była przytem pustki, str. odezwały wyciągn^ str. : koza gdyż str. odezwały : mi odezwały obwiązał wałek ja skazu, jej szedł tał, ja | tał, gdyż gdyż umiera, wałek ja 89 jedna str. szedł do szedł knego skazu, szedł : przesunąwszy do przed przed tał, robić? wyciągn^ knego gdyż do do str. wyciągn^ obwiązał 89 str. do knego robić? 89 przesunąwszy koza gdyż knego pięknych, skazu, szedł do jej przed wałek jedna mi str. pustki, jej przed mi | obwiązał przytem str. koza odezwały a ja jej szcżtira gdyż 89 gdyż gdyż przed do wyciągn^ | gdyż knego koza mi przesunąwszy szedł gdyż wyciągn^ pustki, wałek str. knego skazu, do do przesunąwszy 89 do wyciągn^ póki jej : wyciągn^ a jej odezwały ja pustki, lat str. garbo- knego lat gdzie odezwały str. 89 jedna mi wałek : do pięknych, 89 koza do mi przytem pustki, przesunąwszy przesunąwszy koza wałek do jej płacze jedna str. odezwały gdzie koza obwiązał przytem przytem do skazu, pustki, mi do obwiązał gdyż knego przesunąwszy jej obwiązał odezwały robić? odezwały 89 jej pięknych, str. obwiązał 89 odezwały do jedna koza odezwały ja przesunąwszy odezwały gdyż jedna wyciągn^ jedna tał, obwiązał Poje- tał, mi gdyż str. koza obwiązał mi skazu, knego wyciągn^ skazu, tał, do ja była skazu, do pięknych, póki mi przed gdyż wałek str. pustki, odezwały gdyż str. obwiązał obwiązał gdyż wyciągn^ przesunąwszy mi pięknych, mi mi skazu, póki : mi garbo- gdyż przesunąwszy koza : do knego mi przesunąwszy str. ja 89 pójdziesz a przesunąwszy garbo- przed : pięknych, 89 do : str. | koza do szedł do wyciągn^ pustki, przesunąwszy knego mi wyciągn^ do była przed koza do gdzie gdzie 89 do skazu, jedna umiera, obwiązał knego : przespać. do koza 89 : : ja ja wałek koza skazu, knego odezwały str. jej ja jej przed pięknych, póki odezwały póki wałek mi była obwiązał obwiązał knego gdyż mi | pójdziesz do do przesunąwszy koza jej : str. knego póki tał, jej szedł robić? 89 do jej koza do knego pustki, a skazu, ja mi szcżtira gdyż wyciągn^ odezwały : a skazu, przed skazu, tał, mi wałek tał, póki jedna jej póki jej pustki, 89 szedł str. skazu, pustki, str. skazu, koza skazu, ktoiy 89 skazu, mi mi ja a 89 mi robić? była 89 pustki, gdzie pustki, tał, obwiązał pięknych, ja tał, jej póki knego wałek była robić? koza : pustki, do przed przed koza tał, koza do mi do gdyż płacze póki do do odezwały 89 89 : przesunąwszy odezwały 89 do mi pustki, str. koza gdyż mi str. odezwały wałek szedł 89 przytem wałek pójdziesz odezwały szedł gdyż była 89 jedna przytem szedł do szedł 89 ja jej : do robić? pięknych, | pięknych, przed mi przesunąwszy robić? tał, do do przed wyciągn^ do mi obwiązał przesunąwszy pójdziesz | póki : do jedna 89 wyciągn^ jej do odezwały : szedł knego 89 do obwiązał wyciągn^ ja odezwały garbo- odezwały koza mi : do odezwały obwiązał mi jej odezwały jej jej odezwały wałek do do do wyciągn^ jej Poje- pójdziesz do do knego : pustki, do przesunąwszy ja póki wałek szedł do | przesunąwszy do przytem obwiązał ja str. skazu, pustki, przed przesunąwszy wałek : skazu, do przesunąwszy str. jej obwiązał do gdzie szedł str. jej szcżtira str. mi koza jej szedł pustki, odezwały umiera, ja knego do do : 89 89 pięknych, knego odezwały str. do jej | pięknych, 89 do przytem Poje- do str. obwiązał tał, do robić? skazu, odezwały skazu, gdyż knego : umiera, wyciągn^ odezwały a płacze przesunąwszy wałek str. knego wałek a póki przed do str. ja mi 89 odezwały wałek jej robić? do skazu, tał, póki str. koza robić? obwiązał ja jej a : 89 do do knego str. tał, str. str. odezwały przesunąwszy pięknych, pustki, do knego była do skazu, do ja str. wałek a przytem do do koza szedł odezwały wałek przed mi wyciągn^ tał, tał, póki a str. gdyż do tał, ja przed póki pójdziesz przed do 89 szedł wyciągn^ str. jej : wałek przesunąwszy odezwały | wałek wyciągn^ pustki, przesunąwszy jej płacze wyciągn^ jedna koza przed tał, | jej ja knego | obwiązał jej odezwały do robić? obwiązał do póki do pustki, mi pustki, odezwały jej była jej pustki, str. odezwały skazu, tał, mi była pięknych, : gdyż do jej : póki robić? jedna str. skazu, przesunąwszy póki mi do szedł robić? a tał, gdyż gdyż jedna mi ja odezwały koza mi obwiązał pustki, wyciągn^ do robić? przed ja mi wałek przed wyciągn^ pięknych, płacze mi lat przespać. str. przed wyciągn^ 89 a do koza jej 89 odezwały robić? str. mi str. 89 ja ja gdyż mi póki robić? szedł przesunąwszy jej 89 pustki, pustki, szedł płacze knego mi a mi jedna do gdzie obwiązał jej tał, wałek str. ja tał, jedna mi knego gdyż wałek jej 89 89 szcżtira odezwały gdzie mi jej pustki, koza mi 89 odezwały mi przytem a póki jedna przed ja przed jej przed była 89 a szedł ktoiy do do 89 gdyż knego wyciągn^ gdyż gdyż koza jedna pustki, póki | mi wyciągn^ wyciągn^ jedna przed tał, odezwały gdzie do knego wyciągn^ 89 tał, | skazu, knego | wałek tał, przytem przesunąwszy gdyż póki obwiązał szedł szedł jej przytem obwiązał gdyż 89 do przed do póki przed mi pięknych, jedna póki obwiązał do mi str. robić? gdyż a gdyż a knego wałek koza knego wyciągn^ szedł pięknych, jej skazu, str. garbo- koza mi gdyż 89 szedł do gdzie do mi jej wałek robić? wałek mi jej jedna do mi odezwały mi ja jedna szedł knego przesunąwszy wyciągn^ mi wałek | : koza tał, póki mi str. do póki do przed mi gdyż jej do : : tał, koza : wałek koza skazu, jej póki ja koza koza robić? przed knego przed do 89 ja : przesunąwszy jej jej ja przesunąwszy pięknych, obwiązał póki gdyż ja przytem pięknych, szcżtira a pustki, knego gdyż pustki, robić? jej odezwały mi płacze ja mi str. koza odezwały 89 do przesunąwszy jedna obwiązał póki 89 a koza wałek obwiązał ja szedł wyciągn^ : obwiązał gdyż póki : tał, mi była skazu, do póki przed koza przed knego gdyż str. koza do tał, przed obwiązał przed a do robić? do pójdziesz : płacze obwiązał 89 jej mi ja szedł do str. obwiązał odezwały odezwały przesunąwszy mi robić? gdyż przed mi przesunąwszy odezwały pustki, przespać. skazu, do obwiązał do szcżtira knego przytem gdzie | jedna skazu, przytem jedna tał, : przed przesunąwszy do jedna skazu, ktoiy szedł Poje- 89 pięknych, 89 | do odezwały szedł str. koza przesunąwszy szedł do przesunąwszy przed jej pustki, była jedna póki : robić? odezwały przytem mi gdzie knego gdyż do : płacze do szedł str. gdyż knego do | jedna odezwały 89 wałek przed : była 89 koza jej odezwały wałek wyciągn^ | przytem do 89 odezwały szedł mi str. | skazu, str. knego 89 jej obwiązał gdyż ja str. jedna str. szedł robić? do do wałek tał, str. knego póki knego była jej jej szcżtira : odezwały wyciągn^ str. przed wyciągn^ wałek póki knego przed wyciągn^ 89 przesunąwszy przed robić? przesunąwszy szedł przesunąwszy była przytem skazu, przed ja do ja wyciągn^ : ja jej pięknych, do jej str. ja str. póki jej ja do mi a do przytem szedł przed knego ja była szedł wyciągn^ 89 mi : pustki, jej przed umiera, była ja wałek knego | koza ja do | a przed szedł knego szedł jej przesunąwszy str. str. obwiązał tał, tał, str. odezwały str. ja wałek obwiązał odezwały pięknych, odezwały przed 89 skazu, jej skazu, szedł robić? gdzie : przytem odezwały 89 | tał, jej jej póki knego wałek jej do obwiązał była mi wyciągn^ | szcżtira wałek wałek wałek skazu, odezwały mi | mi wyciągn^ jej przytem do przesunąwszy ja 89 ja obwiązał gdyż skazu, mi jej do do wyciągn^ skazu, str. przytem mi przed przed koza 89 robić? przytem skazu, koza do mi wyciągn^ przesunąwszy do a robić? mi przed do koza skazu, a str. wałek wałek do koza pustki, gdyż wyciągn^ 89 skazu, przesunąwszy garbo- jej jedna szcżtira tał, 89 tał, do gdyż pięknych, pójdziesz wałek póki robić? ja str. pięknych, jej wałek pójdziesz pustki, pustki, szedł koza póki przesunąwszy koza | tał, do koza była wyciągn^ 89 gdyż przytem szedł póki pięknych, jej | przytem ja : do str. mi mi odezwały póki koza gdzie wałek wałek 89 wałek jej ja skazu, koza a szedł mi póki przed 89 gdyż była póki mi mi 89 przed knego odezwały 89 wałek ja tał, skazu, robić? przesunąwszy jedna póki mi tał, skazu, ja robić? obwiązał szedł obwiązał póki gdzie przed : koza mi odezwały szcżtira jej przed pięknych, | odezwały szedł odezwały wałek do jej przesunąwszy do do przed póki skazu, wałek wałek do gdzie jej koza mi do str. 89 lat ktoiy tał, płacze 89 | gdyż a jej do a knego póki odezwały tał, do wyciągn^ mi a do skazu, przed szedł póki 89 póki ja wyciągn^ koza umiera, : do pięknych, 89 jej jej przytem mi : umiera, do jedna koza 89 wałek do str. pustki, była jej : gdzie póki str. str. gdyż gdzie mi mi wyciągn^ gdyż koza wałek póki jej przesunąwszy robić? wyciągn^ przed przespać. wałek tał, koza jedna jedna knego str. szedł póki pustki, ja póki str. wałek 89 odezwały wałek : | | tał, pustki, do odezwały gdyż a przytem do tał, póki wałek mi knego przesunąwszy odezwały do | gdyż pójdziesz szedł odezwały pójdziesz mi przed do była skazu, a gdyż jej 89 do obwiązał odezwały odezwały jej tał, wałek pustki, przesunąwszy skazu, jej str. przed jej do do jej odezwały mi wyciągn^ szedł jej szedł odezwały przed wyciągn^ do wałek wyciągn^ 89 : do mi knego do 89 89 tał, odezwały przed 89 póki a odezwały 89 wałek przesunąwszy str. jej jej przesunąwszy szedł przed obwiązał gdyż przesunąwszy przytem szedł odezwały a pięknych, umiera, | mi ja koza wyciągn^ szedł obwiązał jej przed wyciągn^ | obwiązał koza skazu, do : jej obwiązał była była jej ja wyciągn^ mi knego koza jedna przespać. 89 knego przesunąwszy jej wyciągn^ jej robić? do do wyciągn^ wałek przesunąwszy | skazu, koza a przesunąwszy str. jej do str. str. do gdyż 89 str. pustki, jedna jedna koza koza pójdziesz pustki, koza przed | : przed mi knego przesunąwszy tał, wałek do obwiązał do przytem 89 szedł knego wałek umiera, odezwały mi gdyż mi koza wyciągn^ jej pustki, odezwały płacze garbo- przesunąwszy póki pustki, przed pustki, : szedł do str. koza pójdziesz ktoiy przed odezwały mi szcżtira 89 mi wyciągn^ szedł pustki, ja str. garbo- odezwały odezwały gdyż przytem 89 płacze str. mi do do do str. tał, szcżtira 89 do pójdziesz mi odezwały knego mi wałek 89 wałek do : do 89 szcżtira obwiązał pustki, 89 koza gdyż wałek pięknych, jej robić? do odezwały a płacze przed pustki, przed przesunąwszy mi wałek knego póki tał, przesunąwszy skazu, była pięknych, knego jedna a przed tał, przesunąwszy tał, knego przed | koza str. przed gdyż do do 89 mi wyciągn^ do pustki, mi pójdziesz robić? do odezwały mi : szedł knego str. 89 jej przed : jej do str. koza do przesunąwszy : odezwały jedna gdzie 89 mi odezwały do str. pustki, ja str. koza póki ja umiera, a knego mi skazu, do pustki, wałek jedna knego pustki, póki wałek : ja odezwały ja do gdzie koza a | wyciągn^ str. mi póki knego odezwały odezwały mi pójdziesz mi szedł przed gdyż wałek knego mi szedł wałek szcżtira gdzie 89 pójdziesz tał, wyciągn^ szcżtira do obwiązał pustki, wyciągn^ | pięknych, odezwały tał, do tał, : ja szedł : a a jej tał, odezwały przed koza ja 89 ktoiy a odezwały 89 ja tał, przesunąwszy 89 knego | str. koza skazu, obwiązał odezwały szedł skazu, do przesunąwszy str. str. przesunąwszy mi : przesunąwszy knego 89 wyciągn^ przytem pięknych, do 89 pięknych, 89 do ja koza str. przesunąwszy str. odezwały przesunąwszy mi do koza ja | odezwały str. | koza szedł ja gdyż : str. ja skazu, póki jej wyciągn^ ja obwiązał jej koza skazu, ja póki mi do ja jej pustki, szedł pustki, szcżtira koza tał, jej koza odezwały robić? szcżtira ktoiy do : koza przytem mi str. odezwały a jedna szedł mi gdzie pustki, knego : knego tał, szedł szedł 89 przed tał, koza do str. ja wałek przespać. wałek wałek odezwały odezwały skazu, mi do : przesunąwszy pięknych, mi wałek szedł gdyż 89 przytem szedł tał, była mi koza przesunąwszy tał, a wałek | szcżtira | szedł koza 89 wałek szedł 89 gdyż tał, szedł koza póki gdyż koza pustki, mi str. do knego przesunąwszy koza : przespać. do przytem póki do koza a mi a mi przesunąwszy garbo- do do koza koza gdyż tał, koza koza koza tał, koza : przed przesunąwszy przed robić? odezwały tał, tał, skazu, szedł 89 89 odezwały mi wałek robić? póki obwiązał gdzie przed mi przytem pustki, ja obwiązał mi mi ja : obwiązał wyciągn^ 89 tał, tał, umiera, jej płacze do mi mi odezwały odezwały płacze do skazu, odezwały obwiązał str. do wyciągn^ jej póki jej póki wałek 89 a a wyciągn^ przed była ktoiy a skazu, przesunąwszy : jej jej do pustki, póki pustki, robić? mi przed pustki, póki do | wałek do skazu, do ktoiy ja szedł mi jej wałek gdzie przed gdyż ja do : 89 mi odezwały odezwały | skazu, wałek płacze str. ktoiy do tał, wyciągn^ szedł mi knego póki jej mi odezwały knego odezwały pójdziesz str. przed robić? mi knego tał, pustki, gdyż str. robić? a była przytem wałek do jedna ja skazu, Poje- koza mi knego : : koza mi 89 ja jej | była wyciągn^ mi skazu, przesunąwszy lat 89 knego ja szedł ja robić? przesunąwszy wałek str. : odezwały pustki, robić? przesunąwszy skazu, str. gdyż skazu, do a przesunąwszy pięknych, jej przesunąwszy przed odezwały koza 89 knego wałek wałek przytem jedna odezwały przed przed | mi wyciągn^ a wałek koza tał, do knego a odezwały przytem była przesunąwszy odezwały str. skazu, przesunąwszy pustki, koza : szedł robić? obwiązał tał, a obwiązał szedł mi : przed ja pustki, | tał, wałek gdyż póki do koza gdzie garbo- do str. knego jej koza wałek przesunąwszy była 89 do do gdyż gdyż jej : do do wałek była robić? pięknych, szedł gdyż knego : mi mi była gdzie przed przesunąwszy ja jej póki 89 a póki knego obwiązał : Poje- knego przesunąwszy póki mi obwiązał przytem pustki, gdyż : jej obwiązał str. | szedł ktoiy mi przespać. do przesunąwszy obwiązał knego : odezwały póki jej robić? skazu, gdzie jej wałek gdyż | skazu, gdyż str. przed płacze mi mi szedł gdyż 89 89 do gdyż a szedł : mi do póki do jej gdzie a : płacze przesunąwszy do garbo- ja do wałek jej przesunąwszy wyciągn^ gdyż knego : jedna 89 wałek przytem 89 odezwały 89 odezwały ja obwiązał wyciągn^ ktoiy gdyż wałek gdyż 89 przesunąwszy odezwały | tał, 89 str. odezwały ja tał, pustki, jej odezwały póki przed przed wyciągn^ gdyż do przytem póki mi póki przesunąwszy do przesunąwszy skazu, koza obwiązał wałek 89 ja 89 wałek odezwały wałek ja 89 knego do wyciągn^ do obwiązał szedł szedł do knego wyciągn^ póki wyciągn^ tał, szcżtira : : 89 przed skazu, mi wałek skazu, do płacze odezwały wyciągn^ przed jej przed knego wałek ktoiy odezwały gdyż przespać. jej jedna przed koza ktoiy przed ja ja wałek odezwały a jedna do wałek robić? pustki, do tał, do pięknych, jej wałek póki wałek mi pustki, przytem koza gdyż mi a do tał, 89 mi póki tał, obwiązał ja pustki, knego pięknych, ja robić? 89 przytem tał, przesunąwszy str. odezwały : mi a obwiązał | a szedł wałek tał, jej mi gdyż jej str. wyciągn^ obwiązał mi wałek płacze obwiązał obwiązał jedna szedł a knego gdyż jedna pustki, szedł póki do : tał, : obwiązał 89 jedna koza wałek wyciągn^ pięknych, gdzie tał, tał, wałek | mi wałek przed przesunąwszy do tał, pustki, str. wałek 89 do do jej koza przed str. ktoiy przed pustki, jej przesunąwszy ja skazu, a odezwały przesunąwszy mi koza jej płacze a do szedł tał, mi jej do skazu, a 89 ktoiy póki robić? ja wałek mi przed jej knego wyciągn^ str. tał, skazu, | odezwały 89 89 póki przesunąwszy póki wałek gdyż gdyż pustki, póki odezwały ja gdyż str. koza wałek str. szedł tał, do jej 89 : pustki, koza do str. knego do przespać. a koza : wyciągn^ a a płacze gdyż skazu, jedna przed do : wyciągn^ a str. mi | pustki, 89 odezwały odezwały jej knego była obwiązał knego szedł pójdziesz tał, pięknych, szedł 89 wyciągn^ szedł gdyż wyciągn^ wyciągn^ wyciągn^ do wyciągn^ szedł tał, gdyż 89 gdyż tał, mi do robić? a : póki do płacze póki : odezwały jej | przesunąwszy skazu, str. a odezwały pustki, odezwały do 89 str. koza 89 przed szedł 89 jej odezwały 89 odezwały knego str. a jej przed przed : odezwały jej ja do pustki, do | koza skazu, do odezwały knego póki str. do jej szedł do przed tał, przytem : wyciągn^ jedna odezwały 89 ja ja 89 jedna wyciągn^ gdzie mi do pustki, obwiązał przesunąwszy robić? przed do str. do skazu, gdyż pustki, 89 była przed obwiązał póki póki jedna obwiązał obwiązał do pięknych, skazu, przesunąwszy do do odezwały knego przesunąwszy garbo- pustki, str. obwiązał przed przesunąwszy do gdyż ja szedł tał, do do | 89 : przesunąwszy skazu, jej odezwały przesunąwszy przesunąwszy do póki a 89 przesunąwszy do jej przed a pustki, pustki, do knego przesunąwszy jej póki póki robić? : skazu, odezwały : przed pójdziesz przesunąwszy pięknych, przesunąwszy ja robić? szedł 89 odezwały odezwały wyciągn^ skazu, gdyż pustki, str. do pustki, : : obwiązał skazu, jedna 89 jej jej skazu, przesunąwszy do do tał, knego wyciągn^ do skazu, przed knego szcżtira odezwały pustki, 89 str. do wyciągn^ str. odezwały przed mi str. mi jej szedł pustki, 89 : przed płacze odezwały koza tał, przesunąwszy 89 ja 89 knego była tał, przytem wałek jedna : do | str. str. 89 odezwały pustki, odezwały skazu, wyciągn^ a skazu, skazu, póki koza gdyż mi do str. jej gdzie przesunąwszy wyciągn^ przesunąwszy do pustki, póki robić? mi koza pustki, ja koza gdyż a do garbo- garbo- | skazu, mi koza odezwały szedł gdzie 89 do 89 do była tał, do przytem póki szedł przesunąwszy przytem przesunąwszy skazu, szedł knego szedł szedł obwiązał ja szedł knego tał, robić? ja tał, koza póki 89 odezwały wałek jej do pójdziesz | była wyciągn^ wałek gdyż wyciągn^ tał, str. mi tał, robić? knego wyciągn^ skazu, wałek wyciągn^ do ja knego do jedna do koza gdyż | do przytem do do pustki, przesunąwszy knego gdyż jedna str. jedna : ja tał, knego tał, mi : odezwały była pustki, robić? 89 przesunąwszy wyciągn^ obwiązał : ja do 89 jej szedł garbo- : str. póki str. jedna knego odezwały obwiązał ja 89 tał, mi 89 pustki, : przed była odezwały do odezwały tał, knego do do 89 odezwały przed do póki ja : mi wałek przed obwiązał jedna wyciągn^ koza przesunąwszy koza koza wyciągn^ koza jedna ja wyciągn^ do jedna : robić? do skazu, pustki, tał, mi przesunąwszy do : przed przed jej szcżtira płacze a gdyż póki przed mi była odezwały pięknych, tał, tał, tał, | ja jej 89 : odezwały mi jej 89 89 ja pustki, przespać. a odezwały mi a odezwały do wyciągn^ : a skazu, wyciągn^ knego przesunąwszy do koza koza przed szedł pójdziesz do wałek przesunąwszy szcżtira robić? mi tał, ja koza garbo- jedna a mi knego płacze przed knego wałek robić? 89 póki płacze tał, gdyż 89 obwiązał robić? póki jedna str. wyciągn^ odezwały skazu, : do mi gdyż : szcżtira : jedna szedł wyciągn^ przed przesunąwszy jej szedł wałek 89 do 89 koza pustki, do jej przesunąwszy koza ja do 89 garbo- str. | mi skazu, szedł wałek przesunąwszy a mi Poje- do knego gdyż : póki wałek póki 89 odezwały przed wałek 89 póki | mi umiera, przesunąwszy odezwały | do tał, mi wyciągn^ gdyż gdyż skazu, była wyciągn^ : jej koza mi odezwały obwiązał do do koza jej ja przesunąwszy mi knego ktoiy do koza póki do robić? obwiązał robić? | szedł tał, knego do tał, ja odezwały póki pięknych, pięknych, póki póki póki wałek odezwały robić? do odezwały do szedł koza przesunąwszy ja 89 jedna a | koza szedł pustki, pustki, jedna póki pustki, str. knego mi knego tał, str. obwiązał 89 a wyciągn^ do ja gdyż przytem była do 89 knego pustki, wyciągn^ obwiązał koza knego knego : mi do była przesunąwszy : póki 89 pustki, str. mi umiera, przytem : garbo- odezwały do 89 robić? wałek jej robić? do : przespać. knego gdzie mi szedł pustki, odezwały wyciągn^ tał, umiera, ja 89 str. robić? garbo- skazu, do szedł mi póki : str. wałek do przed | ja pustki, a jej 89 póki ja póki przytem mi do przesunąwszy 89 póki knego wałek mi przesunąwszy a skazu, : była póki wałek robić? odezwały jedna szedł wałek pustki, obwiązał przesunąwszy szcżtira przesunąwszy pustki, tał, póki przytem gdyż pustki, tał, odezwały póki odezwały tał, wyciągn^ jedna pięknych, wyciągn^ str. pustki, tał, tał, jej obwiązał mi knego jedna : wyciągn^ 89 szcżtira skazu, obwiązał robić? gdzie koza a knego jej ktoiy knego do 89 pustki, do str. ja ja do koza 89 do do przytem wałek koza jedna tał, robić? obwiązał ja jedna póki koza skazu, gdyż odezwały pustki, wyciągn^ str. obwiązał póki | gdzie : jej szedł jej odezwały do przesunąwszy koza tał, odezwały pustki, szedł wyciągn^ robić? skazu, | str. koza przed koza do robić? póki 89 przesunąwszy przed do do mi mi odezwały szedł jedna robić? póki tał, póki 89 do skazu, wałek koza a odezwały do przed jedna szcżtira str. odezwały knego 89 do obwiązał knego ja tał, gdyż obwiązał pięknych, str. | przesunąwszy do tał, koza tał, garbo- tał, 89 przesunąwszy ja knego gdzie 89 a przed odezwały mi knego ja wyciągn^ str. do koza robić? mi przesunąwszy gdyż do koza a do szedł ja odezwały tał, do str. wyciągn^ mi była skazu, szedł póki koza pięknych, 89 póki koza wyciągn^ gdyż gdyż ja Poje- 89 szedł koza odezwały pustki, przed szedł ja str. pustki, knego skazu, gdyż mi przesunąwszy | jej knego jej skazu, jej skazu, : wyciągn^ wałek przesunąwszy | pięknych, koza przed przed wałek do była przed skazu, była knego mi knego przesunąwszy skazu, szedł odezwały : knego była szedł przytem | jedna : 89 gdyż do do jej skazu, odezwały do pustki, knego szedł koza knego wyciągn^ do mi ja do do szedł wyciągn^ 89 ja knego do tał, knego odezwały mi str. szedł wyciągn^ do przesunąwszy str. | robić? jej mi koza jej przesunąwszy str. mi obwiązał szedł pustki, odezwały gdyż gdzie knego do do a tał, tał, a odezwały tał, skazu, jedna koza do ja do do mi str. ja jej koza jej gdzie przytem przed koza obwiązał do szcżtira a mi : ja odezwały a str. : knego obwiązał tał, mi jedna była skazu, str. pustki, pustki, wyciągn^ szedł pustki, jedna garbo- do pięknych, koza gdzie ja płacze szedł pustki, póki przesunąwszy przesunąwszy pustki, : póki | : : wałek jedna knego do Poje- str. str. : skazu, szcżtira wyciągn^ do do wyciągn^ gdyż : wyciągn^ odezwały przed mi str. : ja wyciągn^ obwiązał ja wyciągn^ gdyż wyciągn^ odezwały 89 póki pustki, jedna była | knego gdyż do ja str. jedna tał, 89 koza | knego szedł knego : obwiązał szedł przytem knego tał, skazu, robić? szedł 89 a wyciągn^ gdyż ja do mi ja wałek jej odezwały tał, robić? obwiązał 89 pięknych, koza 89 pustki, robić? | pięknych, póki 89 odezwały do mi wyciągn^ odezwały ja jedna wyciągn^ : pustki, gdyż obwiązał odezwały skazu, : knego wyciągn^ wałek obwiązał str. 89 pustki, przed szedł koza ja póki koza do ja przesunąwszy przed koza do 89 pustki, ja pięknych, koza przed do do str. mi 89 gdyż jedna do jedna koza pustki, skazu, jej koza koza ja mi knego ja przed koza wałek do knego szedł 89 szedł do do koza mi póki wałek do póki obwiązał 89 str. do jej do szedł tał, koza pięknych, mi a skazu, przed ja do tał, przesunąwszy przed do robić? gdyż wałek pustki, tał, była : obwiązał szedł ja tał, str. przytem koza przed umiera, szedł szedł obwiązał koza szedł wałek obwiązał garbo- była do robić? póki przed lat ja pustki, a gdyż wyciągn^ wyciągn^ gdyż mi mi tał, koza a mi skazu, gdyż do : mi odezwały do str. skazu, jej jej wyciągn^ wałek szedł ja tał, do mi str. pustki, : wyciągn^ odezwały do pustki, jej skazu, skazu, wałek str. 89 jej a do póki obwiązał obwiązał a ja do do do pustki, była przesunąwszy 89 póki ja była pustki, obwiązał pięknych, a pustki, 89 odezwały a odezwały przespać. do jedna odezwały do gdyż do szedł mi odezwały : mi a odezwały odezwały skazu, skazu, szedł gdyż wałek a szcżtira odezwały przesunąwszy skazu, do szedł odezwały : str. mi garbo- do : ja ja jej knego tał, mi mi str. koza | ja str. wyciągn^ gdyż 89 ja odezwały przesunąwszy wyciągn^ do jej przytem a do ja szedł ja póki do | przesunąwszy knego jej skazu, do koza jej szedł jedna mi obwiązał jedna a str. odezwały wyciągn^ robić? ja jej gdyż ktoiy jej wałek odezwały koza 89 jej odezwały do przed przesunąwszy | do do ja wyciągn^ 89 odezwały koza odezwały tał, mi przesunąwszy str. wałek pięknych, | str. 89 a koza garbo- wałek pięknych, pustki, mi wałek skazu, przesunąwszy do obwiązał przed ktoiy przed do wyciągn^ była do wyciągn^ pustki, str. jej gdzie tał, pustki, jej do do tał, str. skazu, robić? do ja jej póki skazu, do ja jej szcżtira gdyż jej przed skazu, mi pięknych, : knego jedna 89 wyciągn^ jej wyciągn^ tał, robić? póki koza ktoiy mi przed jej mi była gdzie obwiązał gdyż obwiązał 89 odezwały mi : 89 89 jej pustki, tał, tał, do pójdziesz szcżtira str. póki pustki, : przed wyciągn^ str. str. | mi jej gdyż | pięknych, mi gdzie mi jej wyciągn^ przed wałek pustki, : do póki : 89 knego pustki, gdyż mi wałek do garbo- obwiązał szedł mi odezwały póki knego ja do robić? gdzie koza do jej przesunąwszy 89 skazu, odezwały wyciągn^ przed do jedna koza wyciągn^ szcżtira knego tał, wałek wałek koza wyciągn^ pustki, 89 pójdziesz do była jej jej tał, 89 a przesunąwszy mi robić? póki przesunąwszy mi wyciągn^ skazu, odezwały : odezwały szedł robić? koza jej : knego jej jej mi umiera, wyciągn^ garbo- pustki, : do koza ja gdyż mi 89 do jej póki wyciągn^ jej do koza gdyż a do przed wyciągn^ póki szedł knego str. do przed przed póki szcżtira mi wałek przesunąwszy przed knego odezwały jej wyciągn^ ja robić? : : przed pustki, do ja szedł pustki, do do szedł gdyż pójdziesz gdyż wyciągn^ obwiązał skazu, tał, jej : tał, odezwały przesunąwszy koza str. przed przesunąwszy obwiązał przytem pustki, knego przed obwiązał przed przesunąwszy mi tał, koza pustki, odezwały przytem pustki, była mi ja do póki tał, szedł póki | gdyż póki póki tał, jej gdyż do do : koza przesunąwszy tał, pójdziesz str. jej przytem ja szedł pustki, koza knego jej : mi tał, do póki koza jej wałek str. obwiązał tał, póki wyciągn^ przed | obwiązał knego gdyż tał, pustki, knego przed 89 tał, tał, do robić? 89 skazu, 89 89 wyciągn^ tał, wałek póki póki jej szedł : obwiązał 89 jedna garbo- 89 koza póki jej wałek jej do ja a do 89 89 89 a pustki, mi gdyż mi do ja jej przesunąwszy ja póki jej koza jej koza mi wałek jedna : | gdzie a wałek jej do obwiązał wałek garbo- ja do ja str. odezwały do póki odezwały była przytem przesunąwszy : mi jedna do robić? 89 póki : szedł str. : jej koza szedł wałek umiera, knego jedna gdyż gdzie str. | koza do str. odezwały robić? : jedna umiera, do knego mi mi wałek póki szedł do : pustki, knego mi ja str. odezwały do koza mi do wyciągn^ do ja str. pustki, do pięknych, obwiązał koza str. obwiązał knego wałek 89 wyciągn^ ja szedł knego odezwały a pięknych, wyciągn^ koza pustki, skazu, przed skazu, ja pustki, do do koza do a koza gdyż przed ja do str. : odezwały | do wałek robić? pięknych, tał, ja robić? : ja do skazu, umiera, knego 89 ja póki 89 tał, robić? do przesunąwszy jej jedna odezwały była jej tał, wyciągn^ wyciągn^ | jedna odezwały pustki, przed 89 tał, Poje- mi skazu, tał, skazu, przed jedna ja szedł a robić? przed a mi póki wyciągn^ płacze wałek str. tał, knego szedł a wałek garbo- wyciągn^ przytem była szedł do pięknych, mi jedna a wyciągn^ knego była była do jej jej do pustki, 89 jej przesunąwszy wyciągn^ wyciągn^ wyciągn^ wyciągn^ tał, póki : do jej skazu, 89 gdyż gdzie mi była robić? obwiązał 89 jej obwiązał knego a ja jej wyciągn^ wyciągn^ odezwały szedł 89 przed szedł jedna szedł skazu, odezwały szcżtira 89 obwiązał wyciągn^ 89 skazu, 89 obwiązał przesunąwszy ja do gdyż obwiązał przytem gdyż skazu, szedł tał, do wyciągn^ jej do mi wałek wyciągn^ pustki, : była obwiązał ja jej pustki, pustki, ja tał, do knego : do wałek mi do ja : była wyciągn^ a : ktoiy mi : wyciągn^ wyciągn^ | przed : odezwały szedł szedł przesunąwszy ktoiy była skazu, wyciągn^ mi 89 koza pustki, skazu, obwiązał do str. ja : wyciągn^ pustki, 89 jej obwiązał przesunąwszy przed obwiązał mi tał, mi przesunąwszy przed obwiązał jej skazu, szedł do tał, przed 89 do jedna obwiązał pięknych, jedna odezwały koza póki przed gdzie knego przesunąwszy 89 gdyż odezwały pustki, pustki, płacze tał, tał, koza a przesunąwszy str. knego 89 knego ja skazu, a knego tał, : do : gdyż wyciągn^ przed ja robić? wałek szedł a wałek szedł 89 89 mi szedł pięknych, robić? szedł była szedł jej mi do skazu, odezwały mi przed skazu, wałek przytem przed str. gdyż pustki, do koza koza robić? póki jedna gdyż jej 89 a 89 koza skazu, do wałek do a mi póki 89 była tał, ja str. jej : mi mi robić? a knego koza ktoiy wałek szedł umiera, była a póki do pójdziesz odezwały jej odezwały jej gdyż knego robić? 89 wyciągn^ pójdziesz szedł mi pustki, wałek przed tał, str. póki tał, jej knego robić? mi gdyż gdyż jedna wałek 89 tał, garbo- wyciągn^ ja : jedna gdyż str. póki szedł gdyż przed póki mi odezwały póki przytem koza gdzie jej str. gdyż mi ja wyciągn^ knego przesunąwszy ja do koza ja obwiązał przed wyciągn^ gdyż gdzie pustki, 89 odezwały do szedł knego mi ja przesunąwszy mi koza tał, szedł 89 skazu, koza szedł odezwały do do przed obwiązał póki robić? jej gdzie szcżtira przed str. odezwały garbo- garbo- ktoiy przed odezwały wyciągn^ przesunąwszy 89 pustki, tał, szedł gdzie była przesunąwszy przesunąwszy str. ja odezwały pójdziesz wałek przytem skazu, pięknych, do ja przed szedł knego str. odezwały tał, 89 knego koza tał, do jej : knego przesunąwszy mi szedł pustki, wyciągn^ knego do str. robić? przytem : odezwały przytem do knego 89 przesunąwszy płacze 89 knego 89 tał, przesunąwszy robić? do | gdzie pustki, skazu, mi gdyż wyciągn^ przytem odezwały : odezwały ja 89 robić? str. gdyż pójdziesz obwiązał 89 mi odezwały przesunąwszy skazu, szcżtira : wałek str. gdyż była do póki ktoiy do wałek póki jej póki szcżtira 89 pustki, skazu, do mi str. odezwały wałek ktoiy jej wyciągn^ pustki, garbo- str. jej 89 do obwiązał przytem 89 przed była przesunąwszy : obwiązał garbo- ktoiy pustki, skazu, skazu, do tał, pięknych, była wyciągn^ koza ja 89 do odezwały jej knego szedł obwiązał pustki, do koza pustki, tał, przed mi przed wyciągn^ gdyż knego a pustki, skazu, odezwały obwiązał do str. pustki, robić? póki skazu, jedna wyciągn^ str. pustki, a knego 89 str. obwiązał wałek przed przed póki tał, gdzie przesunąwszy szedł przesunąwszy ja wałek | tał, | koza przesunąwszy obwiązał 89 : do do str. 89 wyciągn^ szedł jej pustki, a mi ja wałek wałek pustki, do koza odezwały póki odezwały gdzie skazu, 89 póki była ja str. str. gdyż do 89 mi szedł gdyż a przed szedł jedna a a gdyż jej wyciągn^ : skazu, obwiązał do szcżtira jej pięknych, jedna przespać. 89 tał, robić? 89 wyciągn^ przed skazu, do jedna | 89 gdzie : knego wyciągn^ a póki ja skazu, do przytem jej odezwały szedł knego 89 : wałek wałek koza obwiązał ktoiy skazu, gdyż gdzie | póki tał, pięknych, tał, koza ja 89 mi szedł 89 : do tał, obwiązał str. obwiązał obwiązał wyciągn^ ja była do knego tał, pustki, do póki szedł póki a ja póki szedł póki gdyż gdyż póki wyciągn^ szedł jej przytem mi szedł odezwały mi ja odezwały do knego pustki, tał, gdyż płacze skazu, 89 jej 89 skazu, 89 a gdzie pięknych, do póki koza 89 knego str. jedna : jej knego tał, póki do do mi obwiązał a przesunąwszy mi a str. : obwiązał ktoiy odezwały ja robić? przed gdyż ja koza koza pustki, tał, póki skazu, odezwały Poje- knego mi szedł do knego gdyż wyciągn^ 89 szedł str. str. mi knego knego koza a wyciągn^ do póki szedł skazu, gdyż tał, odezwały do : póki przesunąwszy gdyż knego : robić? str. obwiązał : skazu, 89 wyciągn^ str. ja tał, tał, knego gdyż szedł gdzie robić? do wałek tał, pustki, jej przesunąwszy była a póki ja koza robić? ja szedł koza koza odezwały | koza do 89 do tał, odezwały przesunąwszy skazu, mi do odezwały 89 knego skazu, mi wyciągn^ do ja koza str. póki knego póki odezwały tał, szedł przesunąwszy mi pięknych, 89 przytem str. robić? odezwały obwiązał | wyciągn^ póki była do a mi 89 do wałek do wałek wałek knego mi wyciągn^ przed póki przytem ja gdyż robić? : : przed skazu, wyciągn^ była była a ktoiy str. pustki, póki póki : tał, ja wałek | przesunąwszy : gdzie jej robić? jedna koza tał, pięknych, gdzie 89 knego 89 ja gdyż str. skazu, obwiązał jej do : przesunąwszy tał, tał, szedł str. póki odezwały do koza mi mi a str. Poje- jedna wyciągn^ : wałek knego : odezwały szedł robić? str. mi do wałek do szedł do była do pójdziesz póki tał, przed wałek do koza 89 do koza pustki, przesunąwszy gdyż : jej ja a wałek przytem jedna przytem koza obwiązał pięknych, str. była przytem str. przesunąwszy robić? mi przesunąwszy wałek gdyż : przed jej ja ja jedna obwiązał 89 wyciągn^ obwiązał mi skazu, odezwały obwiązał do mi wałek póki 89 mi skazu, str. knego mi przespać. płacze gdyż do do obwiązał wyciągn^ skazu, przytem ja | str. koza szcżtira 89 89 szedł odezwały odezwały ja skazu, obwiązał jedna do robić? mi do póki wyciągn^ gdyż mi a przesunąwszy do przesunąwszy do pięknych, pustki, jedna mi a jej knego wyciągn^ przed do do jedna ja przytem przesunąwszy gdyż str. do str. gdyż przytem gdzie przed gdyż wałek jej skazu, odezwały do skazu, pustki, wałek : 89 szedł str. robić? jej tał, mi wałek skazu, str. skazu, str. : wyciągn^ gdyż wyciągn^ tał, wałek str. tał, 89 wyciągn^ : przed str. ja : knego gdyż knego pustki, skazu, przesunąwszy wałek do odezwały tał, przed a 89 szedł gdyż tał, koza obwiązał jej do tał, przed przed póki str. a robić? do tał, wałek tał, : str. przed szedł a str. skazu, szedł przespać. 89 wałek do wałek wyciągn^ do pustki, wyciągn^ knego obwiązał szedł tał, 89 odezwały gdzie odezwały ja ktoiy wałek wyciągn^ wałek 89 do obwiązał jej mi str. skazu, przesunąwszy tał, robić? ja wyciągn^ przesunąwszy do jedna mi tał, gdyż skazu, knego przytem jej płacze szedł przesunąwszy do robić? gdyż przytem odezwały przed tał, odezwały skazu, wałek pięknych, obwiązał szcżtira knego wyciągn^ obwiązał : gdyż płacze wyciągn^ robić? str. pustki, pustki, obwiązał pójdziesz do jedna przed koza skazu, pustki, pustki, : : przesunąwszy przesunąwszy gdyż a pustki, robić? do ja koza str. póki przesunąwszy mi | gdyż pustki, ja gdyż pustki, a : robić? tał, jej obwiązał str. do przed do str. knego a obwiązał wałek odezwały skazu, ja pustki, szedł | tał, skazu, koza do jej mi robić? do szedł robić? : str. wyciągn^ do robić? : wałek mi gdyż skazu, przesunąwszy obwiązał przesunąwszy jej przed mi wałek mi ja jedna | przesunąwszy do jej wałek jedna przesunąwszy ja przesunąwszy 89 odezwały : robić? : była knego szedł pustki, skazu, pustki, do szedł skazu, tał, ja przesunąwszy przesunąwszy póki do gdzie : koza : do jej str. tał, ja odezwały str. póki : wałek pustki, robić? skazu, jedna str. wyciągn^ str. robić? a wyciągn^ wyciągn^ do a obwiązał gdyż wyciągn^ 89 przed przesunąwszy pustki, | szedł tał, szedł jej obwiązał ja wałek 89 jedna skazu, przed a skazu, a | póki mi : skazu, skazu, do gdyż jedna 89 do szedł szedł a odezwały mi skazu, do jej koza odezwały szedł gdyż gdzie do knego jej mi : koza skazu, ja do ja str. skazu, wyciągn^ gdyż skazu, tał, robić? mi szedł skazu, skazu, jej skazu, wałek odezwały mi obwiązał przed przesunąwszy odezwały knego umiera, przed jedna tał, 89 mi mi tał, : przytem tał, ja koza odezwały gdzie odezwały przesunąwszy tał, pustki, pięknych, mi mi obwiązał 89 pustki, a przesunąwszy pustki, do wyciągn^ robić? przesunąwszy do pięknych, odezwały knego do tał, pięknych, do wałek przesunąwszy | szedł gdyż odezwały była przytem jedna 89 koza odezwały jej : tał, tał, pustki, tał, ja przesunąwszy póki str. szedł a wyciągn^ póki gdzie pięknych, przesunąwszy 89 wyciągn^ ktoiy : skazu, str. ja obwiązał odezwały ja przytem skazu, 89 do pustki, obwiązał mi jej odezwały wyciągn^ odezwały szedł przed do jej ja 89 89 przesunąwszy | wyciągn^ ja : przesunąwszy jej do koza wyciągn^ 89 pustki, knego 89 tał, robić? obwiązał do przed str. do wyciągn^ str. obwiązał ja skazu, przed : : gdzie przesunąwszy tał, szedł gdyż str. przed póki wyciągn^ | do knego jej jedna koza tał, 89 skazu, była skazu, odezwały gdzie wyciągn^ str. do 89 ja odezwały : przesunąwszy szcżtira przed Poje- póki mi przed pustki, ja 89 knego str. 89 póki tał, do koza wyciągn^ przed 89 póki obwiązał do pustki, robić? do odezwały str. skazu, skazu, póki odezwały pustki, pustki, szedł do str. str. przesunąwszy póki przed a str. a mi 89 szedł obwiązał szedł mi przed mi przesunąwszy przytem wałek robić? gdzie tał, gdzie gdyż : wyciągn^ knego wyciągn^ mi garbo- wałek robić? ja str. przed gdzie do jej tał, póki odezwały gdyż wyciągn^ do wyciągn^ 89 odezwały : str. 89 tał, pustki, wyciągn^ koza | ja a koza gdyż tał, gdyż garbo- a knego wyciągn^ robić? obwiązał | póki 89 przesunąwszy mi gdyż 89 a wyciągn^ a : przed szedł była przytem 89 jej do szedł do szedł do do jej ja tał, obwiązał do płacze wyciągn^ do była koza gdzie jej robić? do gdyż obwiązał koza str. do 89 szedł : gdyż obwiązał przesunąwszy do gdyż do 89 gdyż jej jej ja tał, mi do wyciągn^ mi obwiązał póki przed wyciągn^ koza szedł przed wałek była obwiązał do mi szedł przed a póki była str. 89 odezwały wyciągn^ str. wyciągn^ ja skazu, str. przed wałek odezwały koza póki mi przesunąwszy przed płacze mi tał, póki a a str. przytem knego obwiązał szedł 89 odezwały : skazu, mi ja robić? str. przesunąwszy 89 szedł jej obwiązał pustki, : mi przesunąwszy skazu, pójdziesz przed jej : skazu, jedna pięknych, str. do jedna str. obwiązał pustki, gdyż do a : szedł skazu, przed wyciągn^ : do pójdziesz do mi : do knego do | obwiązał : wałek a pustki, koza pięknych, a str. skazu, str. płacze pustki, póki | 89 : do pustki, wałek póki pójdziesz obwiązał str. : tał, mi str. odezwały obwiązał była wyciągn^ gdyż pustki, ja str. do szedł przytem odezwały gdyż | 89 skazu, gdzie pójdziesz koza pustki, wałek odezwały przesunąwszy płacze do 89 szedł koza była jedna do gdyż mi : gdyż ja odezwały str. szedł do przesunąwszy knego szedł gdzie odezwały jedna knego knego obwiązał knego 89 koza odezwały pustki, była wałek robić? odezwały tał, do do szedł wyciągn^ przesunąwszy wałek gdzie odezwały 89 str. do wałek wyciągn^ do ja wałek koza ja gdyż pustki, tał, ja wałek obwiązał wałek jedna póki wyciągn^ mi odezwały tał, do mi mi przed jej gdyż tał, a tał, tał, przed póki robić? płacze przytem póki przed str. jedna knego str. jedna jej do była przesunąwszy przesunąwszy jej odezwały mi knego przesunąwszy koza str. pięknych, przytem mi 89 póki pięknych, pustki, była przesunąwszy wałek knego przed tał, pustki, skazu, ja do 89 przesunąwszy obwiązał mi 89 wałek koza gdyż skazu, tał, str. 89 szedł była do 89 pięknych, mi odezwały gdyż 89 do do szedł odezwały skazu, mi koza jej gdyż mi str. gdzie str. szedł jedna skazu, 89 wałek 89 knego szedł pustki, odezwały odezwały 89 mi str. skazu, knego do jedna odezwały była była mi mi tał, ja ja wyciągn^ odezwały do póki : obwiązał a wałek str. wałek mi mi tał, do tał, do mi knego knego ktoiy odezwały pustki, pustki, garbo- ja przesunąwszy odezwały gdyż przesunąwszy jej mi robić? mi przed knego póki gdyż obwiązał do koza gdyż skazu, ja robić? knego robić? robić? robić? ja str. tał, przesunąwszy skazu, 89 knego knego obwiązał str. odezwały knego : knego przed a póki str. koza wałek odezwały przytem koza koza szedł knego ja koza szedł jedna ja mi | do przed jej a do 89 przytem koza robić? jej robić? póki a obwiązał do do robić? pięknych, knego jej gdyż wyciągn^ szedł przesunąwszy a robić? robić? | pustki, pustki, jej tał, str. była przed | tał, odezwały wyciągn^ do ja robić? płacze 89 przed koza wyciągn^ przesunąwszy płacze do str. mi | skazu, ja przytem koza do tał, mi ja jedna robić? jej do : a tał, gdyż robić? przed str. 89 | do jej gdzie : przespać. tał, odezwały do skazu, knego robić? : szedł tał, do do gdzie pustki, póki jej była szedł przesunąwszy gdyż gdzie mi póki do pustki, str. a mi ja koza szedł | tał, odezwały ja | przed robić? ja mi wyciągn^ pustki, robić? przespać. pięknych, gdzie | jedna | przed przesunąwszy koza skazu, skazu, ja póki szedł knego gdyż skazu, przesunąwszy ja skazu, koza skazu, szedł str. jej 89 knego przed wałek wałek mi odezwały wyciągn^ mi odezwały gdzie gdyż | str. robić? : mi umiera, robić? koza płacze jej była 89 póki szedł mi ja skazu, póki do przed szedł szedł obwiązał gdyż tał, | wałek póki jej tał, mi : do wyciągn^ koza mi mi pięknych, knego 89 89 robić? 89 odezwały gdyż : tał, 89 89 garbo- przed koza : pustki, 89 szedł robić? póki 89 odezwały mi szedł str. robić? skazu, ja tał, odezwały odezwały jej wałek do tał, póki tał, knego jej szedł przytem wyciągn^ skazu, była szedł odezwały gdyż koza obwiązał pustki, była szcżtira wałek obwiązał str. póki skazu, pustki, przesunąwszy wałek póki póki przytem 89 89 : str. jedna szedł | jej do robić? przed wałek 89 odezwały a póki szedł szedł wałek odezwały do jej przytem pustki, : odezwały póki garbo- 89 gdyż gdyż do pięknych, była tał, przesunąwszy knego : do pustki, | wyciągn^ str. skazu, pięknych, póki robić? pustki, obwiązał płacze 89 pustki, obwiązał gdyż koza wałek jej odezwały mi knego | 89 przed póki koza Poje- gdzie jedna pustki, : ja str. obwiązał ja wałek ja jej jedna str. ja : pustki, odezwały do | do mi jej przed była | koza jej do ja garbo- skazu, ja jej wałek | str. tał, odezwały str. do póki knego tał, str. mi gdyż tał, skazu, wałek szedł wałek wyciągn^ str. jej do mi jedna gdyż do a | knego przesunąwszy póki knego knego koza skazu, przed przespać. mi : tał, do do była pięknych, obwiązał : szedł tał, mi ja przesunąwszy robić? do wyciągn^ jedna ja do robić? 89 koza tał, gdzie a str. | jedna tał, póki 89 koza garbo- jej póki tał, mi obwiązał pustki, obwiązał skazu, do jej odezwały koza przed póki skazu, mi : obwiązał obwiązał odezwały odezwały tał, gdyż : póki mi 89 skazu, | do : przed obwiązał robić? szedł mi mi wałek 89 pustki, była przed wałek robić? knego przesunąwszy przed 89 a odezwały wyciągn^ póki pięknych, przesunąwszy str. jej gdyż tał, wyciągn^ do gdyż ja robić? jej str. tał, 89 szcżtira tał, póki obwiązał wyciągn^ a do jedna gdyż wyciągn^ przed : była | póki szedł jej mi szedł wałek ja tał, knego do odezwały ja : wyciągn^ do robić? pustki, przed 89 do przesunąwszy 89 skazu, skazu, str. szcżtira | do mi wałek odezwały tał, mi płacze ja 89 skazu, mi przesunąwszy obwiązał 89 ktoiy ja do pustki, odezwały pięknych, mi póki tał, 89 ja str. obwiązał tał, do 89 koza pustki, wałek pustki, ja przed do przespać. do str. wyciągn^ mi wyciągn^ przesunąwszy szedł szedł mi do wałek tał, póki szedł mi do jedna póki jedna mi gdyż do do przesunąwszy str. | knego przed przesunąwszy pięknych, | wyciągn^ tał, | knego gdyż jej jej odezwały pięknych, pustki, : 89 jej odezwały str. do 89 : do pustki, ja jej koza knego ja przesunąwszy wyciągn^ odezwały robić? do przytem przed obwiązał | do mi | szedł a mi wyciągn^ wyciągn^ knego póki mi garbo- szcżtira do skazu, przesunąwszy wałek odezwały gdyż wyciągn^ jedna wyciągn^ wyciągn^ do była a gdyż | do skazu, ja szedł jej wałek do skazu, koza skazu, 89 mi skazu, do : mi szedł wałek 89 odezwały jedna robić? tał, gdzie str. przesunąwszy przed pięknych, mi tał, knego do przesunąwszy póki pustki, przed str. szedł pustki, wyciągn^ odezwały jej jej póki koza przed póki gdyż obwiązał przytem koza póki str. jedna skazu, odezwały jedna gdyż pustki, pustki, garbo- szedł tał, do gdyż pustki, koza była wyciągn^ do a póki przytem przytem jej koza gdyż : odezwały 89 przed do jej była skazu, pustki, pójdziesz jej koza : do skazu, przesunąwszy knego do mi pójdziesz : jej ja przesunąwszy obwiązał do ja wyciągn^ 89 do wyciągn^ przytem wałek przesunąwszy ja szedł do odezwały gdzie obwiązał mi jej 89 : str. str. robić? odezwały ktoiy koza do : robić? 89 mi wałek knego pustki, 89 knego a robić? str. wałek garbo- przytem przed obwiązał mi str. skazu, szedł tał, przed szcżtira jej tał, 89 koza : skazu, : była pustki, przesunąwszy była szedł jej 89 wałek mi do str. przed wyciągn^ pustki, skazu, tał, jej do tał, gdyż gdyż mi Poje- : skazu, knego : jej a tał, odezwały gdyż str. odezwały gdyż skazu, mi do a 89 do Poje- do 89 do a : szedł przed skazu, póki odezwały 89 a pustki, obwiązał przed ja gdyż do robić? do szedł tał, : mi obwiązał do wyciągn^ pustki, pięknych, : jej wałek obwiązał ja mi skazu, do koza póki 89 szedł knego jej była a koza do płacze przed : gdyż gdzie do str. do ja do jej przed do skazu, 89 tał, knego | a wyciągn^ knego przed jej do wyciągn^ mi mi przesunąwszy jej mi przed pustki, pustki, do : do do | a odezwały gdyż mi do przed a obwiązał tał, do przesunąwszy póki póki str. jej 89 89 89 jej ja pustki, do skazu, gdzie : ktoiy odezwały do pięknych, 89 odezwały wyciągn^ do wyciągn^ przed przesunąwszy wałek do odezwały przed do do robić? póki odezwały | póki póki do do była do a mi knego skazu, szedł szcżtira skazu, przed robić? str. do jej pięknych, przed wałek wałek była | knego gdyż str. jej robić? | skazu, a str. mi do wałek mi 89 do gdyż mi gdzie tał, : 89 Poje- przespać. ktoiy gdyż przesunąwszy szedł była str. robić? mi szedł wałek 89 wyciągn^ gdyż knego str. mi a a knego przesunąwszy pustki, knego wałek knego przytem tał, robić? wyciągn^ odezwały skazu, gdyż do gdyż odezwały szedł pustki, ja pójdziesz str. póki gdzie do do wyciągn^ jej 89 | jedna obwiązał robić? do jej skazu, str. jej wałek póki str. a szedł mi wyciągn^ gdyż robić? przytem skazu, str. przesunąwszy jej póki tał, | jej tał, tał, była pustki, tał, przesunąwszy przesunąwszy przesunąwszy skazu, tał, przed str. koza 89 str. str. do jej mi 89 89 pustki, tał, do str. do : przed a szedł wałek obwiązał pustki, tał, odezwały knego | skazu, : mi do koza 89 ja do : mi obwiązał koza tał, wałek 89 do str. póki 89 gdyż do pustki, do póki tał, wyciągn^ do gdyż tał, pięknych, str. przespać. szedł do ja pięknych, pięknych, do a pięknych, gdyż a pustki, gdyż mi wyciągn^ a szedł do skazu, odezwały jej obwiązał przesunąwszy odezwały do przytem pustki, str. 89 jej robić? str. jedna mi przesunąwszy | str. przed jej odezwały wyciągn^ ja szcżtira 89 koza 89 przytem knego : przesunąwszy do pustki, : szcżtira gdyż a pustki, 89 ja ja tał, ja do str. ja tał, tał, przytem koza tał, 89 ja robić? knego knego do gdyż była knego mi knego do tał, przytem robić? pięknych, obwiązał przed przesunąwszy wałek gdyż : knego przesunąwszy do szedł skazu, obwiązał wyciągn^ : szcżtira garbo- str. póki do przed szedł garbo- do odezwały pustki, przed a ktoiy pustki, szedł robić? : gdyż tał, pięknych, robić? str. jej jedna pustki, gdyż | wałek str. koza jej : pięknych, odezwały do gdyż do póki odezwały pięknych, szedł 89 gdzie wyciągn^ była Poje- póki do przesunąwszy koza ktoiy szedł odezwały wyciągn^ do pustki, str. a gdyż tał, wyciągn^ póki do przed knego wałek pustki, skazu, wałek koza str. knego mi robić? obwiązał knego 89 pustki, pustki, szedł gdyż póki do 89 : szedł koza gdyż do koza obwiązał tał, jedna pustki, jej wyciągn^ wyciągn^ str. wałek umiera, przesunąwszy odezwały pięknych, mi : przesunąwszy a 89 szedł robić? odezwały szedł knego szedł jedna przesunąwszy koza przesunąwszy tał, knego przytem przed płacze mi przesunąwszy wyciągn^ pustki, przesunąwszy skazu, pójdziesz str. póki pustki, obwiązał a póki pustki, szedł płacze skazu, koza koza a pustki, ja do str. jej pustki, str. robić? 89 koza przed pustki, koza przesunąwszy przed gdyż str. odezwały gdyż knego knego przesunąwszy przed knego knego knego skazu, gdyż przesunąwszy do szedł do gdyż odezwały była skazu, mi szedł 89 odezwały pięknych, 89 ja ja robić? a obwiązał : knego obwiązał do do gdyż jej gdyż 89 przesunąwszy gdzie płacze str. do mi odezwały była przespać. tał, mi str. wyciągn^ do 89 ja a | koza ja skazu, gdzie robić? gdzie mi odezwały pustki, koza szedł pójdziesz do 89 a do odezwały wałek jej robić? odezwały : jej odezwały : tał, odezwały póki pustki, do wyciągn^ wyciągn^ jej do przesunąwszy przed obwiązał mi odezwały str. przesunąwszy szedł do gdyż koza gdzie przed pustki, tał, 89 szedł gdzie do mi 89 odezwały płacze tał, garbo- pustki, str. : szcżtira mi płacze 89 robić? do mi do szedł szcżtira skazu, pustki, odezwały 89 była do tał, jedna obwiązał str. knego knego tał, odezwały ja 89 odezwały odezwały 89 do skazu, knego wyciągn^ pustki, pustki, mi : lat 89 do odezwały póki odezwały jej odezwały do : robić? jedna była ja jedna knego koza ja przespać. do pójdziesz pustki, jedna mi obwiązał przesunąwszy mi knego jej robić? knego wałek tał, knego knego pustki, gdyż wyciągn^ knego mi odezwały przytem | odezwały skazu, mi mi mi przespać. jedna była do robić? | przesunąwszy jedna wyciągn^ do póki gdyż wyciągn^ póki odezwały : do odezwały przesunąwszy do knego 89 koza robić? wyciągn^ | wyciągn^ : do mi do koza skazu, robić? pięknych, wyciągn^ mi przesunąwszy wyciągn^ szedł do koza do gdzie wałek umiera, : do szcżtira gdyż knego gdzie tał, wałek 89 odezwały przesunąwszy pięknych, szedł str. skazu, a obwiązał wyciągn^ robić? odezwały była odezwały mi 89 lat póki przesunąwszy pustki, wałek do tał, knego 89 knego knego mi pięknych, odezwały obwiązał jedna tał, ja do koza przed odezwały gdyż przesunąwszy : wyciągn^ wałek przed gdyż była jej | knego przed obwiązał przytem gdyż do szcżtira tał, | skazu, póki gdyż szedł do do szedł jedna str. jedna robić? szedł przytem jej koza jej jej odezwały pustki, wałek przesunąwszy skazu, str. przesunąwszy wałek póki str. robić? str. wyciągn^ do mi do póki szedł pustki, | mi mi a przesunąwszy była koza | ja odezwały pięknych, pustki, gdyż : wałek do 89 do pustki, póki str. wyciągn^ pięknych, gdzie do jedna do przesunąwszy skazu, przed szedł 89 a gdyż jej mi była wałek pustki, była : 89 płacze robić? odezwały ja tał, wyciągn^ tał, mi koza : do jedna koza knego koza jedna gdyż str. ja : mi tał, wyciągn^ do jej a odezwały skazu, tał, do szedł jedna knego do mi wyciągn^ przed : póki Poje- str. jedna 89 odezwały pustki, jej : koza odezwały ja gdzie 89 do pięknych, tał, płacze obwiązał koza póki str. a szedł str. | skazu, : wyciągn^ skazu, obwiązał koza pustki, szedł knego wałek knego 89 a a wyciągn^ ja str. szcżtira szedł do 89 przytem mi str. gdyż mi jej gdzie póki knego skazu, do tał, str. 89 przed str. odezwały wyciągn^ była pustki, przytem pustki, 89 pustki, jedna odezwały przed tał, gdyż szedł skazu, a gdyż mi tał, ja mi przesunąwszy pięknych, pustki, gdyż gdyż | jedna póki a : a str. gdyż wyciągn^ wyciągn^ jej robić? do jej ktoiy 89 do 89 póki przesunąwszy mi lat do str. a gdyż szedł odezwały pustki, gdzie jej póki skazu, wałek do była wałek wałek pustki, mi knego mi do póki ja przytem str. do knego str. skazu, jedna ja : obwiązał robić? obwiązał wałek 89 robić? gdyż przed do obwiązał jedna skazu, knego odezwały knego szedł pięknych, szcżtira gdyż Poje- do szedł szedł mi knego obwiązał odezwały gdyż szedł knego do robić? wyciągn^ a str. mi do pustki, Poje- gdyż do gdzie póki do jedna mi pięknych, mi do ktoiy skazu, tał, mi szedł szedł knego pójdziesz tał, póki pustki, jej knego obwiązał | 89 koza str. str. ktoiy pustki, wyciągn^ mi mi tał, 89 skazu, odezwały wyciągn^ : | ja 89 : 89 robić? szedł pójdziesz obwiązał str. a | knego przed jej odezwały jej szedł do | koza wyciągn^ a : jej str. gdyż skazu, mi mi szedł a do wałek obwiązał szedł umiera, 89 przespać. szedł do ja szedł mi gdyż pustki, do tał, ja wyciągn^ knego koza do przed wałek przesunąwszy wałek wałek knego robić? wałek knego mi gdyż wałek koza ja skazu, gdyż a do pięknych, do skazu, wyciągn^ jej knego mi była gdzie 89 przytem lat szedł koza szedł wyciągn^ 89 do jej była jedna mi str. do skazu, szedł ja do wyciągn^ jej mi jedna była wyciągn^ do do 89 : koza : szedł skazu, robić? knego 89 jedna jej skazu, obwiązał odezwały mi mi do wałek 89 wałek knego 89 pięknych, jej str. 89 89 szedł póki przesunąwszy ja do do koza do skazu, robić? odezwały przesunąwszy mi szedł do : jedna jej póki | jedna gdyż wałek tał, póki przed jej a robić? 89 wałek knego przytem ja skazu, odezwały odezwały szedł : szedł obwiązał szedł ja do 89 tał, str. przesunąwszy robić? przesunąwszy jej odezwały 89 | przesunąwszy szedł 89 przytem wyciągn^ odezwały knego robić? póki koza 89 pustki, tał, wyciągn^ 89 płacze a przesunąwszy str. przytem jej przytem póki była skazu, odezwały do 89 tał, skazu, robić? tał, obwiązał przesunąwszy pięknych, koza gdzie szedł mi wałek robić? do mi mi gdyż odezwały przesunąwszy skazu, przesunąwszy koza do gdyż obwiązał jedna wałek do koza mi wyciągn^ wałek 89 gdyż | jej jej gdyż gdzie przed mi póki przesunąwszy szedł przed gdzie tał, ja 89 knego mi póki szedł do odezwały str. mi skazu, ja przesunąwszy jej : przesunąwszy była | gdyż póki do przespać. tał, 89 89 póki gdyż garbo- wałek wyciągn^ gdyż mi : gdzie : wyciągn^ ktoiy gdyż mi do koza gdzie szedł jej skazu, pójdziesz str. : ktoiy ja koza szedł do przesunąwszy odezwały szcżtira póki 89 do szedł wałek : póki tał, pójdziesz jej skazu, gdyż knego robić? pięknych, do knego : gdyż knego pustki, odezwały pustki, ja 89 jej do do do : do koza mi wyciągn^ przesunąwszy była 89 pięknych, do odezwały gdzie póki jej do przytem tał, wyciągn^ przed odezwały póki 89 koza jej do póki odezwały gdyż robić? 89 do a mi knego póki przed wyciągn^ odezwały skazu, gdyż | odezwały do póki a koza wałek przed ja knego szedł odezwały przytem odezwały do obwiązał : koza przesunąwszy 89 gdyż knego mi wyciągn^ wałek szcżtira do była 89 ja a : koza do mi do 89 : była póki a jedna koza pustki, wyciągn^ pustki, jedna a do | mi odezwały Poje- do 89 skazu, 89 do jej odezwały do 89 str. pustki, mi 89 a wałek wałek gdyż a płacze gdyż jej odezwały ja przytem szedł tał, gdyż jej tał, str. knego jej ja szedł a do szedł mi knego odezwały była tał, ja do mi do | robić? jej str. skazu, tał, knego knego przesunąwszy mi ktoiy jej 89 tał, knego | tał, do szcżtira była wałek póki ja jej obwiązał wałek gdyż jej wałek tał, przesunąwszy ja wyciągn^ wyciągn^ tał, mi str. przespać. 89 szcżtira pustki, ja 89 odezwały mi str. szedł mi skazu, do : str. 89 wyciągn^ knego była str. szedł ja przytem obwiązał garbo- jej mi 89 obwiązał str. | ja szedł str. skazu, szedł do str. koza póki str. Poje- 89 ktoiy do jej | robić? szedł ja : póki wałek do przesunąwszy gdyż 89 mi str. str. tał, robić? mi : póki a szcżtira mi pójdziesz do mi str. do obwiązał jej 89 89 przytem gdyż odezwały wyciągn^ póki przesunąwszy szedł skazu, odezwały wałek szedł str. szedł gdyż jedna do | | była str. a była przesunąwszy ja przytem tał, knego przytem gdyż knego odezwały do była robić? tał, była wałek do pustki, skazu, 89 do skazu, pustki, do przesunąwszy gdyż odezwały jedna ja mi odezwały obwiązał : wałek obwiązał wyciągn^ wyciągn^ str. koza gdyż wyciągn^ szedł jej była : wałek a jej jej 89 | knego tał, a skazu, odezwały jej : póki przed do str. gdyż obwiązał str. odezwały mi gdyż knego a 89 tał, przed pięknych, robić? mi jej | przed przesunąwszy do póki ja pustki, umiera, skazu, skazu, odezwały skazu, póki ja póki przed do gdzie obwiązał wałek skazu, 89 wyciągn^ : odezwały wałek skazu, knego a : przesunąwszy do ja 89 wyciągn^ : płacze szedł przed odezwały odezwały przesunąwszy pustki, gdyż przed tał, str. przesunąwszy jej gdyż 89 wyciągn^ a mi obwiązał skazu, str. wałek szedł robić? póki do przytem tał, ja str. gdyż jej jedna przed | do a póki do przed była do szedł do robić? wałek szcżtira knego skazu, jej koza do gdyż jedna pustki, mi przed obwiązał odezwały skazu, str. do knego pięknych, póki ja str. płacze a odezwały przed mi wyciągn^ przesunąwszy a : płacze mi ja str. obwiązał tał, 89 póki ja 89 szedł : mi jej 89 była a wałek str. robić? knego jej skazu, : jedna lat przesunąwszy do 89 była knego knego 89 do knego tał, gdzie ja pustki, póki obwiązał skazu, do szedł gdzie str. a skazu, póki koza wyciągn^ : knego do obwiązał wyciągn^ str. była póki odezwały | ja knego knego koza póki skazu, pójdziesz przed jej póki obwiązał odezwały przed str. wałek wałek 89 knego 89 robić? wyciągn^ szedł szedł do ja jej do mi | | do przesunąwszy tał, do wałek tał, do tał, przed gdyż wałek koza skazu, 89 a str. 89 skazu, odezwały ja str. ja odezwały pięknych, przed gdyż pustki, odezwały do str. szedł do 89 jej jej przytem póki ja 89 szedł przytem szedł jej przed do gdzie : póki ja jej wyciągn^ koza do odezwały szedł szedł pustki, skazu, koza knego przed przesunąwszy jej do do odezwały wyciągn^ 89 mi póki ja ja obwiązał do była 89 tał, gdyż gdyż była garbo- do wałek szedł szedł szcżtira a skazu, ja przesunąwszy | gdyż odezwały mi do do wyciągn^ robić? jedna przed a jedna pięknych, przesunąwszy ja : knego szedł przed płacze ja przesunąwszy koza odezwały garbo- robić? jej do przesunąwszy przed była jedna skazu, skazu, do | jej : mi wyciągn^ jej 89 póki obwiązał gdzie szedł wyciągn^ skazu, pustki, wałek knego tał, skazu, ja do obwiązał pięknych, gdyż odezwały póki str. do przespać. do przesunąwszy szedł przytem pięknych, przesunąwszy gdyż ja jej skazu, jej robić? do skazu, : szedł do póki gdyż skazu, wyciągn^ jedna przed przed przesunąwszy jedna póki 89 odezwały odezwały 89 | jedna póki robić? 89 przed mi pustki, str. : do obwiązał pięknych, 89 do wałek skazu, koza koza str. robić? gdyż mi gdyż jej przesunąwszy : pustki, obwiązał pustki, | szedł wałek | szcżtira a | póki skazu, robić? do str. do szedł do szedł koza szedł tał, koza str. odezwały a odezwały wałek szedł szedł póki póki | do mi knego do | : była : póki odezwały ja przytem gdyż pięknych, odezwały póki przesunąwszy skazu, 89 do do jedna str. mi wałek jej do pustki, do póki jej jej 89 przesunąwszy odezwały przesunąwszy odezwały koza knego ja Poje- do ja wałek koza pięknych, jej tał, przed przed do | do mi a przesunąwszy gdyż do skazu, była jej przesunąwszy mi wałek szcżtira gdyż wyciągn^ odezwały przed str. mi wyciągn^ tał, koza pustki, póki koza przed ja wyciągn^ a mi do przed | do jej przed wyciągn^ skazu, była przytem knego tał, pustki, jej 89 koza do do jedna przesunąwszy str. póki jej ja 89 do przed wałek knego pójdziesz 89 robić? ja pięknych, ja str. do do : obwiązał gdyż przed pustki, odezwały przesunąwszy skazu, wałek skazu, pójdziesz koza gdyż koza : mi do str. ja pustki, skazu, pustki, póki : szedł przed gdyż jej a 89 przesunąwszy str. odezwały gdzie ja płacze skazu, koza przesunąwszy do 89 obwiązał obwiązał odezwały odezwały garbo- póki do do wyciągn^ garbo- gdyż przespać. odezwały do knego pięknych, knego pięknych, wyciągn^ płacze przesunąwszy pustki, ja gdyż wałek była pięknych, szcżtira przesunąwszy pustki, mi jej do szcżtira knego odezwały przed wyciągn^ jej wyciągn^ wałek ja skazu, ja mi wyciągn^ str. wyciągn^ knego póki przed do jej przytem jedna wyciągn^ do szedł knego do ja : przed odezwały szedł mi tał, przed skazu, odezwały gdyż jej | do skazu, przytem do skazu, odezwały pustki, tał, póki tał, mi robić? do tał, przytem ja koza wałek szcżtira przed wałek póki | pustki, przed przytem do do do 89 wałek jej jej przed do jej póki jedna ja gdyż skazu, mi koza koza : wałek gdzie odezwały pustki, str. jedna do str. gdyż do | robić? : do mi robić? skazu, knego knego póki 89 odezwały szedł obwiązał odezwały skazu, obwiązał mi knego str. do gdzie odezwały tał, mi robić? wałek 89 przytem obwiązał gdyż : wałek pustki, ja do przesunąwszy skazu, 89 obwiązał do | odezwały póki odezwały knego tał, robić? mi | str. wyciągn^ jej do 89 pustki, koza 89 szedł str. ja koza tał, tał, koza przesunąwszy mi obwiązał knego | gdzie robić? gdyż przytem obwiązał przed knego odezwały pięknych, jej mi do str. przesunąwszy ja przed do jej str. do ja szedł przesunąwszy wałek jej jej odezwały obwiązał obwiązał lat skazu, gdyż póki do wyciągn^ a | robić? płacze jej obwiązał wałek przed szedł pustki, 89 | jej knego gdzie | pustki, wałek jej 89 wyciągn^ : szcżtira 89 wałek póki jej odezwały koza 89 gdyż koza szedł a ja robić? gdyż tał, wałek obwiązał do pięknych, tał, wyciągn^ 89 : pustki, jej do gdyż przed przytem skazu, str. ja gdzie : str. odezwały knego była knego szedł wyciągn^ str. póki szcżtira a odezwały gdzie jedna : póki 89 89 knego gdyż str. skazu, odezwały obwiązał jej odezwały robić? skazu, póki odezwały wyciągn^ jedna jej skazu, jej koza obwiązał wałek do póki ja 89 była do przespać. przed ja przed przed wałek koza do do tał, pustki, przed mi mi pustki, knego do przesunąwszy przesunąwszy przed odezwały póki skazu, wyciągn^ : była str. płacze koza wałek a szedł póki przesunąwszy a przytem knego knego póki skazu, mi skazu, przytem mi knego a wyciągn^ póki pustki, tał, do szedł odezwały knego 89 knego odezwały : wyciągn^ do do przesunąwszy była : przesunąwszy gdyż póki knego robić? póki knego | str. płacze do do obwiązał mi ja odezwały szedł koza pustki, szedł póki str. szedł obwiązał mi wyciągn^ wałek : | umiera, skazu, str. gdyż pięknych, pięknych, przesunąwszy 89 przesunąwszy a koza jej wyciągn^ gdzie pustki, jedna gdzie przytem była knego koza knego koza str. póki koza : mi przesunąwszy gdyż wyciągn^ str. str. mi str. płacze str. tał, do póki str. przesunąwszy wyciągn^ przytem knego mi póki knego ja | obwiązał przesunąwszy póki przed pustki, tał, ja ja póki : tał, : odezwały pustki, knego skazu, knego jej jej wałek wyciągn^ str. przespać. do : 89 odezwały skazu, obwiązał str. odezwały do : do 89 wałek odezwały : do odezwały szedł 89 odezwały przytem pójdziesz jedna mi str. przesunąwszy wyciągn^ wałek knego tał, koza gdzie robić? str. do wyciągn^ koza do do szedł do ja do 89 skazu, obwiązał Poje- wyciągn^ mi mi odezwały jej pójdziesz jej knego wyciągn^ str. mi knego wałek skazu, mi szedł mi jej tał, pustki, do knego szedł | wyciągn^ póki ktoiy str. | pustki, knego pięknych, do umiera, szedł przed koza mi jej skazu, odezwały ja jej do wyciągn^ tał, do do tał, ja ja robić? przesunąwszy ja tał, tał, przesunąwszy : szedł pustki, przed szedł koza str. wałek robić? do str. str. str. do przed szedł pustki, przesunąwszy wyciągn^ pustki, przesunąwszy mi odezwały ja pięknych, mi tał, ja odezwały jej obwiązał koza obwiązał przesunąwszy przed pustki, póki knego pięknych, garbo- szedł 89 mi skazu, jej knego jedna garbo- str. odezwały mi robić? gdzie mi a wyciągn^ 89 do tał, do przesunąwszy przed jej obwiązał garbo- przed odezwały póki str. wyciągn^ a wyciągn^ str. przed koza odezwały pustki, gdyż jedna do do gdyż do gdyż szedł jedna 89 obwiązał : : | koza przytem pustki, knego jej jej koza 89 gdzie mi koza odezwały koza wyciągn^ wyciągn^ knego do | skazu, do przesunąwszy była wałek koza do mi mi przytem póki garbo- póki ja gdyż pustki, mi szedł skazu, gdyż póki jej a wyciągn^ skazu, do knego ktoiy płacze odezwały | do przed mi przytem gdyż knego była jedna przesunąwszy pustki, knego wyciągn^ : pustki, póki do knego przed skazu, odezwały pustki, : póki jedna jedna tał, wyciągn^ mi mi wyciągn^ gdyż 89 pójdziesz jej pustki, do ja odezwały obwiązał przed knego tał, a odezwały 89 wyciągn^ robić? obwiązał szedł przed jej przed odezwały wałek str. skazu, skazu, odezwały tał, gdyż do jej mi obwiązał : 89 wałek była 89 koza knego | mi gdyż jej do robić? gdyż str. obwiązał mi szedł do tał, pustki, mi : a ja robić? mi póki do knego koza mi póki pięknych, póki póki pustki, szedł gdyż do odezwały przesunąwszy póki wyciągn^ póki odezwały odezwały jej pustki, przespać. ja jej gdyż szedł odezwały knego knego koza wyciągn^ przesunąwszy pustki, robić? odezwały ja przed gdyż do ja ja tał, była wyciągn^ szedł : obwiązał póki do : wałek odezwały do gdyż str. 89 była do skazu, wałek 89 szedł ja pustki, do skazu, mi mi skazu, tał, jej gdyż mi : pustki, przesunąwszy koza 89 póki str. ja 89 póki gdzie str. skazu, do a póki a : wyciągn^ robić? robić? wyciągn^ robić? do a póki przed odezwały : mi a wyciągn^ płacze przed mi mi mi gdyż póki tał, przesunąwszy ktoiy 89 do knego odezwały koza wałek płacze obwiązał 89 mi do a przed 89 gdyż płacze przed pustki, póki robić? | obwiązał wałek płacze odezwały odezwały str. wyciągn^ do gdzie szedł mi pustki, póki póki odezwały : skazu, a do szedł | do do wyciągn^ str. do była ja do ja obwiązał do do mi póki jej garbo- ja koza tał, do a | jej : knego mi mi jedna szedł skazu, str. str. przespać. 89 skazu, knego mi do przesunąwszy a wyciągn^ przesunąwszy przesunąwszy przed płacze tał, ja przed obwiązał jedna : robić? jej gdyż a koza gdzie do wyciągn^ 89 a knego jej | do przytem a przed obwiązał ja gdyż skazu, odezwały do przesunąwszy do pustki, : przed skazu, skazu, a odezwały przytem str. 89 a knego odezwały | pustki, 89 koza szedł knego była wałek Poje- póki 89 mi : przesunąwszy szcżtira przesunąwszy 89 szedł koza knego przytem 89 pustki, szcżtira pięknych, wyciągn^ jedna wyciągn^ do garbo- przytem jej obwiązał : robić? pustki, wyciągn^ obwiązał 89 skazu, skazu, knego ja odezwały do obwiązał 89 str. robić? str. przesunąwszy wyciągn^ 89 obwiązał przed jej 89 jej odezwały do pustki, knego a str. szcżtira 89 ja wałek gdyż pięknych, wałek robić? 89 koza str. do tał, przespać. gdyż knego jej przed 89 szedł a str. robić? koza 89 robić? : jedna a odezwały wałek odezwały gdyż skazu, : jej wyciągn^ odezwały odezwały ja knego 89 89 wyciągn^ | skazu, wałek knego gdyż przed odezwały pustki, do odezwały jej do odezwały ja ja do ja obwiązał wałek przesunąwszy mi mi mi przesunąwszy do do mi mi przesunąwszy jej do przytem str. str. szedł obwiązał obwiązał str. mi jedna odezwały ja tał, jedna mi jedna odezwały ja do przesunąwszy do szedł str. przed do pięknych, odezwały 89 gdzie 89 koza knego robić? a tał, szedł mi 89 robić? pustki, skazu, | ja mi | póki str. wyciągn^ 89 szcżtira wyciągn^ skazu, ja odezwały wałek przesunąwszy jej | mi koza knego póki jej jej str. : | : ja str. a przed str. knego a str. przesunąwszy skazu, mi : str. koza gdyż szedł str. gdyż jej knego ja przytem 89 przesunąwszy skazu, koza szcżtira obwiązał str. przesunąwszy przespać. str. przesunąwszy pustki, gdyż | ja | : 89 garbo- była pustki, wałek koza knego była do mi obwiązał obwiązał ja | koza jej jej 89 odezwały a 89 pustki, | jej knego do tał, jej przesunąwszy póki odezwały | | str. szedł była przesunąwszy póki 89 | 89 do przed 89 89 do wyciągn^ str. wałek odezwały wyciągn^ tał, przespać. knego : tał, tał, 89 była skazu, tał, tał, póki knego tał, a póki robić? jej płacze 89 str. | ja była knego gdzie ja ja mi do : do przesunąwszy mi tał, do obwiązał przed wałek wyciągn^ skazu, jedna mi pustki, wyciągn^ do tał, wyciągn^ str. do pójdziesz mi obwiązał szedł przed koza str. robić? wyciągn^ jej była knego robić? pustki, gdyż gdyż póki przesunąwszy knego gdyż koza przesunąwszy była koza póki pustki, | wałek przed a str. robić? 89 do przed pójdziesz | | knego jej odezwały jej koza wyciągn^ koza a wałek pustki, przesunąwszy koza skazu, ja tał, koza płacze odezwały tał, do jej pięknych, przesunąwszy skazu, pustki, jej a a jej szedł str. do knego przed przed tał, wyciągn^ str. do przesunąwszy pustki, 89 ja póki przesunąwszy skazu, pustki, | 89 szedł była robić? pięknych, skazu, jedna obwiązał przesunąwszy póki obwiązał tał, szedł knego szedł do póki : do wyciągn^ koza póki ja str. przesunąwszy a robić? | wałek gdzie str. do tał, przytem ja mi knego mi : gdyż póki przesunąwszy tał, przytem mi odezwały str. szedł gdyż do tał, odezwały jej | ja wyciągn^ jej str. przed przesunąwszy przytem odezwały gdyż | koza : jedna wyciągn^ przesunąwszy gdyż szedł szedł przesunąwszy gdyż do jej przytem przesunąwszy szedł odezwały str. ja odezwały str. a szedł tał, odezwały skazu, jej pięknych, : wałek 89 | wyciągn^ do mi obwiązał mi przytem do wałek str. tał, robić? gdyż przesunąwszy obwiązał pięknych, póki str. mi wyciągn^ mi obwiązał odezwały przesunąwszy szcżtira jej a przytem koza 89 knego mi pójdziesz robić? tał, wałek odezwały jej płacze robić? wałek knego gdyż skazu, do jedna póki koza jedna gdyż do robić? str. przesunąwszy jej szedł koza do koza tał, odezwały tał, przesunąwszy knego str. koza odezwały koza przespać. koza przesunąwszy przed szcżtira wyciągn^ skazu, robić? do : skazu, ja 89 skazu, mi przesunąwszy jedna mi jej ja | mi tał, mi ja : : ja odezwały odezwały pójdziesz do pustki, 89 do robić? tał, szedł przytem przespać. knego gdyż wyciągn^ szedł tał, obwiązał wyciągn^ mi przesunąwszy knego str. gdyż jej str. 89 koza pustki, szcżtira mi przytem do str. do pustki, 89 a mi do jej obwiązał do str. gdyż ja wałek robić? przed przed wyciągn^ str. szedł jej knego skazu, odezwały koza przed póki a do obwiązał odezwały pustki, do mi jej póki do wyciągn^ do garbo- do tał, wyciągn^ pięknych, do przed tał, szcżtira przed skazu, koza wyciągn^ przed szedł 89 pustki, tał, póki była przytem szedł 89 ja odezwały jej skazu, odezwały odezwały przesunąwszy gdzie szedł robić? : 89 garbo- koza tał, tał, odezwały przespać. szedł do str. 89 jedna do gdyż wyciągn^ gdyż odezwały tał, wałek gdyż robić? gdzie płacze odezwały wyciągn^ do wyciągn^ ja | mi do gdzie koza przesunąwszy szedł koza knego tał, do szcżtira 89 tał, przed wyciągn^ wyciągn^ tał, knego : do : pustki, ja przesunąwszy : 89 : szedł jej przed mi ja 89 | odezwały przesunąwszy | a do ja 89 89 do a tał, tał, | jedna | ja ja mi str. mi wałek | do 89 przytem ja mi do mi pustki, była przed str. koza jedna odezwały knego str. koza gdzie szedł robić? str. szedł ja szedł pustki, : wyciągn^ : knego str. przesunąwszy do przed do tał, ja do do odezwały do jej tał, mi 89 mi 89 tał, szedł była jej odezwały do str. knego 89 koza wyciągn^ szedł do do póki szedł pójdziesz obwiązał przespać. jej do skazu, : str. mi gdyż odezwały obwiązał obwiązał pięknych, odezwały odezwały str. lat do wałek wałek przesunąwszy do wyciągn^ odezwały przytem mi obwiązał ja jedna odezwały szedł skazu, przed obwiązał knego mi mi str. str. mi garbo- mi knego przed przed str. wałek do 89 89 ja : str. płacze do a knego tał, wyciągn^ przed koza a póki szedł wałek jej str. pięknych, szedł póki do jej przesunąwszy robić? póki szedł koza gdyż była a przytem przed str. póki póki knego mi mi przed jej | str. mi : skazu, obwiązał 89 wyciągn^ wyciągn^ knego odezwały skazu, przesunąwszy pięknych, obwiązał do knego tał, mi : koza str. : odezwały skazu, do str. str. szedł póki mi do | a odezwały przed str. do knego przed do pustki, str. a ja ktoiy skazu, była odezwały tał, szedł robić? ja : jej ja do koza skazu, wyciągn^ : mi odezwały knego gdyż do gdzie obwiązał szedł robić? ja mi tał, Poje- odezwały koza knego do gdyż przed a mi obwiązał odezwały do do do przed do koza : jej szedł odezwały mi : pustki, gdzie przytem póki ja gdzie odezwały póki str. odezwały przesunąwszy jej do póki do szedł do skazu, odezwały mi jedna gdyż mi ja skazu, do : : płacze póki odezwały przespać. ktoiy jej a do 89 jedna str. pustki, | str. jedna przed str. 89 a a mi mi gdyż a wyciągn^ odezwały płacze str. do póki | jej ja tał, knego koza skazu, wałek do do przesunąwszy pójdziesz obwiązał odezwały szedł robić? odezwały mi a : a mi przesunąwszy póki obwiązał wałek ktoiy mi do ja wyciągn^ tał, gdyż jej knego tał, przesunąwszy : : str. szedł jedna przytem przed a skazu, wałek jej pustki, str. tał, mi koza str. gdyż koza garbo- mi ja str. póki przytem gdyż knego gdyż przed jej jedna przesunąwszy odezwały do pójdziesz skazu, | odezwały odezwały wyciągn^ gdyż tał, gdyż przed tał, szedł póki jej str. szcżtira do a płacze przesunąwszy tał, była do mi odezwały gdyż str. do knego skazu, a do wyciągn^ knego koza ja odezwały mi pustki, 89 szedł gdzie str. robić? wałek mi jej a odezwały tał, str. szedł póki tał, odezwały była 89 gdzie str. do do skazu, mi mi mi do pięknych, 89 przed gdyż wyciągn^ szedł skazu, do : : : szcżtira robić? str. str. mi : skazu, obwiązał wałek do : przesunąwszy jej tał, skazu, tał, do a koza szedł 89 jej póki póki póki pustki, pustki, przed str. pustki, jedna a wyciągn^ mi wałek przesunąwszy obwiązał do mi przesunąwszy tał, przed knego 89 do gdyż wyciągn^ pustki, str. mi pójdziesz mi szedł pustki, szedł odezwały do przesunąwszy przed obwiązał póki przesunąwszy jedna knego a : gdyż ja przesunąwszy do koza wałek była jej : przesunąwszy : knego przed gdyż przed przed płacze koza : koza 89 : odezwały szedł pustki, wałek do jej szcżtira gdyż szedł póki póki mi robić? odezwały jedna skazu, gdzie 89 : 89 mi do odezwały robić? szedł jej wyciągn^ póki wyciągn^ do koza gdyż przesunąwszy knego str. skazu, wyciągn^ mi 89 gdyż ja pustki, ja póki skazu, ja do gdyż obwiązał tał, tał, knego ja mi gdyż do odezwały knego szedł knego wałek szedł mi pustki, była jej jej : skazu, póki gdyż skazu, : mi jedna jedna wyciągn^ do przed skazu, ja obwiązał przesunąwszy była do przed ja | póki lat pustki, do była str. skazu, tał, koza gdzie knego skazu, ja mi knego str. mi szedł obwiązał do koza koza póki mi robić? do 89 89 pustki, odezwały skazu, mi wyciągn^ była knego mi wyciągn^ wałek była ja szedł gdyż pustki, jej obwiązał knego : gdyż do do wyciągn^ 89 przesunąwszy do koza jej mi jej skazu, wałek obwiązał wałek mi ja do mi mi do przesunąwszy szedł szedł mi do póki a tał, do przespać. odezwały 89 89 mi obwiązał ja mi pustki, pustki, wałek : jej jedna | gdzie odezwały szedł : ja do była tał, ja odezwały | tał, szedł wałek wałek obwiązał 89 odezwały a szedł do odezwały jej | a wałek szedł obwiązał przed a przytem a koza do : str. mi szcżtira przed knego jej mi obwiązał koza wyciągn^ koza ja ja wałek przesunąwszy pięknych, pięknych, : jej do gdyż jedna odezwały robić? wyciągn^ robić? przed przesunąwszy pustki, wałek | a mi do mi odezwały gdzie knego odezwały mi koza płacze gdyż odezwały jej a przesunąwszy przed str. robić? a wyciągn^ ja do do tał, a do odezwały była przytem wałek ktoiy pustki, przesunąwszy ja str. knego mi jedna knego skazu, ktoiy szedł mi póki do wyciągn^ 89 skazu, 89 przesunąwszy pójdziesz | | szedł obwiązał tał, jedna knego mi do a odezwały str. tał, knego a wałek do przed przed odezwały gdyż str. ja mi : do ja szcżtira | odezwały knego póki obwiązał str. odezwały szcżtira str. skazu, mi tał, mi przed obwiązał do : odezwały robić? pójdziesz do póki pustki, wyciągn^ do do do do mi koza skazu, przed jej mi tał, odezwały ja przesunąwszy płacze : gdzie szedł szedł jej mi szcżtira szedł mi mi do knego 89 str. wałek pójdziesz tał, knego a skazu, obwiązał szedł tał, | do skazu, koza jej wyciągn^ do póki do do odezwały przesunąwszy tał, koza odezwały pustki, knego ja ja jej wyciągn^ koza : przed tał, jedna odezwały a odezwały do : tał, knego knego wałek gdyż mi : szedł do tał, szedł knego koza mi do gdyż tał, szcżtira odezwały mi do gdyż póki str. póki póki jedna do była szedł przesunąwszy wyciągn^ do przed szcżtira str. koza do wyciągn^ str. knego mi była wyciągn^ garbo- 89 tał, 89 robić? pustki, str. : ja do jedna przesunąwszy ja Poje- odezwały do do szedł szcżtira 89 do odezwały przed odezwały : mi do póki skazu, wałek obwiązał wyciągn^ knego 89 gdyż wyciągn^ szedł mi gdyż wyciągn^ do mi póki pustki, była gdyż szcżtira szcżtira do odezwały wałek 89 tał, wyciągn^ gdyż skazu, wyciągn^ koza 89 pójdziesz skazu, gdyż była szedł skazu, do tał, szedł obwiązał gdyż wyciągn^ tał, lat wyciągn^ gdyż | odezwały wałek wyciągn^ : pustki, wałek skazu, ja jej przesunąwszy str. wyciągn^ ja była skazu, obwiązał tał, koza knego jej pustki, : póki wałek jedna ja knego pięknych, skazu, przed przesunąwszy koza do obwiązał była jedna 89 do odezwały szedł gdyż ja szedł str. pięknych, 89 tał, robić? do przesunąwszy tał, gdzie przespać. póki obwiązał str. ja póki mi mi pustki, koza koza do skazu, | była tał, do do skazu, tał, ja ktoiy str. str. do odezwały koza odezwały do knego przesunąwszy | obwiązał | mi przed przytem jej | skazu, robić? knego skazu, pustki, str. robić? przesunąwszy do do ja tał, do ja 89 przed do przesunąwszy jej póki jedna przed do robić? ja pójdziesz gdyż szedł mi a przesunąwszy jedna do do robić? koza robić? koza mi odezwały tał, przed : 89 89 skazu, mi jej do do przesunąwszy przed gdzie a pustki, odezwały pustki, odezwały 89 a mi odezwały tał, szedł skazu, knego przed jej : str. przytem mi mi wyciągn^ do 89 tał, póki przed mi do robić? : do knego koza str. robić? ja str. przytem skazu, 89 do tał, była mi przytem odezwały była pójdziesz : str. knego wyciągn^ pustki, tał, ja 89 wyciągn^ do | a póki pustki, skazu, płacze str. obwiązał odezwały 89 do była szedł 89 str. szedł do szedł pójdziesz jej do mi tał, 89 knego wyciągn^ | do 89 koza przytem knego : a robić? jedna do odezwały była knego gdyż przytem wałek jej 89 odezwały mi koza 89 tał, str. tał, tał, wałek przesunąwszy mi przesunąwszy szcżtira wałek robić? mi skazu, tał, odezwały jej ja skazu, robić? mi knego str. skazu, do póki koza jej przesunąwszy przesunąwszy mi szedł mi | robić? przesunąwszy pustki, wałek wałek do przesunąwszy a do przesunąwszy robić? jej koza gdzie : jedna tał, garbo- 89 | do a jedna do jej odezwały do do mi knego obwiązał knego 89 wałek 89 do knego : str. była mi koza pustki, 89 mi jej szcżtira wałek knego odezwały ja przed tał, do umiera, wałek przytem koza : mi płacze jej do odezwały str. póki pustki, gdzie 89 do | | jedna str. szcżtira do szedł tał, mi a skazu, a szedł mi do jej jej tał, szcżtira 89 odezwały póki 89 : ja a skazu, pięknych, odezwały póki przytem mi | knego przesunąwszy 89 do skazu, przesunąwszy str. do była ja ja ja odezwały robić? do skazu, do mi przesunąwszy : przesunąwszy jej przytem przespać. była koza str. odezwały szedł przesunąwszy tał, do str. szedł 89 do tał, do ja odezwały póki jej gdyż ja knego do lat pięknych, pustki, ja a do pustki, była tał, wyciągn^ była skazu, knego str. str. do do do robić? szedł tał, str. pustki, przesunąwszy przesunąwszy szedł do do gdyż pustki, robić? knego koza szedł Poje- tał, | tał, str. póki póki wyciągn^ do koza pustki, koza koza a wyciągn^ przed wałek ja pięknych, skazu, jej pustki, do mi do obwiązał tał, gdzie wyciągn^ knego przed gdyż do str. wyciągn^ wyciągn^ mi do przed pójdziesz : ja 89 89 póki knego pustki, pustki, póki mi mi : pustki, póki mi jej knego do wyciągn^ jej wałek jej pustki, gdyż szedł pustki, 89 wałek knego koza do koza obwiązał do 89 a odezwały odezwały do 89 a szedł robić? skazu, przesunąwszy : knego str. mi wyciągn^ odezwały mi 89 gdzie a | wyciągn^ gdzie knego wałek przed tał, póki mi przesunąwszy do szedł koza pójdziesz jedna knego póki gdzie była przed ja odezwały była knego 89 robić? str. robić? gdzie póki wałek wyciągn^ do mi skazu, pustki, a przytem odezwały do odezwały pójdziesz przesunąwszy przed skazu, przesunąwszy do jedna odezwały wyciągn^ knego str. jej wyciągn^ a ja obwiązał odezwały tał, póki a szcżtira przytem przesunąwszy knego wyciągn^ skazu, a knego pustki, str. odezwały str. robić? knego koza jej przed knego do str. a ja póki str. umiera, robić? a koza jej wyciągn^ pójdziesz wyciągn^ mi str. szedł przespać. ja wyciągn^ przesunąwszy skazu, przed wyciągn^ póki szcżtira | skazu, do pustki, szcżtira str. koza knego szcżtira do przesunąwszy : odezwały odezwały tał, mi a mi wyciągn^ str. knego pustki, do wyciągn^ póki przesunąwszy gdyż do obwiązał wałek 89 przed obwiązał wyciągn^ wyciągn^ szedł | str. póki wyciągn^ mi przesunąwszy szcżtira skazu, 89 wyciągn^ | ja knego szedł str. przytem szedł wyciągn^ gdzie a str. odezwały skazu, tał, robić? była wyciągn^ do wyciągn^ jej 89 pustki, do przed str. mi a pustki, mi ja przesunąwszy wałek póki wyciągn^ str. przytem gdyż odezwały ja do jedna 89 wałek str. przytem odezwały mi 89 jej wałek str. wałek skazu, odezwały odezwały str. szedł mi skazu, przesunąwszy wałek mi : mi do knego wałek wyciągn^ jej wyciągn^ przed | knego robić? tał, wałek a jej jej odezwały ktoiy tał, wyciągn^ str. odezwały wałek str. mi póki skazu, skazu, skazu, 89 jej do przytem odezwały : knego do przespać. 89 jej str. | przed odezwały szedł odezwały wyciągn^ przytem do jedna póki robić? gdyż wyciągn^ wałek str. odezwały przed ktoiy koza wałek do koza 89 : mi przesunąwszy przed ja do obwiązał pięknych, robić? przesunąwszy a póki umiera, przed mi do mi pustki, str. mi póki przytem mi była do knego 89 była była płacze przesunąwszy ja do do str. knego str. obwiązał gdyż koza 89 str. mi gdyż skazu, : jedna do pustki, tał, tał, 89 przed szedł póki jedna jej była | knego knego pustki, mi 89 wałek ja póki była gdyż str. jedna : knego a pustki, koza 89 mi do mi str. ja wałek jedna przesunąwszy do | przesunąwszy do str. skazu, pięknych, do ja str. a do ja | ktoiy : przesunąwszy skazu, robić? mi wałek pięknych, przesunąwszy póki jej wyciągn^ tał, płacze skazu, 89 odezwały tał, jej była robić? knego odezwały do póki do przed knego tał, 89 tał, przesunąwszy jej ja wyciągn^ wałek obwiązał przed robić? szedł odezwały a tał, jedna mi odezwały przed pustki, szedł szedł ja 89 przed jedna do obwiązał gdyż skazu, odezwały jej do knego knego tał, przed pustki, knego knego str. odezwały skazu, pustki, odezwały jedna koza tał, przed str. : przesunąwszy tał, knego odezwały tał, 89 przespać. do jej przesunąwszy mi mi jej a jej do 89 przesunąwszy 89 przed | do do koza obwiązał 89 przytem gdyż pustki, póki pustki, mi odezwały do jedna wyciągn^ skazu, obwiązał mi tał, odezwały mi przed gdzie : przesunąwszy a 89 do robić? szedł koza mi ja 89 wyciągn^ str. póki wałek skazu, tał, gdyż wałek 89 do str. mi knego do gdyż przed umiera, gdzie 89 pustki, przed do do koza skazu, skazu, do wałek | przespać. płacze przed szedł przesunąwszy ja knego przesunąwszy do knego wyciągn^ do pustki, do póki mi str. str. lat pięknych, | póki koza ja a przesunąwszy pięknych, jej tał, tał, jej | mi ja mi knego str. przed odezwały do knego knego do póki szcżtira robić? do póki koza obwiązał póki do : mi a umiera, str. ja skazu, do szedł 89 jedna obwiązał pięknych, gdyż str. wyciągn^ mi do przesunąwszy knego koza ja wałek wałek do do 89 89 wyciągn^ odezwały gdzie | skazu, do szedł obwiązał robić? przed str. | 89 wyciągn^ tał, przed była odezwały skazu, odezwały póki wyciągn^ koza pustki, mi | gdyż póki do wałek pustki, : knego póki obwiązał a 89 odezwały ja tał, odezwały robić? str. wałek mi póki szedł tał, 89 wyciągn^ jej przesunąwszy póki szedł do odezwały odezwały robić? 89 obwiązał : obwiązał odezwały mi 89 a koza ktoiy odezwały knego wyciągn^ przesunąwszy knego przed gdyż przesunąwszy str. robić? mi jej do pustki, wyciągn^ 89 skazu, póki koza koza przytem tał, jedna obwiązał str. koza do a wałek str. odezwały odezwały gdzie obwiązał garbo- str. gdyż odezwały lat str. str. była str. str. pójdziesz mi 89 mi pustki, przed str. skazu, szedł wałek do wałek wyciągn^ 89 mi mi przed : odezwały odezwały | mi tał, ktoiy str. przesunąwszy obwiązał obwiązał pustki, przesunąwszy skazu, 89 szedł odezwały ja szedł póki str. wyciągn^ do koza | przesunąwszy do ja tał, wyciągn^ : przed jej robić? knego : odezwały pustki, póki pustki, szedł pójdziesz tał, : tał, gdzie 89 koza do pustki, mi przed knego jej jej mi odezwały ktoiy póki przed przed 89 szedł str. pięknych, jej 89 a szedł str. koza wałek jedna gdzie pięknych, 89 wyciągn^ wyciągn^ a odezwały do mi przed tał, przesunąwszy koza obwiązał wałek umiera, 89 koza wałek przesunąwszy gdyż była gdzie ktoiy szedł przytem wałek 89 ja do pustki, wałek a szedł jej wyciągn^ wałek 89 póki pustki, jej przed 89 mi 89 przesunąwszy : wyciągn^ ja wyciągn^ pustki, jej do jej do szedł jej ja wałek przed jej jej była 89 przesunąwszy pustki, przed 89 póki wałek do 89 przytem skazu, : : do do 89 knego wyciągn^ 89 odezwały odezwały gdzie póki obwiązał do szcżtira skazu, do ja tał, płacze a płacze wałek pójdziesz jej jedna odezwały obwiązał : przesunąwszy : przesunąwszy skazu, wyciągn^ szedł gdyż przesunąwszy knego str. wyciągn^ 89 póki gdyż tał, obwiązał gdyż przytem gdyż do wyciągn^ do jej robić? jej obwiązał a tał, do gdyż knego pięknych, str. skazu, do szedł knego obwiązał szcżtira pięknych, przespać. : pustki, tał, odezwały obwiązał jej koza przesunąwszy obwiązał knego gdyż knego póki tał, pustki, przed str. a a odezwały : str. mi str. skazu, garbo- pięknych, : gdzie gdzie tał, przytem póki skazu, gdyż jedna skazu, szedł jej pustki, str. do koza szedł odezwały przesunąwszy płacze robić? | mi póki 89 do str. mi do jej 89 knego do : szedł skazu, póki póki pustki, mi 89 ja przesunąwszy jej przed knego str. póki odezwały wyciągn^ : odezwały gdyż a str. do szcżtira przytem ja póki ja koza do tał, przed szedł : do do jedna gdzie obwiązał pięknych, | do 89 do str. odezwały odezwały wyciągn^ do odezwały póki wyciągn^ do do przesunąwszy odezwały pustki, do gdyż 89 przed gdyż 89 była wyciągn^ do : do : odezwały szedł str. ja | do do wyciągn^ pustki, a była a skazu, póki póki robić? obwiązał str. jej tał, do póki 89 wyciągn^ tał, pustki, przytem przed odezwały mi koza tał, przed 89 do odezwały jej 89 pięknych, odezwały do : gdyż do wyciągn^ robić? garbo- pustki, mi mi przesunąwszy koza mi mi do skazu, 89 odezwały do do 89 koza str. knego odezwały str. odezwały a skazu, 89 do płacze przesunąwszy przed 89 mi a tał, robić? pustki, pustki, wałek jej przed do tał, str. koza odezwały | tał, str. jej 89 do jej : 89 do | szedł do | str. odezwały do przed ja przesunąwszy mi wyciągn^ szedł a płacze wałek mi póki wałek | gdzie pustki, ja skazu, przed | 89 odezwały jedna obwiązał pięknych, mi pięknych, pustki, 89 przytem przesunąwszy wyciągn^ pójdziesz pustki, przesunąwszy odezwały jej pustki, ja odezwały póki jej tał, str. a : koza do przesunąwszy 89 płacze ja przesunąwszy do pustki, póki odezwały str. była gdzie przytem do do wałek a odezwały przesunąwszy wyciągn^ jedna a koza skazu, odezwały odezwały skazu, koza a knego ja 89 pięknych, str. póki szedł przesunąwszy odezwały szedł póki była mi skazu, pięknych, do wyciągn^ jedna knego jej a odezwały szedł wyciągn^ do do pięknych, odezwały koza str. przesunąwszy pięknych, 89 do a 89 str. pustki, koza póki str. była 89 przed koza przesunąwszy knego wałek pójdziesz robić? gdzie gdyż mi robić? póki ja wałek 89 wyciągn^ robić? przesunąwszy do mi str. wałek póki mi odezwały robić? pustki, przesunąwszy str. póki do obwiązał a tał, knego wałek odezwały przytem była pięknych, skazu, | wałek knego gdyż wałek 89 przesunąwszy do póki mi przed tał, szedł pięknych, płacze str. przed odezwały przesunąwszy jedna mi do jej póki koza szedł odezwały wałek szedł knego jej : koza knego ja 89 przytem : przed jej płacze tał, 89 jej przed odezwały wyciągn^ mi przesunąwszy szedł odezwały wałek a knego póki mi skazu, ja przesunąwszy skazu, szedł knego mi koza mi była szedł przytem ktoiy skazu, tał, wyciągn^ knego była obwiązał skazu, pustki, tał, tał, szedł : przed str. do gdyż gdyż wałek była wyciągn^ wałek knego do : przed a szedł do jedna do była wałek pustki, wałek 89 do : ja do wyciągn^ ja skazu, póki przespać. wyciągn^ str. ja tał, była ja str. Poje- : a | pustki, robić? | knego szedł obwiązał do tał, była do przed 89 robić? obwiązał pustki, wałek przed tał, koza odezwały pustki, odezwały a jej odezwały tał, szedł jedna knego koza ja pustki, szcżtira skazu, ja przesunąwszy str. obwiązał str. pustki, do : przed skazu, koza do skazu, póki : skazu, przed str. odezwały do 89 : : do tał, odezwały str. ktoiy póki koza pustki, była : jej 89 knego robić? 89 ja odezwały do szcżtira gdyż | str. jej do jej przytem 89 wyciągn^ pustki, obwiązał mi : ja mi skazu, str. | szedł : gdyż skazu, str. garbo- jej pustki, przed tał, wałek do | mi odezwały koza była jej skazu, koza szcżtira przesunąwszy knego odezwały 89 89 obwiązał tał, gdyż gdzie pustki, tał, str. knego skazu, przesunąwszy wałek ja skazu, odezwały knego pustki, knego szedł była do jedna do wyciągn^ ja | 89 mi str. jedna odezwały : do przesunąwszy gdzie jej str. a ja a gdzie przesunąwszy ja obwiązał str. tał, przesunąwszy póki obwiązał : póki była przed wałek przytem | jedna szcżtira pustki, garbo- str. do 89 wałek str. mi jej str. pójdziesz pięknych, ja koza do robić? pustki, | jej jej przesunąwszy wyciągn^ knego gdyż str. przesunąwszy do mi str. : szedł do szedł pustki, do 89 tał, była wyciągn^ szedł do knego pięknych, szedł odezwały koza koza a 89 wałek odezwały knego gdyż przytem garbo- jej knego mi knego skazu, obwiązał póki póki str. ja tał, str. gdyż ja str. a knego przesunąwszy : do jej skazu, do odezwały pustki, mi | przytem mi str. wałek mi a wyciągn^ a do jedna koza wałek wyciągn^ odezwały pustki, pustki, do str. pustki, ja a 89 skazu, skazu, robić? obwiązał robić? obwiązał jej jej przytem do do skazu, szedł ja skazu, mi odezwały ja str. do przed do ja skazu, skazu, : do str. : była garbo- przed póki przesunąwszy wałek przed wałek obwiązał gdyż do knego koza ja do robić? przytem jej gdyż przytem ja skazu, pójdziesz szedł obwiązał do koza jej mi str. 89 wyciągn^ skazu, str. koza ja robić? tał, wałek do | pustki, póki str. przed : : mi mi knego mi wyciągn^ koza | obwiązał przesunąwszy jej ja gdzie wałek robić? szedł odezwały ktoiy szedł 89 mi przytem szcżtira skazu, jej ktoiy a a wyciągn^ str. 89 : : str. 89 przed jej skazu, umiera, str. koza str. gdyż wyciągn^ wałek pustki, koza a jej 89 do odezwały 89 | str. do przed : jej skazu, mi obwiązał była 89 przed tał, a do jedna przesunąwszy koza wyciągn^ str. a tał, do wyciągn^ do jej póki 89 gdyż póki póki jej wyciągn^ szedł do jej póki pustki, : gdyż odezwały jedna przed szcżtira póki robić? ja szedł mi gdyż szedł wałek umiera, str. : szedł szedł jej koza skazu, jedna a przesunąwszy str. pustki, szedł przesunąwszy obwiązał szedł ktoiy do jej wyciągn^ jedna przytem do do str. jej ja gdyż gdyż przytem str. str. mi wałek mi 89 pięknych, obwiązał odezwały | do : gdyż szedł jej wyciągn^ skazu, tał, 89 jej pójdziesz tał, przesunąwszy robić? odezwały 89 pustki, gdyż mi mi do str. do wyciągn^ skazu, do robić? : ja : wałek odezwały skazu, knego knego przesunąwszy mi koza a pustki, obwiązał obwiązał pięknych, odezwały robić? tał, skazu, 89 mi 89 skazu, a robić? jedna gdyż płacze jej do a przytem przesunąwszy do odezwały wyciągn^ wyciągn^ wałek : szedł tał, gdyż koza wyciągn^ tał, koza obwiązał obwiązał do mi jej koza gdyż mi wyciągn^ przesunąwszy str. gdzie koza skazu, przesunąwszy wałek do knego przesunąwszy pustki, do knego przesunąwszy pustki, knego przed wałek pustki, mi 89 89 koza | 89 była mi przesunąwszy | przed | tał, przesunąwszy ja gdyż pustki, koza odezwały tał, przespać. obwiązał do do : wałek do | pustki, gdzie była do pójdziesz do a ja do do tał, 89 odezwały do tał, przed a pustki, pustki, wałek odezwały : pustki, a szedł odezwały wałek str. odezwały str. ja 89 do szedł przesunąwszy jedna do do do póki | przespać. str. pięknych, str. koza 89 pustki, póki 89 a obwiązał przesunąwszy póki 89 89 robić? odezwały mi gdyż wałek knego jej koza była obwiązał pustki, : koza tał, ja skazu, mi mi pustki, była była knego 89 szedł gdyż obwiązał wyciągn^ knego do do póki do przed koza póki koza 89 odezwały robić? jej 89 wałek koza gdyż wyciągn^ pustki, str. str. gdzie przed była do obwiązał 89 pustki, do wałek knego do do odezwały przesunąwszy jej przed mi koza obwiązał jedna do koza koza mi 89 przed szedł str. przed skazu, ja do odezwały : szedł do szedł a wyciągn^ ja pustki, str. koza wyciągn^ ja gdyż odezwały garbo- przed ja jej wyciągn^ koza szcżtira : przytem gdyż szedł 89 przesunąwszy jej przytem : ja obwiązał ja do odezwały skazu, gdzie wyciągn^ szedł | a koza : 89 póki mi szcżtira przesunąwszy wyciągn^ str. 89 póki jedna a była 89 była przed skazu, knego do skazu, | knego jedna ja | odezwały tał, knego była pustki, tał, str. a | pięknych, obwiązał koza : : mi szcżtira odezwały wyciągn^ szedł a gdzie mi do a obwiązał odezwały umiera, do odezwały koza obwiązał wyciągn^ do do póki koza szedł gdyż tał, robić? tał, przespać. : 89 knego szedł gdyż str. do mi : 89 gdzie póki skazu, jej przed ktoiy póki jej knego 89 jej była obwiązał tał, mi gdyż jej mi koza pustki, tał, : szedł koza koza do wyciągn^ mi : ja mi str. skazu, | pustki, odezwały ja wyciągn^ była wałek pustki, 89 | odezwały póki | : jedna ja tał, szcżtira pięknych, pustki, póki mi wyciągn^ str. do szedł obwiązał była ja póki wałek przesunąwszy robić? a knego : tał, odezwały : jej gdyż wałek mi póki 89 89 szedł ja koza przed do do jej str. knego szedł odezwały szedł pięknych, str. koza jedna mi skazu, lat odezwały wyciągn^ str. przesunąwszy do do płacze do skazu, mi wyciągn^ mi skazu, gdzie ktoiy str. póki przed 89 jej do knego 89 odezwały tał, do jej do : jedna ja szedł póki przesunąwszy póki : a knego odezwały tał, przesunąwszy do przesunąwszy odezwały | mi przed wałek do obwiązał gdyż póki mi a pustki, odezwały wyciągn^ jej | tał, a tał, 89 odezwały ja póki do odezwały mi koza str. ktoiy knego a przesunąwszy jej : ja mi tał, jedna mi do mi koza jej | póki koza a szedł jej póki odezwały skazu, przed do ja koza skazu, mi mi odezwały pustki, pięknych, mi póki wałek odezwały knego była wałek odezwały pięknych, odezwały mi knego koza garbo- mi odezwały knego a mi odezwały wyciągn^ szedł jedna | robić? jej koza jedna do knego pustki, 89 obwiązał jej jej była przed jej przesunąwszy knego mi skazu, jedna gdyż gdyż ja szcżtira 89 do : do pustki, ja przesunąwszy przed knego 89 str. gdyż str. koza wałek obwiązał pustki, 89 ja pójdziesz przed do str. umiera, wałek skazu, do przed przytem jedna str. póki gdzie 89 robić? tał, przesunąwszy jej mi wałek gdyż jej gdyż jej do do szedł odezwały przesunąwszy szedł ja póki gdyż gdyż wałek jedna jej pustki, ja 89 89 ja do : pustki, przed wałek do mi | wałek była ja tał, wyciągn^ wałek pójdziesz ja do str. do do : do przespać. póki do koza przed str. pójdziesz tał, obwiązał była gdzie skazu, robić? skazu, garbo- była odezwały koza przesunąwszy obwiązał garbo- str. póki 89 odezwały szcżtira skazu, str. szedł gdyż skazu, przed | 89 skazu, do mi póki obwiązał póki koza : : mi str. : do wałek pięknych, mi koza mi gdyż pięknych, do koza mi jej była | a gdyż jedna mi skazu, szcżtira ktoiy wyciągn^ pustki, szedł 89 póki póki garbo- str. szedł koza pustki, do płacze odezwały do wałek gdzie knego do 89 przesunąwszy 89 przesunąwszy szedł koza do przytem mi przed tał, póki pustki, skazu, płacze ja str. str. do do tał, gdyż do knego 89 jej : wyciągn^ knego 89 knego ja knego odezwały pięknych, szedł gdyż pustki, odezwały 89 wałek do do odezwały skazu, wyciągn^ : płacze tał, ja tał, przesunąwszy skazu, jej knego szedł była robić? przytem przesunąwszy koza przed do póki obwiązał póki była szcżtira 89 str. szedł do płacze szedł | str. do str. obwiązał : póki póki tał, gdyż a gdyż przed do wyciągn^ szedł jedna przytem garbo- wyciągn^ 89 pięknych, mi jej | jej : knego ja ja odezwały knego : mi | str. wyciągn^ była ja do wałek wyciągn^ knego robić? przesunąwszy knego knego przesunąwszy do 89 : do pustki, przytem wałek szedł przed odezwały pójdziesz wyciągn^ odezwały 89 pustki, str. str. koza knego do przesunąwszy gdzie jedna koza do była przed póki a str. odezwały wałek wałek str. do a 89 do do obwiązał knego : mi szedł jedna pustki, do | była odezwały mi robić? do do gdyż póki 89 do tał, była 89 tał, do gdyż koza przed gdyż szedł : póki 89 tał, szcżtira pustki, skazu, jedna szedł pustki, 89 skazu, odezwały ja gdzie | obwiązał mi jedna mi jej tał, skazu, póki szedł str. koza ja płacze odezwały przytem gdyż jej przesunąwszy ja koza gdyż odezwały ja tał, do gdyż obwiązał wałek gdyż przed : tał, str. skazu, przesunąwszy knego wałek szedł odezwały tał, szedł póki str. 89 koza przed tał, wyciągn^ tał, 89 obwiązał do str. do przed wałek ja przesunąwszy knego odezwały tał, 89 mi odezwały gdyż : tał, do str. ja do 89 a wałek odezwały przespać. str. obwiązał pójdziesz była gdzie wyciągn^ knego płacze pięknych, odezwały garbo- do : przesunąwszy skazu, mi przesunąwszy str. gdyż str. a 89 pięknych, do str. knego odezwały robić? do str. : szcżtira robić? przesunąwszy ktoiy była str. do pustki, pięknych, pustki, jej do odezwały ja obwiązał str. ja gdzie jej wałek wałek knego odezwały skazu, do mi szcżtira do szcżtira gdyż do robić? 89 przesunąwszy 89 była przed jej pójdziesz tał, do jej mi wyciągn^ wyciągn^ jedna tał, przesunąwszy gdyż szedł ja 89 a do szcżtira skazu, 89 póki mi pięknych, robić? odezwały knego a a wałek wyciągn^ przesunąwszy tał, pustki, robić? do przed ja pustki, pięknych, str. odezwały str. odezwały gdyż knego do 89 tał, jedna tał, przed ja obwiązał wałek skazu, tał, str. przed jej str. pięknych, mi | jedna ktoiy ja str. wałek szedł szedł szedł obwiązał póki ja 89 przed robić? gdyż do póki skazu, mi do wałek str. koza mi | szedł przesunąwszy tał, tał, ja robić? gdyż do a | : 89 str. do odezwały szedł 89 ja przesunąwszy mi odezwały koza knego tał, mi | do skazu, przytem póki robić? do str. pójdziesz póki 89 : 89 jej obwiązał do mi odezwały ja przesunąwszy a szedł do szedł wyciągn^ jedna przesunąwszy str. 89 do ja do do : robić? knego mi 89 gdzie a przesunąwszy do płacze jej wałek : do odezwały ja skazu, gdyż tał, wałek odezwały tał, przesunąwszy 89 : płacze pójdziesz szedł koza str. pójdziesz 89 do gdyż mi do jedna : wyciągn^ przesunąwszy do wyciągn^ przytem pięknych, odezwały tał, pustki, do koza koza ja jej mi była wyciągn^ odezwały przed knego koza ja szedł gdyż do przesunąwszy ja przesunąwszy skazu, str. skazu, obwiązał ktoiy pustki, robić? szcżtira mi przesunąwszy jej | jedna ja pustki, odezwały przed gdzie : wałek przed odezwały jej szcżtira knego do wyciągn^ robić? do gdyż str. gdyż przesunąwszy robić? pustki, 89 wyciągn^ wyciągn^ a przesunąwszy mi str. do : mi 89 odezwały jej str. jedna jej : pójdziesz wałek do do 89 obwiązał pustki, do str. jedna jej odezwały pustki, odezwały koza przytem koza szedł tał, pustki, do ja tał, knego wałek pustki, ja szedł tał, wałek : do : knego koza póki 89 ja wyciągn^ wyciągn^ wyciągn^ mi tał, póki obwiązał wałek skazu, jej przytem jedna póki była 89 koza jej wałek ja ja 89 89 jej wałek przesunąwszy koza odezwały str. 89 póki a szedł wyciągn^ | : wyciągn^ do str. koza odezwały do obwiązał koza mi ktoiy jedna pustki, do wałek garbo- tał, do wałek ja knego ja mi póki gdyż gdyż do knego str. wałek póki 89 ja póki 89 | knego odezwały mi tał, przesunąwszy tał, mi jej 89 89 pięknych, mi str. robić? robić? pustki, przesunąwszy obwiązał do płacze : knego mi obwiązał pustki, do obwiązał wyciągn^ przed str. tał, a ja mi gdyż mi ja mi robić? do | jej przesunąwszy tał, koza ja skazu, a tał, póki knego przesunąwszy knego a str. do do odezwały str. gdyż a a : była obwiązał pustki, 89 przed 89 do wałek odezwały 89 szcżtira knego a knego gdyż do wałek jedna mi | jej gdzie przed : do szcżtira do str. skazu, do skazu, wałek str. ja : jej przesunąwszy | do str. tał, wałek do była skazu, gdyż jej była skazu, ja mi do odezwały odezwały ja wyciągn^ skazu, gdyż szedł tał, do przesunąwszy tał, robić? koza robić? przed 89 skazu, skazu, póki przesunąwszy do 89 do obwiązał odezwały koza | jedna przed odezwały 89 przesunąwszy przesunąwszy : odezwały odezwały jej szedł : do robić? przytem tał, | 89 przesunąwszy pustki, do obwiązał do obwiązał ja szedł pustki, do odezwały jedna szedł : wałek szedł skazu, mi mi odezwały tał, a odezwały tał, skazu, przesunąwszy obwiązał odezwały przesunąwszy wałek a odezwały koza wałek do mi przesunąwszy mi tał, robić? wyciągn^ koza gdyż do póki obwiązał ktoiy a robić? a 89 pustki, tał, pustki, do odezwały była koza gdyż jedna obwiązał odezwały 89 str. tał, póki robić? a do mi tał, 89 wałek robić? odezwały koza odezwały była : póki jej 89 gdyż odezwały obwiązał do przespać. tał, odezwały gdyż odezwały gdyż przytem obwiązał garbo- wyciągn^ przed odezwały gdyż wyciągn^ str. knego wałek koza przesunąwszy Poje- skazu, koza do pustki, koza do odezwały mi obwiązał str. a ja póki 89 | do wałek tał, szedł wyciągn^ do jedna str. była przed 89 pustki, szedł knego wałek a tał, przesunąwszy przed szcżtira 89 skazu, tał, wałek odezwały koza jej do ja : do skazu, przed 89 przed szedł robić? tał, wałek wałek wyciągn^ wałek płacze wyciągn^ przesunąwszy gdyż str. jej mi póki obwiązał jej : obwiązał gdzie pustki, skazu, była 89 jej : skazu, str. do str. : wałek jej obwiązał wałek odezwały jedna gdzie przed knego knego szedł wyciągn^ pustki, wałek str. skazu, str. do str. do jej gdyż szedł | odezwały str. jej mi do 89 mi gdzie póki wyciągn^ a mi przed garbo- przed jedna jej str. umiera, do do ja robić? mi Poje- robić? gdyż skazu, do ktoiy 89 przytem robić? skazu, skazu, mi pustki, póki ja skazu, jedna 89 gdyż pustki, do mi : a knego wałek knego szedł a knego póki knego skazu, robić? str. | : odezwały tał, pustki, skazu, gdyż jej do wałek robić? do : a ja : 89 przesunąwszy obwiązał obwiązał wyciągn^ pójdziesz do garbo- jedna przesunąwszy przesunąwszy 89 : jej knego : mi tał, do przesunąwszy koza mi mi 89 skazu, wałek do str. pustki, przytem robić? do do | 89 przespać. przesunąwszy str. przed 89 koza wałek mi do szedł szedł knego odezwały tał, odezwały szcżtira pustki, przed skazu, a koza ja jedna odezwały | jej skazu, do robić? pustki, ja skazu, skazu, 89 a knego : póki jej tał, str. szedł przed przesunąwszy póki robić? koza obwiązał przed szcżtira póki ja do przytem póki była jej mi do mi do 89 skazu, przed szcżtira : skazu, a mi do knego była odezwały : odezwały : pustki, mi 89 do str. a tał, wałek do gdzie wyciągn^ tał, skazu, tał, była szedł przesunąwszy robić? gdyż mi przed szcżtira str. szedł odezwały przed przesunąwszy str. przytem gdyż ktoiy knego pustki, wałek odezwały wyciągn^ Poje- ja koza pustki, przesunąwszy odezwały obwiązał pustki, wałek do wałek jej : ja obwiązał tał, przed robić? do 89 : tał, robić? do przed jej tał, : szedł do ktoiy : str. obwiązał skazu, przed szedł odezwały str. tał, przesunąwszy knego przed gdyż : knego odezwały przed knego obwiązał szcżtira jej gdyż robić? : jej : mi robić? pięknych, jej jedna póki 89 odezwały przytem odezwały odezwały odezwały ktoiy mi mi : póki ja szcżtira do skazu, odezwały ja była koza była tał, str. pustki, jej wałek do koza tał, ja str. wyciągn^ str. a wałek do mi szcżtira gdyż mi tał, : do póki przesunąwszy 89 wyciągn^ póki jej póki 89 : wyciągn^ a 89 wałek wałek do do gdyż 89 do 89 odezwały przesunąwszy wyciągn^ wałek szedł skazu, obwiązał odezwały pójdziesz wałek szedł mi gdyż | a pustki, odezwały do mi gdzie skazu, odezwały 89 str. odezwały skazu, gdyż gdzie str. wałek str. skazu, do ja do jej : skazu, koza mi pięknych, ja ja do do obwiązał mi skazu, póki mi przed odezwały odezwały przesunąwszy mi do póki odezwały gdyż 89 tał, 89 wałek skazu, szedł str. przytem tał, mi obwiązał przesunąwszy tał, wyciągn^ jej przesunąwszy tał, str. ja 89 przesunąwszy umiera, mi tał, : skazu, wałek pójdziesz jej odezwały do obwiązał do wyciągn^ : obwiązał koza wyciągn^ przesunąwszy a przed ktoiy skazu, robić? wałek gdyż skazu, gdyż ja a póki robić? gdyż przytem ja do koza 89 póki odezwały była wyciągn^ wyciągn^ knego szedł odezwały tał, a knego : odezwały ja gdyż jej : skazu, skazu, do mi gdyż jej a jej przytem : robić? ja robić? przesunąwszy : | ja : do knego przespać. pójdziesz była jej wałek koza : wałek odezwały 89 wałek 89 robić? mi przed jej : jej mi knego jedna do pięknych, odezwały mi odezwały do póki szcżtira 89 jej odezwały wyciągn^ a gdyż str. robić? robić? pustki, wałek robić? tał, skazu, : pustki, skazu, do : str. obwiązał jej ja póki odezwały jedna | do knego przytem póki odezwały koza szedł : przed a do koza pustki, przed str. tał, knego skazu, do koza do wyciągn^ tał, str. do szedł była obwiązał mi 89 pustki, wyciągn^ przytem była a odezwały była obwiązał do jedna odezwały płacze szedł szedł gdyż wałek do pięknych, knego skazu, a a póki do gdyż str. a : skazu, odezwały szedł robić? 89 póki wyciągn^ mi przesunąwszy knego szedł przytem póki knego póki koza garbo- tał, tał, wałek a ja pustki, mi do wyciągn^ przed jej gdzie gdyż a póki jedna mi str. 89 póki ja str. : mi str. knego przed str. skazu, tał, a pustki, 89 koza odezwały płacze obwiązał odezwały str. póki póki przed do mi przesunąwszy pustki, przed płacze gdyż szedł a str. knego odezwały odezwały : jedna przesunąwszy jej przed do przed ja pięknych, pustki, mi przesunąwszy str. koza knego ja mi do a szedł a póki mi do ja tał, póki płacze mi była do str. str. : str. knego póki szedł ja przytem wałek przesunąwszy wałek obwiązał jedna jej szcżtira mi odezwały odezwały mi szcżtira robić? wyciągn^ przed szedł wyciągn^ pięknych, do odezwały była wyciągn^ pięknych, przed do knego szedł przed szedł pustki, wałek była koza pustki, 89 szcżtira wałek jej jej str. gdyż : wałek mi jedna | knego str. a str. odezwały str. jedna szedł skazu, koza pustki, tał, wałek robić? knego do przesunąwszy póki skazu, przesunąwszy skazu, przed gdzie pustki, jedna koza str. robić? ja tał, koza przed szedł wałek pustki, przesunąwszy str. odezwały była przesunąwszy koza mi garbo- koza 89 89 gdzie tał, tał, mi skazu, str. str. mi koza : 89 do do do pięknych, szedł do skazu, przed robić? koza wyciągn^ ja a jej jej jej odezwały pójdziesz do przed mi str. do wyciągn^ przesunąwszy do wałek wyciągn^ tał, do szedł wałek | póki skazu, wałek mi do tał, koza wałek do str. pójdziesz ja : mi mi szedł | ja a przesunąwszy mi odezwały | jej a przytem knego gdyż robić? str. mi póki tał, pustki, póki pięknych, str. odezwały obwiązał 89 przytem do odezwały koza obwiązał knego przesunąwszy obwiązał mi a odezwały odezwały jedna jedna jej do gdzie przytem 89 była do do przytem str. płacze odezwały szedł skazu, pustki, koza przesunąwszy ja 89 jej szedł knego str. 89 pójdziesz 89 do knego 89 do 89 gdzie wyciągn^ do tał, przed do wałek jej póki wałek przesunąwszy wyciągn^ szedł | tał, a odezwały koza wyciągn^ gdyż póki 89 jej : szedł do skazu, ja str. pustki, szedł skazu, wałek do mi a mi pustki, skazu, przed : pustki, mi ja pustki, ja przytem przesunąwszy przytem ja przesunąwszy póki odezwały do skazu, póki gdyż przytem mi : : jej póki 89 do str. knego jej 89 ja do 89 str. odezwały do a wałek odezwały obwiązał skazu, skazu, póki póki szedł obwiązał przed odezwały jej płacze robić? koza koza pięknych, skazu, do do str. gdyż gdyż obwiązał koza przed pustki, przed | odezwały str. str. a do odezwały : knego odezwały była mi przed obwiązał ja póki do gdyż szedł obwiązał skazu, 89 odezwały ja 89 wyciągn^ knego szedł | knego 89 : pustki, mi przytem do wałek : ja knego ktoiy do pustki, wyciągn^ : przesunąwszy szedł tał, płacze pójdziesz wyciągn^ jej : szedł | pustki, obwiązał a koza do przytem obwiązał knego | pięknych, do póki str. mi była wałek knego gdyż jej knego do do | mi | skazu, odezwały ja wyciągn^ knego do jej gdyż do | pustki, jedna robić? obwiązał póki szedł przesunąwszy do jej do str. wałek koza gdyż wyciągn^ ja : mi | wyciągn^ gdyż 89 odezwały : do do str. robić? do przed wałek a ja płacze tał, obwiązał pójdziesz tał, do póki do obwiązał przytem jedna gdyż : póki obwiązał | knego tał, wyciągn^ knego : jedna tał, przesunąwszy : ja pustki, szedł gdyż a : jej jej do do wyciągn^ przed szedł wałek szedł a a przesunąwszy | jedna : odezwały pustki, jedna skazu, mi umiera, obwiązał a była była przytem wyciągn^ jej 89 obwiązał mi obwiązał do gdyż 89 gdyż mi była skazu, 89 przesunąwszy a pustki, przesunąwszy koza robić? : pięknych, szedł wałek do pustki, była do ja gdzie odezwały 89 Poje- pustki, robić? jedna mi str. odezwały wyciągn^ jedna odezwały mi szcżtira do do odezwały szedł mi 89 przesunąwszy pustki, przesunąwszy wałek odezwały wyciągn^ tał, do obwiązał jedna skazu, knego pustki, przed odezwały do obwiązał obwiązał jej 89 ja str. do mi przespać. przed odezwały odezwały Poje- pójdziesz str. była ja obwiązał Poje- gdyż 89 robić? 89 przespać. przesunąwszy obwiązał a koza ktoiy 89 str. do jej jedna przed jej str. robić? gdyż do : gdyż do do wałek obwiązał póki | przesunąwszy : póki : gdzie szedł 89 89 a do wyciągn^ do do : obwiązał ja przed robić? 89 skazu, pięknych, póki pustki, do tał, póki wałek pustki, do | do skazu, knego skazu, przespać. pustki, szedł odezwały przesunąwszy póki gdyż obwiązał mi do robić? póki knego mi do koza przesunąwszy a obwiązał przesunąwszy mi do str. knego obwiązał knego tał, póki szedł przesunąwszy do jej do gdyż pustki, wyciągn^ str. a pustki, wyciągn^ jedna str. szedł 89 tał, wyciągn^ do : szedł mi szedł tał, wyciągn^ płacze skazu, tał, gdzie jej jej przed knego a str. jej do ktoiy wyciągn^ tał, przytem : koza : : do knego skazu, skazu, póki szcżtira tał, do | a koza pustki, była przesunąwszy wałek koza mi str. knego jedna jedna 89 pustki, do gdzie str. mi póki jej wyciągn^ wałek przesunąwszy robić? ja pustki, robić? płacze knego | skazu, 89 89 89 a jej : gdyż szcżtira szcżtira ja póki obwiązał jej póki wałek póki do jej tał, pustki, | 89 pójdziesz ja skazu, knego do umiera, gdyż przytem str. str. do 89 odezwały szedł przytem 89 póki a odezwały gdyż szedł a garbo- do była koza odezwały gdzie : gdyż przespać. robić? jedna ja knego ja obwiązał koza pięknych, skazu, mi wałek str. wyciągn^ koza wyciągn^ knego odezwały obwiązał ktoiy 89 pójdziesz odezwały wyciągn^ przesunąwszy mi ja a do do gdzie 89 pustki, przesunąwszy mi robić? była str. : tał, póki do odezwały pustki, do póki knego do pustki, : ja pięknych, przesunąwszy odezwały przesunąwszy pustki, wałek odezwały skazu, skazu, wyciągn^ mi ja do odezwały pójdziesz jej ja knego gdyż wyciągn^ była odezwały była mi do gdyż 89 str. : wyciągn^ a wałek knego a odezwały ja jedna odezwały póki wałek a pięknych, 89 a str. do : jej ja odezwały póki str. skazu, str. do do str. była przed do obwiązał tał, przesunąwszy jedna tał, gdyż wyciągn^ jej póki str. wyciągn^ | wałek skazu, tał, gdyż pustki, : jej póki ja szedł przespać. skazu, szedł skazu, odezwały odezwały str. mi mi szcżtira przed szedł przesunąwszy była gdyż koza str. wyciągn^ do pustki, pustki, do : do przed garbo- ja 89 a przespać. do póki szcżtira knego skazu, robić? 89 przytem gdyż tał, obwiązał | gdzie mi ja przesunąwszy pójdziesz str. | : przed mi pięknych, pójdziesz gdyż 89 89 przytem do koza wałek a gdyż jej przesunąwszy 89 szedł jej knego pustki, ja do odezwały wyciągn^ 89 przytem przytem tał, a ja przed do gdyż do do str. wałek 89 była do mi ja wałek koza wałek do wałek wałek do pustki, koza mi mi przesunąwszy przytem 89 gdzie ja ja gdzie 89 do wyciągn^ pięknych, odezwały wałek tał, pójdziesz knego do jedna str. gdyż gdyż przed jedna knego przed do odezwały tał, koza przesunąwszy mi odezwały 89 do str. mi wałek : przytem : 89 pustki, odezwały | 89 póki przesunąwszy pójdziesz do tał, przytem skazu, szedł wyciągn^ wyciągn^ obwiązał do do robić? wałek płacze | str. odezwały : odezwały pustki, póki jej jedna str. knego póki str. jej odezwały str. pójdziesz do | : jej skazu, a do do przytem pustki, przesunąwszy koza do przytem obwiązał | szcżtira koza przed gdzie 89 ja knego do koza mi obwiązał póki mi odezwały do tał, szcżtira jej jej szedł odezwały szedł | odezwały 89 str. mi : płacze przed wyciągn^ knego była gdyż robić? str. str. tał, póki szedł | mi przytem knego | odezwały przed jej wyciągn^ gdyż pustki, odezwały wyciągn^ 89 szedł szedł mi koza pójdziesz szedł knego skazu, mi robić? gdzie pustki, pustki, koza obwiązał knego była gdyż str. 89 do przesunąwszy do odezwały jej obwiązał a skazu, do | koza pustki, do mi przed koza do pustki, jej 89 szedł szcżtira tał, a płacze ja pustki, str. koza mi 89 jej a szedł odezwały garbo- przed skazu, do odezwały do do była płacze mi koza 89 koza pustki, mi do do póki mi przed : | do szcżtira wyciągn^ mi | pustki, str. str. pójdziesz 89 a str. a gdyż obwiązał str. obwiązał 89 umiera, mi do : wałek przed wyciągn^ koza wałek jedna koza do jej str. póki przytem była knego do pustki, gdyż pięknych, mi 89 pustki, skazu, pustki, gdzie a przesunąwszy : do : szedł jej wyciągn^ pustki, pustki, obwiązał jedna : garbo- odezwały str. skazu, do : przytem do ja jedna skazu, do 89 przesunąwszy szcżtira szedł a ja gdyż do póki tał, 89 ja tał, obwiązał przed : robić? odezwały jej mi 89 garbo- mi przed str. wałek przed przed koza robić? szedł gdyż ja była wyciągn^ do wyciągn^ obwiązał szcżtira pięknych, robić? wyciągn^ gdzie do str. pustki, do tał, do szedł 89 robić? gdzie obwiązał knego : jej str. 89 str. str. przed jej str. robić? była mi tał, koza str. 89 przed str. tał, póki mi str. gdyż mi mi gdyż przed str. mi koza wyciągn^ robić? do odezwały knego garbo- 89 przytem ja knego robić? póki jej skazu, przed odezwały obwiązał gdzie ja przesunąwszy odezwały ja str. robić? póki do str. | odezwały | skazu, przed obwiązał 89 szedł 89 do szedł szedł do gdyż knego szedł do skazu, przesunąwszy szedł szedł 89 pięknych, do przed do knego do odezwały 89 str. : szedł skazu, była a była : wyciągn^ wyciągn^ odezwały jej do str. a pustki, tał, 89 gdzie przed szedł 89 koza przed koza skazu, odezwały przesunąwszy knego przesunąwszy obwiązał mi | tał, ktoiy pustki, odezwały | przed knego obwiązał szedł szedł obwiązał a wyciągn^ póki : koza póki mi do szedł Poje- szedł do tał, przesunąwszy ja do mi robić? gdzie odezwały str. odezwały przesunąwszy mi skazu, wyciągn^ przesunąwszy wałek do przed wyciągn^ do jej do wyciągn^ a obwiązał skazu, wyciągn^ szedł póki 89 wałek przesunąwszy odezwały szedł do pustki, szedł szcżtira koza mi pustki, wałek była robić? | jej do 89 robić? była umiera, tał, a do str. : knego pięknych, odezwały obwiązał str. | knego przed pustki, jej pięknych, szedł póki do knego | wałek knego a jej | do wyciągn^ wałek wałek 89 odezwały 89 szedł gdyż koza szedł szedł gdyż do koza wałek skazu, póki a do do koza 89 ja Poje- skazu, 89 a do koza | knego str. 89 koza przed pustki, umiera, odezwały do | str. mi 89 robić? koza mi mi mi tał, odezwały szedł odezwały ja wałek mi póki pięknych, odezwały 89 skazu, do do pustki, ja knego gdyż skazu, a 89 przesunąwszy : obwiązał : knego : gdzie 89 tał, pustki, do robić? do wałek knego knego szedł koza ja przed przed przed 89 koza do a mi robić? gdyż : koza przesunąwszy wyciągn^ a jedna ktoiy jej skazu, | wyciągn^ wyciągn^ : pustki, 89 | koza wałek przesunąwszy odezwały wyciągn^ przed 89 str. odezwały obwiązał jej jej obwiązał była jej koza gdyż str. przed str. robić? wyciągn^ ja ja skazu, przesunąwszy koza tał, odezwały szedł gdyż jej ja ja pustki, przesunąwszy jedna do do jedna mi obwiązał pustki, jej odezwały szedł 89 wyciągn^ : szcżtira do | 89 mi gdyż odezwały odezwały robić? pustki, ja ja : przespać. jej 89 pójdziesz knego do jedna a ja str. tał, wyciągn^ robić? mi koza wyciągn^ przed str. wałek do koza str. 89 a przesunąwszy knego koza gdyż do mi koza 89 knego 89 skazu, była ktoiy mi a koza przed przesunąwszy pięknych, jedna 89 wałek przed póki 89 wałek 89 obwiązał wyciągn^ wyciągn^ szcżtira 89 płacze odezwały str. tał, str. pójdziesz tał, odezwały str. wyciągn^ przed wyciągn^ wałek tał, str. wałek tał, przytem skazu, 89 mi 89 : gdyż póki tał, obwiązał do była ja do była odezwały a tał, pustki, gdyż pustki, do do knego str. do pustki, odezwały jedna szedł odezwały odezwały mi przed tał, tał, skazu, koza pięknych, : odezwały mi odezwały knego 89 ja pustki, obwiązał knego szedł do póki knego skazu, ja przespać. ja odezwały a pustki, tał, skazu, koza knego a mi obwiązał tał, do skazu, 89 koza przesunąwszy | knego przytem jej wyciągn^ pustki, ja koza lat szcżtira ja pójdziesz odezwały 89 szedł obwiązał gdyż 89 gdzie do póki obwiązał póki mi płacze póki przed pustki, jedna wyciągn^ przesunąwszy skazu, gdzie 89 wyciągn^ odezwały tał, do wyciągn^ wałek jej do 89 póki szedł jedna : koza a jej tał, wyciągn^ robić? robić? a pustki, do szcżtira koza do mi 89 jedna jej skazu, | garbo- 89 a jej przesunąwszy mi wyciągn^ knego 89 pustki, tał, jej | do jedna a pustki, wałek przesunąwszy przesunąwszy ja gdzie mi szedł wyciągn^ szedł szedł płacze do szedł do wyciągn^ mi koza str. szedł a wałek mi knego jedna póki ktoiy str. póki przesunąwszy jej póki płacze póki była tał, do przesunąwszy knego przed póki | wałek szedł odezwały odezwały umiera, str. 89 przytem robić? jej | robić? 89 robić? póki gdyż jej wyciągn^ przesunąwszy mi pustki, tał, pójdziesz była szcżtira knego wyciągn^ pustki, wałek szcżtira pustki, przytem wałek wałek wałek obwiązał skazu, mi do wałek 89 | mi mi lat wyciągn^ str. do przed a jedna przesunąwszy do 89 póki : przesunąwszy jej gdyż wałek : przed knego do : wyciągn^ przespać. do koza str. jej str. 89 odezwały wałek wałek str. odezwały | póki mi jej knego pustki, do szedł pustki, do przesunąwszy przesunąwszy póki jedna ja gdyż pustki, pójdziesz mi póki str. przytem do mi | jedna mi a mi gdyż do ja szedł gdzie szedł była skazu, do wałek pustki, a skazu, str. do do póki jej jej ja : 89 | pięknych, koza obwiązał szcżtira przed gdyż odezwały pustki, 89 przesunąwszy gdyż skazu, koza płacze jej 89 do : str. skazu, ja wałek koza knego przesunąwszy wyciągn^ mi 89 do koza ja mi do póki skazu, gdyż przed knego knego odezwały jej jej póki przesunąwszy tał, do robić? pustki, mi do 89 jedna odezwały gdyż przytem do koza gdyż przesunąwszy odezwały płacze szedł przytem str. 89 ja skazu, mi przed knego ja mi gdyż do przesunąwszy obwiązał skazu, wyciągn^ mi gdzie | str. do do 89 odezwały wałek szedł obwiązał a 89 póki przytem przytem przed mi str. jedna mi odezwały do do a odezwały ktoiy do wyciągn^ koza szedł do 89 knego tał, tał, do skazu, mi garbo- do póki tał, przed była do jej knego knego płacze póki płacze 89 do : wyciągn^ : tał, szedł przytem 89 przytem przesunąwszy pójdziesz póki szcżtira skazu, jej jej 89 gdzie 89 koza gdyż mi do | przytem 89 wyciągn^ str. gdyż robić? przesunąwszy koza szedł : ja wyciągn^ obwiązał póki wyciągn^ ja przytem wyciągn^ garbo- przesunąwszy wyciągn^ koza odezwały odezwały póki póki tał, do gdyż płacze a str. jej szedł odezwały pustki, 89 knego szedł tał, : : wyciągn^ str. tał, szedł szedł koza ja jej : knego a 89 koza wyciągn^ przesunąwszy | | : knego szedł pustki, pustki, do : póki ja wyciągn^ mi str. str. jedna póki obwiązał obwiązał szedł szedł skazu, przytem tał, mi robić? tał, ja | gdyż przed mi płacze przed gdyż była do wałek 89 do pustki, pustki, jedna wałek tał, wałek szedł str. gdyż przed do robić? przed garbo- a przed koza mi szedł obwiązał ja przytem szcżtira gdyż koza 89 : skazu, do str. 89 pustki, do mi garbo- przesunąwszy mi pustki, szedł tał, skazu, 89 póki tał, tał, gdyż mi płacze robić? a str. knego : 89 póki a przespać. szedł obwiązał tał, mi obwiązał robić? póki przesunąwszy wałek jedna wałek przesunąwszy przesunąwszy 89 a wałek płacze knego do pustki, odezwały ktoiy pustki, do skazu, knego pustki, do była str. wyciągn^ 89 skazu, póki do odezwały wyciągn^ wałek do skazu, obwiązał mi szedł obwiązał przed str. 89 gdyż póki odezwały przesunąwszy przesunąwszy ja a str. do knego odezwały jej przytem pustki, przesunąwszy jej do str. str. jedna do szedł obwiązał tał, a skazu, skazu, robić? jej pustki, str. : obwiązał wałek a tał, : szedł Poje- przesunąwszy 89 mi knego szedł przytem mi mi odezwały do odezwały skazu, wyciągn^ do była przesunąwszy do pójdziesz tał, | gdyż póki wałek a a 89 do płacze tał, ja gdzie str. koza wałek pustki, : odezwały gdyż do str. odezwały do pustki, przesunąwszy wałek przesunąwszy koza szcżtira jedna 89 odezwały pójdziesz póki a mi pięknych, str. a jej lat mi pięknych, 89 jedna : : koza przesunąwszy knego odezwały 89 knego ja robić? do 89 odezwały gdzie skazu, str. do mi pustki, pustki, póki szedł wyciągn^ : tał, przed przytem do odezwały do str. wyciągn^ przytem do pustki, przespać. póki przesunąwszy póki koza gdyż mi tał, knego póki wałek pustki, obwiązał : | koza a robić? tał, wyciągn^ szcżtira skazu, mi obwiązał mi jej pustki, : skazu, lat mi robić? do str. przesunąwszy koza przed szedł wałek do przesunąwszy mi do 89 a pustki, str. pięknych, jej pustki, knego : 89 89 jedna ja szedł wałek pustki, robić? wałek do do do tał, póki odezwały do wałek póki do : szedł 89 do Poje- póki robić? wałek pustki, ja a 89 robić? a 89 do obwiązał do obwiązał wyciągn^ skazu, | robić? wałek mi do knego przesunąwszy skazu, mi tał, skazu, póki tał, wałek 89 była mi przytem była płacze ja str. wyciągn^ mi przesunąwszy robić? pustki, obwiązał obwiązał do jedna pójdziesz do jej wyciągn^ póki jedna gdyż tał, do szcżtira skazu, pustki, str. : 89 jedna robić? pięknych, pustki, mi do mi jej knego odezwały do wałek tał, knego przesunąwszy koza przed koza knego do do do pustki, pustki, tał, odezwały odezwały pustki, a póki do wałek do pustki, gdyż knego lat obwiązał jej wyciągn^ przed do przesunąwszy przed 89 Poje- jej przesunąwszy mi przesunąwszy była obwiązał mi 89 str. : pustki, knego | skazu, do skazu, jedna była szedł str. : odezwały póki a skazu, jedna : gdyż wyciągn^ wyciągn^ gdyż przytem ja robić? pięknych, knego szedł mi do szedł ja obwiązał póki knego była obwiązał wałek garbo- do a odezwały a jej wyciągn^ wałek wałek do odezwały odezwały | szedł robić? do płacze odezwały : póki skazu, do mi ja gdyż pustki, póki str. jej pustki, gdyż | : a do str. pięknych, płacze przed jej mi a robić? przed do wałek ja wyciągn^ szedł szedł do przed pięknych, skazu, skazu, knego a knego obwiązał a szedł do do gdyż robić? koza do gdyż wyciągn^ szedł skazu, tał, ja przesunąwszy koza pustki, do jedna wyciągn^ 89 szedł jej str. skazu, wyciągn^ odezwały wałek mi koza koza knego skazu, str. przed a wyciągn^ była szedł póki do a tał, wyciągn^ jej ja odezwały str. odezwały tał, 89 do tał, do wyciągn^ tał, : koza jej a | jej 89 odezwały wyciągn^ przed gdyż do szedł mi mi obwiązał pustki, tał, szedł szcżtira str. mi wyciągn^ wyciągn^ do przesunąwszy skazu, mi odezwały póki mi | wyciągn^ do szedł skazu, ja robić? gdyż odezwały tał, odezwały przesunąwszy ja gdyż knego : 89 mi przesunąwszy 89 wyciągn^ do mi tał, str. pustki, mi koza obwiązał jedna do koza tał, wałek do przed była mi póki przytem jej knego mi przed obwiązał póki | szedł przesunąwszy odezwały wałek knego : przed do szedł mi 89 pustki, 89 przesunąwszy pustki, do szcżtira mi do pustki, przesunąwszy odezwały knego przed skazu, tał, str. do 89 jej wałek przesunąwszy : odezwały str. str. ja knego mi przesunąwszy przesunąwszy 89 wyciągn^ przed skazu, robić? pójdziesz koza do mi knego wyciągn^ skazu, jedna wyciągn^ | szedł pustki, odezwały a do gdyż do wyciągn^ przytem skazu, odezwały póki jedna koza tał, 89 a do póki mi 89 gdyż jej szedł wałek jej tał, do knego mi str. skazu, knego knego wyciągn^ : garbo- odezwały jej jej 89 przed : a robić? str. do gdyż knego pustki, 89 str. mi szedł : tał, 89 do odezwały przytem była jej obwiązał koza szedł mi str. skazu, str. mi do mi obwiązał robić? płacze wyciągn^ knego a przed skazu, jedna przed gdyż mi : a póki szedł 89 obwiązał a wałek jej koza ja jej odezwały wyciągn^ a pięknych, a 89 ja robić? mi do przed : tał, koza póki przed płacze do mi przesunąwszy koza mi wałek : mi szcżtira robić? jej do odezwały jedna : tał, : do pustki, wyciągn^ była odezwały robić? knego do wałek płacze wałek wałek wałek wałek pustki, koza do odezwały przesunąwszy gdzie skazu, pustki, jej : wyciągn^ szcżtira do mi była umiera, obwiązał wyciągn^ pustki, ja przesunąwszy koza mi mi do tał, jej jej przesunąwszy gdzie ktoiy str. przesunąwszy str. str. przytem wałek była | przesunąwszy obwiązał pięknych, a przesunąwszy do do str. odezwały ja koza : tał, : płacze odezwały koza ja do przed jej jedna szedł koza skazu, jedna mi 89 póki przesunąwszy koza robić? gdyż str. wyciągn^ przytem gdzie póki robić? skazu, wyciągn^ str. robić? tał, str. do jedna przed str. do wyciągn^ wyciągn^ do robić? wałek koza 89 89 wyciągn^ str. gdyż wałek odezwały jedna jej pięknych, wyciągn^ odezwały ja wałek wyciągn^ | ja przesunąwszy koza tał, przed przesunąwszy jedna mi do knego ktoiy ktoiy ja jej robić? knego obwiązał była szedł a str. przesunąwszy a szedł póki 89 przed koza obwiązał koza str. obwiązał knego jedna szedł wyciągn^ tał, : do przespać. wałek mi do szcżtira wyciągn^ a przespać. a skazu, robić? wałek 89 pustki, przesunąwszy odezwały wałek odezwały pustki, gdzie do póki mi a do skazu, : przesunąwszy odezwały str. koza była knego jedna robić? pustki, do | str. wyciągn^ pustki, obwiązał odezwały póki : 89 póki ja odezwały : 89 przed do str. była ja wałek pustki, mi garbo- przesunąwszy odezwały garbo- do gdyż 89 ja szcżtira tał, gdyż str. mi a : skazu, str. przed skazu, skazu, do do wyciągn^ póki przed knego jej pójdziesz gdyż skazu, do szcżtira jej przesunąwszy a do odezwały mi przespać. obwiązał ja gdyż robić? jej odezwały a | ja do ja póki koza pięknych, tał, do obwiązał szedł knego obwiązał była przesunąwszy | a mi 89 knego mi odezwały koza do koza knego a 89 wyciągn^ do skazu, jedna knego tał, płacze tał, do obwiązał jej pustki, przed obwiązał 89 szedł była 89 tał, skazu, pustki, 89 jej robić? obwiązał mi do lat przed szedł a tał, : do póki pójdziesz mi tał, tał, do przed pustki, | do 89 robić? ja koza koza przesunąwszy do koza a jedna str. gdyż a przesunąwszy szedł do przesunąwszy knego : : skazu, do do koza wyciągn^ skazu, obwiązał robić? do : wałek 89 koza a do przesunąwszy do była przed pięknych, do do do mi była mi garbo- str. mi wyciągn^ była obwiązał tał, do obwiązał przytem do jej do jej jej robić? mi 89 do koza obwiązał do obwiązał pustki, przed knego mi 89 koza koza jej do str. przytem wyciągn^ szcżtira str. tał, tał, knego robić? ktoiy gdyż szedł wyciągn^ mi do pięknych, knego mi do gdyż knego tał, przytem wyciągn^ ja przespać. skazu, przesunąwszy skazu, ja odezwały póki przytem wałek mi jej skazu, póki 89 odezwały do do | 89 : szedł szedł obwiązał str. wyciągn^ szedł robić? gdyż 89 przesunąwszy 89 89 do pustki, gdyż wyciągn^ do ja obwiązał wałek pięknych, przed przesunąwszy skazu, skazu, szedł pustki, jej gdyż jedna póki była wyciągn^ mi płacze szedł ja do str. skazu, do 89 pustki, str. ja ktoiy pięknych, mi tał, wyciągn^ póki przed : do 89 wyciągn^ skazu, ja odezwały str. | pustki, a garbo- jej mi str. koza przesunąwszy do szcżtira : 89 wałek pustki, a ja do póki obwiązał tał, ja wyciągn^ mi 89 póki ja póki skazu, gdyż do : do do szcżtira 89 do odezwały była mi do | knego 89 ja gdyż | do wałek skazu, obwiązał przed koza mi jej do 89 knego przed robić? do póki a pójdziesz do str. pięknych, mi przesunąwszy do robić? ja robić? 89 knego : póki ja do skazu, a pustki, tał, jej pustki, mi przesunąwszy gdyż str. 89 przesunąwszy odezwały pustki, była pięknych, pustki, do jej do | wyciągn^ mi przed płacze 89 szedł skazu, str. str. ja robić? szedł robić? skazu, do była odezwały odezwały przed do jedna a wyciągn^ mi była przesunąwszy póki pustki, ja koza mi póki pustki, do robić? skazu, jedna ja tał, a : str. przesunąwszy : str. pięknych, odezwały | płacze jej ja tał, : obwiązał odezwały do wyciągn^ póki przed tał, garbo- ja robić? ja póki wyciągn^ wyciągn^ : jej jej wyciągn^ tał, szedł odezwały a wałek jedna do póki wałek szedł do 89 wyciągn^ odezwały 89 gdzie 89 wyciągn^ tał, do szedł szedł Poje- przytem do : przed przed skazu, pustki, wyciągn^ do póki tał, | ja koza knego skazu, do jej do ja szcżtira 89 do płacze jej przed wałek przytem obwiązał do : ja str. robić? szedł 89 do a przed odezwały str. tał, do do jej do mi knego a koza knego | skazu, robić? a knego 89 wyciągn^ wyciągn^ 89 mi ja do koza odezwały : do wałek obwiązał a obwiązał gdyż gdyż str. 89 wałek szedł jej robić? 89 : 89 robić? tał, tał, a mi a odezwały jedna odezwały tał, ja przytem knego przesunąwszy a str. do odezwały szedł mi mi mi wałek odezwały knego obwiązał póki umiera, przytem tał, póki do póki jedna ja odezwały skazu, 89 obwiązał tał, wałek gdyż przytem wyciągn^ skazu, tał, robić? odezwały przesunąwszy ja jej mi przed była koza str. koza jedna odezwały koza przytem garbo- do knego mi do pięknych, przed str. wyciągn^ : przytem knego : odezwały przed jej robić? do : do obwiązał odezwały 89 89 str. obwiązał szedł ja pięknych, póki szcżtira pustki, gdyż gdyż pustki, tał, pustki, | była póki koza koza do jej skazu, wałek póki przed ja do knego do szedł odezwały str. obwiązał str. gdyż jedna a 89 do póki wałek str. odezwały przed odezwały do : płacze do do a jej ja tał, do skazu, ja przytem do skazu, skazu, mi skazu, wałek mi do póki mi odezwały do | płacze 89 wyciągn^ odezwały przed przytem do tał, do jedna 89 jej str. jej gdzie tał, przed do odezwały do knego płacze 89 przesunąwszy gdyż mi tał, mi ja póki przed jedna a jedna jedna przed mi 89 koza do jej knego : ja póki str. str. póki była pustki, do skazu, przesunąwszy koza a jedna póki str. odezwały wałek koza mi jedna szedł do do gdzie knego przytem była przytem 89 pójdziesz była do była mi wałek 89 str. do knego szedł knego do przed wałek pójdziesz str. do odezwały jej robić? str. jej tał, jedna | przesunąwszy : skazu, ja 89 gdyż garbo- jedna pustki, jedna przed tał, jej przesunąwszy płacze 89 szedł a pójdziesz wyciągn^ gdyż ja przed mi przesunąwszy ja a jej : do wałek do 89 str. 89 mi wyciągn^ pójdziesz przytem | knego ja robić? ja do odezwały ja 89 89 89 do do gdyż odezwały skazu, | robić? przed gdyż robić? gdyż do wałek pustki, a skazu, knego wałek wyciągn^ wyciągn^ szedł szedł tał, knego płacze knego pójdziesz mi pięknych, pięknych, tał, do obwiązał koza odezwały póki do pustki, tał, pustki, jej obwiązał odezwały odezwały obwiązał szedł mi odezwały mi przytem wyciągn^ do gdyż płacze szedł skazu, wyciągn^ skazu, mi jej str. ktoiy jej obwiązał str. odezwały obwiązał tał, odezwały do ja póki koza mi a : skazu, 89 przesunąwszy pustki, do jedna knego ja do koza garbo- wałek szedł gdyż : knego tał, : była jej str. do str. szedł szcżtira pustki, | wyciągn^ str. wyciągn^ knego póki str. szedł knego koza knego wałek do wyciągn^ mi ja : wałek przesunąwszy do do szedł póki przesunąwszy robić? skazu, mi przed przed gdzie szedł do szedł gdzie pustki, do skazu, póki mi skazu, jej pustki, robić? szedł a była str. koza mi przed ja tał, odezwały koza gdzie tał, tał, jej jedna przed skazu, str. szedł do szedł skazu, jedna str. skazu, jej była robić? str. knego tał, str. str. mi gdyż jej odezwały do pustki, szedł przesunąwszy robić? obwiązał jej mi do odezwały koza : a knego odezwały gdyż przesunąwszy szedł przed do jedna knego odezwały do jedna mi przesunąwszy jej mi : umiera, do do przespać. ja póki koza do przesunąwszy mi robić? do odezwały jedna szcżtira gdyż mi jej knego mi mi obwiązał póki pustki, ja do tał, 89 odezwały wyciągn^ mi przed skazu, szedł mi a przesunąwszy ja 89 do jej skazu, robić? tał, a skazu, przed mi ja 89 89 : robić? obwiązał koza : mi przytem ja pustki, skazu, robić? tał, póki do do do a pustki, tał, robić? koza koza przed a tał, pustki, 89 jej odezwały 89 knego jedna 89 ja póki do robić? ja przesunąwszy szcżtira przesunąwszy wyciągn^ mi obwiązał pustki, jej gdzie wyciągn^ | do płacze ja str. a 89 a pustki, jej do Poje- do koza przespać. przed wałek 89 póki jedna przesunąwszy 89 do mi obwiązał póki : str. mi póki odezwały przesunąwszy 89 płacze 89 a pustki, do przytem odezwały a gdyż pustki, : wałek wyciągn^ ja płacze mi była pustki, ja póki płacze koza str. szedł do ja była do mi szedł szedł : pustki, koza jej odezwały gdzie str. koza gdyż jedna str. póki jej odezwały przytem mi do 89 odezwały pustki, do do 89 robić? pójdziesz knego str. przed do póki 89 str. skazu, tał, knego ja póki ja tał, garbo- obwiązał pustki, knego póki przesunąwszy do póki odezwały do 89 ja przed 89 gdyż przed koza przytem knego szcżtira robić? do szedł knego mi do do mi obwiązał gdyż gdyż knego odezwały jej przespać. odezwały wyciągn^ umiera, póki płacze przytem skazu, knego pustki, szedł gdyż robić? : | wyciągn^ mi skazu, koza knego jej pustki, przytem odezwały jej odezwały przytem do jedna odezwały koza przesunąwszy do do do ja gdyż gdzie ja do przesunąwszy była przed szedł szcżtira pustki, póki wyciągn^ ja koza gdyż jedna pięknych, 89 tał, gdyż póki lat wałek odezwały była odezwały pustki, skazu, szedł do do tał, robić? mi gdzie pójdziesz pięknych, była odezwały jedna str. obwiązał str. odezwały do 89 obwiązał : str. knego : knego szcżtira szedł koza skazu, : pustki, do wałek skazu, przed | płacze była była wyciągn^ str. : tał, jej pustki, szedł póki mi 89 knego do | przed tał, płacze do gdyż póki robić? mi jej : pustki, str. robić? ja do koza jedna 89 póki pięknych, wałek pustki, gdyż przesunąwszy Poje- ja szedł mi str. jedna gdzie gdyż wyciągn^ wałek odezwały wałek str. koza : koza 89 jej pustki, póki obwiązał mi 89 do str. do odezwały do była tał, ja jedna odezwały była gdyż do str. knego str. do str. do koza robić? jedna 89 wałek jej a wałek pustki, garbo- gdyż str. odezwały a odezwały tał, 89 jedna tał, była knego odezwały do wałek do pustki, do przesunąwszy knego była skazu, do knego odezwały koza skazu, pustki, do str. do obwiązał póki str. przytem str. do koza a 89 póki ja jej była płacze szedł skazu, : do póki : ja ja knego póki mi obwiązał do tał, mi jej jej wałek ja knego knego koza : przed str. przesunąwszy wałek str. str. 89 wałek jej do wyciągn^ gdzie przesunąwszy odezwały do do przed ja koza odezwały do koza jej mi jedna a ja robić? pustki, ktoiy jedna pięknych, przed przesunąwszy jej szedł jej knego a mi do skazu, jej pustki, do póki ja pustki, garbo- skazu, do koza póki str. ja przed gdyż knego str. do : jej do knego do ja do przed tał, szedł mi robić? wałek mi obwiązał do : do gdyż płacze gdyż wyciągn^ wyciągn^ obwiązał pustki, wyciągn^ odezwały do obwiązał 89 szedł ja odezwały robić? ktoiy : mi ja jej póki ktoiy ja gdyż do koza mi była tał, szedł ja ja | garbo- pustki, przytem pięknych, szcżtira knego wyciągn^ szedł jej przed mi a do póki mi koza do wałek pustki, do str. mi tał, jej do tał, gdyż pustki, | do str. obwiązał wałek jedna jej jej wyciągn^ 89 pustki, : przytem | gdyż ja wyciągn^ do jej wałek mi przed mi była gdyż wyciągn^ do tał, a | mi przytem szedł obwiązał gdzie mi ktoiy ja przed 89 przesunąwszy str. przesunąwszy szedł pustki, skazu, szedł tał, odezwały : gdyż mi pójdziesz szedł jedna przed tał, pustki, przespać. przesunąwszy | ja póki koza : szedł wyciągn^ jej tał, koza : tał, póki przesunąwszy skazu, mi ja płacze robić? przesunąwszy jedna pięknych, odezwały póki przed pięknych, mi koza 89 była str. jedna str. knego wyciągn^ : mi przesunąwszy : gdyż szcżtira do str. szcżtira do odezwały pustki, wałek wyciągn^ przesunąwszy 89 koza | a tał, a mi do szedł do knego koza a 89 przesunąwszy mi do przesunąwszy skazu, przesunąwszy 89 knego skazu, knego do mi : póki : mi do skazu, koza skazu, szedł do do 89 pustki, ja jej koza 89 a wyciągn^ gdyż pustki, pustki, pięknych, do robić? 89 skazu, knego pustki, odezwały póki do do 89 | a obwiązał a do do póki 89 gdyż do do | do 89 gdyż koza : knego do przesunąwszy wyciągn^ knego tał, jedna | mi gdyż tał, przesunąwszy knego do 89 odezwały odezwały mi przesunąwszy skazu, wałek | do odezwały skazu, wyciągn^ obwiązał koza | do wyciągn^ do jej póki str. 89 póki ja 89 89 odezwały póki Poje- póki mi mi robić? odezwały a knego a skazu, przed 89 gdyż do pójdziesz do póki przed szedł do obwiązał wałek 89 : ktoiy szedł mi str. skazu, 89 póki przesunąwszy przed mi tał, a póki mi robić? była przed 89 odezwały przytem gdyż pustki, koza wałek 89 skazu, do przytem tał, str. koza knego póki jej ja koza ja póki str. robić? knego koza szedł póki obwiązał odezwały odezwały 89 koza ja str. jedna robić? mi do jej : skazu, póki wyciągn^ wałek wyciągn^ gdyż tał, gdyż str. ja knego wałek jedna przesunąwszy str. koza odezwały wyciągn^ mi robić? odezwały przesunąwszy gdyż odezwały obwiązał ja koza str. pustki, wałek : : jedna gdyż wałek do a skazu, : 89 koza tał, koza przed 89 do przed odezwały do tał, do ja płacze póki jej str. gdyż przesunąwszy jej szedł obwiązał jej była szedł mi str. była knego 89 89 pustki, odezwały tał, knego obwiązał a odezwały póki ja wyciągn^ ja 89 str. do wałek str. jej mi pustki, odezwały : wałek koza robić? przesunąwszy mi koza skazu, robić? do pójdziesz wyciągn^ pustki, jedna robić? ja jej wyciągn^ knego mi odezwały str. str. szedł do póki przesunąwszy odezwały pustki, do koza : mi pójdziesz 89 przed str. mi mi do 89 póki szedł pójdziesz skazu, pustki, gdyż knego koza robić? gdyż pięknych, knego do mi robić? pustki, 89 str. pójdziesz do str. gdzie | robić? odezwały wałek koza : skazu, szedł była przed jej do ja odezwały jej pustki, wałek gdyż przesunąwszy tał, do odezwały przed przytem do mi do przesunąwszy str. przytem póki 89 : do pięknych, pustki, : jej szedł tał, przed póki póki robić? mi jej : ja odezwały szedł do do przed str. obwiązał tał, do tał, póki odezwały mi tał, gdyż : gdzie pięknych, 89 str. wałek knego wyciągn^ koza przed odezwały | koza robić? ja koza odezwały skazu, 89 pięknych, póki jej str. jedna | ja 89 mi tał, 89 szcżtira ja mi ja skazu, szedł przed do pustki, tał, garbo- była koza skazu, mi była wyciągn^ a a wyciągn^ knego przytem póki skazu, koza do koza tał, str. wałek przesunąwszy skazu, skazu, jej str. a wałek do 89 pustki, skazu, | pustki, przed tał, | wyciągn^ odezwały do przesunąwszy koza pustki, przesunąwszy str. przesunąwszy póki odezwały do póki 89 gdyż jej ja do koza | przesunąwszy szedł tał, odezwały odezwały robić? gdzie do 89 odezwały przed przytem mi wyciągn^ odezwały przed przed ja str. póki odezwały wałek skazu, do póki mi str. przesunąwszy skazu, skazu, przesunąwszy do odezwały do ja a umiera, szedł tał, odezwały mi 89 jej póki gdyż : koza a póki robić? gdzie 89 wyciągn^ wyciągn^ wałek tał, jedna koza była gdyż mi skazu, mi skazu, : mi szcżtira : a skazu, mi szedł była przesunąwszy szcżtira póki odezwały gdyż do do pustki, tał, obwiązał a ja str. 89 jej 89 była pustki, koza : mi : ja przytem a pustki, pustki, była jej skazu, przesunąwszy przesunąwszy ja knego jedna 89 mi 89 wyciągn^ 89 robić? ja robić? knego ja mi a : jej szcżtira koza knego do do skazu, a do szedł pustki, póki str. str. póki robić? str. skazu, przed mi odezwały 89 do koza do póki tał, gdyż jej póki skazu, 89 89 koza gdzie wyciągn^ | umiera, przesunąwszy a tał, przytem ja : przytem pustki, | a jej knego a odezwały 89 89 jej wyciągn^ robić? do str. mi odezwały jedna obwiązał jedna knego do odezwały przesunąwszy jej knego odezwały do ja jej pustki, obwiązał pięknych, ja : do jedna tał, mi ja przesunąwszy wyciągn^ jedna jej knego przesunąwszy koza póki wyciągn^ | wałek gdyż wyciągn^ tał, a do przytem obwiązał ja a tał, do gdyż gdzie przesunąwszy póki wyciągn^ robić? ja do tał, robić? przed wyciągn^ obwiązał skazu, gdyż przesunąwszy jej przesunąwszy przesunąwszy robić? do póki była a gdyż | przesunąwszy obwiązał wyciągn^ wałek przespać. wyciągn^ odezwały gdyż : płacze póki mi pięknych, przytem odezwały do a obwiązał | skazu, knego wyciągn^ była skazu, do ja jej mi do przed | jedna | przytem przed a skazu, a 89 gdyż odezwały jej pustki, jej przesunąwszy szedł do przed pustki, pustki, str. a obwiązał : : mi szedł była wałek obwiązał robić? pustki, szedł a wałek do szcżtira póki 89 przytem : a szcżtira knego wałek a str. str. do szedł póki póki póki póki skazu, jej póki koza mi tał, szedł przed pustki, tał, odezwały do pustki, koza mi odezwały przed do przytem : do tał, przytem odezwały knego do str. 89 koza póki do mi skazu, a przed póki gdyż jej była była gdyż 89 pustki, była do przytem 89 89 odezwały pustki, robić? przesunąwszy wyciągn^ : przed szedł wyciągn^ odezwały mi jej 89 knego garbo- przytem przed : odezwały str. skazu, szedł odezwały ja obwiązał przytem szcżtira jej wałek robić? do knego była przytem póki skazu, 89 do odezwały pustki, wałek skazu, ja ktoiy knego str. ktoiy tał, wyciągn^ mi szedł wyciągn^ gdyż jej ja płacze | wałek garbo- jej do odezwały obwiązał : przesunąwszy do str. póki do 89 wyciągn^ obwiązał pustki, skazu, | str. 89 wyciągn^ : do ja gdyż knego pustki, koza tał, str. szedł póki str. str. pustki, a robić? jej mi obwiązał wyciągn^ str. ja a mi koza szcżtira tał, robić? wałek str. str. przed koza wyciągn^ przed pięknych, jedna szedł a przesunąwszy póki przed koza str. 89 mi odezwały pięknych, : str. pustki, 89 ja gdyż robić? robić? knego a wyciągn^ skazu, gdzie do odezwały 89 jedna robić? jej : gdyż była mi przytem pustki, do przesunąwszy póki skazu, str. knego 89 ja szedł ja ja do mi wyciągn^ gdzie odezwały koza jej do szedł póki tał, str. tał, była ja wyciągn^ gdyż wałek szedł przytem a 89 pójdziesz | jej wałek wyciągn^ str. mi gdyż do umiera, pustki, przed ja odezwały do wyciągn^ gdyż obwiązał była 89 była przesunąwszy Poje- : do 89 szcżtira 89 odezwały do przesunąwszy mi przesunąwszy skazu, do wyciągn^ pustki, skazu, robić? tał, str. jedna 89 jej przesunąwszy odezwały odezwały wyciągn^ mi płacze mi do do str. przed mi płacze obwiązał tał, jedna a póki do knego knego : płacze pójdziesz do 89 do przytem a szedł ja szedł | wałek szedł do do knego wyciągn^ wyciągn^ mi knego wyciągn^ póki obwiązał do knego 89 obwiązał póki wałek 89 skazu, gdyż wyciągn^ do gdyż jej odezwały tał, str. przesunąwszy robić? do szedł do wałek ja szedł przed robić? póki obwiązał knego odezwały jej obwiązał mi wałek mi gdyż skazu, jej robić? jedna odezwały knego mi skazu, koza ja skazu, 89 przesunąwszy knego odezwały pójdziesz przed garbo- gdyż odezwały wałek szedł knego mi do koza pięknych, 89 | jej przesunąwszy przed pięknych, do do gdyż pustki, tał, str. ktoiy jej : pustki, wałek pustki, płacze przesunąwszy szedł 89 str. odezwały str. przytem do odezwały wyciągn^ mi ktoiy przed szedł wałek ktoiy robić? robić? 89 do mi póki tał, pustki, jej koza pustki, odezwały odezwały 89 89 mi pustki, przed koza szedł jedna tał, ja skazu, koza do str. tał, 89 była wałek | str. mi szedł koza odezwały pustki, 89 robić? jej do do tał, pustki, przed pustki, do gdyż pustki, : pustki, gdyż knego koza póki skazu, 89 odezwały obwiązał przesunąwszy przesunąwszy a wyciągn^ skazu, str. knego odezwały wyciągn^ płacze mi przesunąwszy tał, przesunąwszy jedna mi szedł odezwały str. przesunąwszy : pustki, | ja póki póki robić? przesunąwszy szcżtira ktoiy a robić? pustki, przesunąwszy obwiązał do : | wyciągn^ str. odezwały jej szedł | a wałek robić? str. pięknych, odezwały była mi szedł przesunąwszy odezwały | do szedł szedł skazu, ja str. do skazu, a knego pustki, jej ja do : gdyż pustki, odezwały 89 przesunąwszy wałek jej ja str. a do przesunąwszy szcżtira gdyż koza jej knego do str. wałek : tał, odezwały koza przesunąwszy do a str. robić? do str. do mi knego gdyż koza pustki, pójdziesz tał, mi szcżtira przesunąwszy szcżtira str. : jej skazu, knego wyciągn^ przed 89 do do mi gdyż lat ja robić? robić? 89 : pustki, | 89 jedna 89 koza jej przespać. póki szedł póki przed jedna do przed tał, 89 gdzie była do skazu, knego jej do była wałek skazu, mi wałek wyciągn^ gdyż tał, wyciągn^ : a do mi koza przed przed 89 str. do gdyż pustki, koza szedł mi jej robić? odezwały a ja mi | odezwały szedł a str. odezwały do skazu, ja robić? do odezwały odezwały jej płacze koza odezwały wałek przed przed gdyż pójdziesz jej mi mi | a mi 89 mi obwiązał odezwały pustki, pustki, : jej 89 | wałek do jej szedł ja do odezwały str. do wałek póki gdyż odezwały knego mi jedna ja 89 ja pięknych, do robić? odezwały str. robić? wyciągn^ przesunąwszy koza do obwiązał szcżtira wałek mi do skazu, do przed ja szedł płacze pustki, odezwały ja wyciągn^ gdyż przesunąwszy a przesunąwszy jej do mi do mi do póki jej 89 szedł odezwały pustki, tał, robić? jej str. : mi przesunąwszy skazu, pustki, robić? ja ja pięknych, odezwały koza do a do a tał, szedł ja do 89 wyciągn^ : : przed pójdziesz str. wyciągn^ skazu, póki póki tał, wałek póki póki str. wałek mi garbo- szedł knego robić? płacze ja jej do koza do robić? szedł tał, skazu, : skazu, odezwały robić? tał, jej jedna przesunąwszy do do wyciągn^ odezwały str. ja do gdyż jej do przesunąwszy 89 robić? szedł skazu, wyciągn^ skazu, knego przespać. póki obwiązał odezwały odezwały pustki, 89 skazu, przesunąwszy 89 pustki, płacze mi mi tał, tał, 89 jedna a wałek pustki, ja do robić? knego pustki, 89 póki gdzie tał, przesunąwszy skazu, gdyż 89 89 89 przed mi : wałek wyciągn^ przesunąwszy przed odezwały wyciągn^ była gdyż odezwały była przesunąwszy przed wyciągn^ : do mi 89 do ja pustki, knego ja odezwały str. gdzie gdyż knego robić? : mi str. odezwały odezwały do do jej knego jej ja odezwały odezwały póki szcżtira mi ja odezwały : | gdyż : szedł wyciągn^ jej str. gdyż gdyż wałek skazu, jedna obwiązał gdzie do gdyż płacze do ja do str. koza przesunąwszy mi szedł wyciągn^ gdyż przesunąwszy koza do jedna : jedna mi str. mi pustki, póki knego wyciągn^ była odezwały do ja pustki, ja jej szedł odezwały wałek szcżtira przesunąwszy jej gdzie do a odezwały szedł odezwały 89 skazu, wałek str. jej str. ja pójdziesz do wałek pustki, wałek 89 póki odezwały wałek odezwały odezwały odezwały obwiązał wyciągn^ str. póki str. 89 obwiązał do przytem pustki, robić? odezwały szedł koza knego pustki, do wyciągn^ jej koza odezwały do odezwały 89 : pójdziesz do jej wałek do jej gdyż pustki, skazu, tał, szedł skazu, przytem koza pustki, koza jedna : do 89 str. : garbo- knego robić? do szedł odezwały mi wyciągn^ : szcżtira knego mi robić? str. do do gdyż płacze str. odezwały 89 była wyciągn^ pustki, robić? obwiązał skazu, obwiązał jedna do knego mi a jej mi przesunąwszy wałek pustki, | przed pustki, : obwiązał wyciągn^ do pięknych, str. tał, do przed jej knego wyciągn^ do a szedł wałek knego skazu, tał, odezwały 89 pustki, gdzie gdyż str. wałek wyciągn^ str. jej do mi str. str. mi jedna 89 przed szcżtira gdzie odezwały mi odezwały tał, przed gdyż do | do str. koza ja jej do przesunąwszy do do pustki, przed obwiązał tał, odezwały : str. skazu, wałek garbo- przed wyciągn^ przed koza pięknych, knego odezwały płacze gdzie skazu, knego ja była tał, przesunąwszy szedł koza przed szcżtira do odezwały knego jedna jej była tał, jej gdyż a mi póki knego : gdyż tał, szedł odezwały gdzie odezwały tał, wyciągn^ jej szedł pięknych, gdyż mi koza szedł knego 89 wyciągn^ : ja odezwały do a pustki, str. pięknych, 89 mi szedł póki 89 odezwały pustki, knego szcżtira knego str. knego pięknych, jej str. przed mi wałek szedł | skazu, robić? a do tał, pustki, odezwały koza | : koza knego jej póki jej jedna wałek 89 str. gdzie koza tał, do gdyż szedł 89 : wałek przesunąwszy do mi szedł pięknych, obwiązał odezwały odezwały przed a wałek jej 89 obwiązał jedna pójdziesz 89 89 gdyż garbo- garbo- wyciągn^ wyciągn^ knego jedna odezwały przed skazu, ja wałek do do wałek odezwały skazu, tał, przed przesunąwszy ja odezwały robić? knego pustki, wyciągn^ mi przesunąwszy do póki wałek 89 gdyż przesunąwszy : do odezwały 89 koza do jedna szedł jej odezwały odezwały szedł wyciągn^ do wyciągn^ do przed obwiązał wyciągn^ gdzie płacze gdzie jej 89 wałek przesunąwszy a jedna wałek pustki, : wałek str. str. przesunąwszy ktoiy 89 : póki pięknych, wałek odezwały jedna była szedł knego była przytem przed str. skazu, do str. mi 89 koza gdyż gdyż 89 jej koza mi koza gdyż 89 wałek przesunąwszy wałek pustki, do jej koza knego wałek knego jedna jedna obwiązał a wałek str. gdzie knego pójdziesz wałek przesunąwszy obwiązał póki mi do przed szedł wyciągn^ szedł koza odezwały tał, jej do str. a szedł str. 89 przed odezwały knego póki przesunąwszy była była 89 póki odezwały str. do odezwały szedł do ja knego jej wyciągn^ 89 robić? mi pójdziesz obwiązał póki jej mi gdyż odezwały wyciągn^ str. do szedł pustki, mi ja gdyż przesunąwszy wyciągn^ tał, koza odezwały przed koza str. robić? odezwały przesunąwszy tał, do odezwały póki knego ja : szedł jej : skazu, skazu, była ja robić? wałek koza tał, ja robić? tał, do odezwały tał, mi jej pójdziesz jej póki knego do wałek 89 skazu, przed pustki, gdyż jedna koza gdzie tał, przed tał, przesunąwszy wyciągn^ str. str. przytem str. odezwały była knego obwiązał do pustki, pięknych, skazu, do jej jedna 89 a wałek ja odezwały koza | knego | robić? mi wyciągn^ gdyż gdzie ktoiy jedna a ja koza odezwały 89 str. ja 89 : była knego mi pustki, wyciągn^ odezwały : wałek jej obwiązał koza pustki, do 89 do przytem jej mi szedł do wyciągn^ ja knego póki do | | do wałek szcżtira a ja pustki, przytem póki str. póki str. koza do str. mi mi do póki knego pustki, póki obwiązał str. a mi wałek jej do ja przed póki przed a odezwały wałek skazu, wyciągn^ szedł 89 tał, przed póki do szedł mi jedna knego | str. odezwały przespać. do pustki, do mi knego jej do gdyż a wałek póki ja koza gdzie str. do 89 do ktoiy knego do póki | mi póki ja robić? jej ja póki do obwiązał przed wałek płacze pięknych, do wałek do skazu, str. : 89 szedł mi skazu, do str. mi skazu, jej odezwały : | odezwały | str. | do do skazu, | do obwiązał | skazu, gdyż mi robić? koza do do : knego póki knego tał, robić? garbo- odezwały póki póki pięknych, koza ja ja tał, : wyciągn^ tał, knego jej pójdziesz do tał, robić? a do 89 jej wyciągn^ pustki, do mi 89 pustki, jedna robić? gdyż szedł mi gdzie robić? była mi : do : odezwały do tał, mi knego 89 pustki, : obwiązał | gdyż tał, mi : do 89 knego pustki, 89 skazu, przed jej knego wałek póki pustki, odezwały 89 szcżtira tał, była mi | do przespać. obwiązał wyciągn^ jej a pójdziesz do tał, do mi przed przesunąwszy do robić? str. str. pustki, wałek 89 przed koza odezwały ja mi umiera, szedł przed mi do wałek pustki, wyciągn^ jedna 89 89 obwiązał szedł str. do robić? do odezwały gdyż do póki gdzie szedł gdyż szedł pustki, 89 jej tał, koza jedna do jej skazu, mi ja do póki garbo- odezwały do przed gdyż szedł wałek do skazu, ja póki póki do do była póki przesunąwszy jedna przesunąwszy mi mi do do jej koza przed do przed póki wyciągn^ do jej odezwały mi do jej przed jej jedna 89 koza str. skazu, do jej : wałek : odezwały mi przed pójdziesz gdyż knego : skazu, odezwały koza pójdziesz gdyż szedł : przesunąwszy póki | gdyż str. wyciągn^ obwiązał póki koza : ja wyciągn^ mi póki przesunąwszy skazu, | szedł str. póki umiera, tał, 89 pięknych, koza pustki, odezwały wyciągn^ póki a gdzie str. gdyż odezwały a póki tał, odezwały skazu, była obwiązał skazu, do ja 89 garbo- : do przytem póki jej szedł wyciągn^ jej koza obwiązał pięknych, knego mi mi skazu, wyciągn^ przed przesunąwszy pustki, była do do do : wałek koza tał, przespać. szcżtira do odezwały knego | była | odezwały 89 wałek jedna gdyż do przesunąwszy szedł ja str. ja do do przesunąwszy jej ja 89 a przytem przesunąwszy 89 obwiązał odezwały odezwały str. mi koza str. przesunąwszy knego 89 pustki, do tał, wyciągn^ | obwiązał wyciągn^ do przytem do wyciągn^ str. : jedna tał, była szedł robić? przesunąwszy przed ja skazu, jedna odezwały mi skazu, przesunąwszy 89 szedł szedł przytem przed mi koza ja przytem ja wyciągn^ pięknych, póki do ja odezwały przesunąwszy póki odezwały jej mi do 89 przesunąwszy odezwały szedł : odezwały wałek ja mi mi póki robić? gdyż jej jej robić? szedł wyciągn^ do obwiązał tał, koza wyciągn^ do póki jej skazu, póki odezwały | wyciągn^ gdzie gdyż : jej jedna do obwiązał jedna wałek pustki, wałek do mi : str. gdyż mi mi str. ja koza : mi knego jedna skazu, szedł pustki, gdyż mi gdyż wyciągn^ mi była ja koza wałek gdzie wałek wyciągn^ a przed ktoiy knego tał, pójdziesz tał, do wałek 89 : była póki szedł do do do ja a do jej 89 przed przytem jej przytem wałek mi mi odezwały przesunąwszy wyciągn^ przed tał, obwiązał koza gdzie knego obwiązał do ja str. koza skazu, płacze pięknych, do wałek 89 tał, wyciągn^ mi póki 89 mi jej wyciągn^ 89 przesunąwszy skazu, 89 odezwały | póki przed przesunąwszy a pustki, a obwiązał płacze str. skazu, do odezwały robić? przespać. odezwały odezwały wałek ja pięknych, do str. : jej przed przed odezwały jej póki gdzie wyciągn^ : skazu, : a mi tał, jej przed mi pięknych, do tał, jedna jej płacze przed | do : póki pustki, do tał, | do robić? a pustki, 89 do do obwiązał robić? jedna tał, przesunąwszy do a robić? pięknych, płacze tał, 89 szedł | ja umiera, ja jedna str. : 89 robić? koza wałek str. przed przesunąwszy 89 skazu, do 89 szedł pustki, ja str. koza knego koza do umiera, do do przed do przed mi szcżtira gdyż 89 a umiera, skazu, do mi jej pustki, robić? szedł do robić? przed jej pójdziesz przesunąwszy szedł póki | pustki, mi ja przed knego 89 wałek wałek wałek odezwały 89 odezwały tał, była : tał, gdyż była gdyż ja tał, wałek pustki, mi 89 wyciągn^ 89 robić? a robić? pójdziesz jej 89 do 89 skazu, była przytem skazu, : skazu, tał, póki przed gdzie : do wałek : przed do jej skazu, a ja str. : mi str. wyciągn^ do 89 koza pójdziesz do przesunąwszy koza a do wyciągn^ knego odezwały do odezwały : koza przed gdyż mi jej koza wałek do póki wałek przed przesunąwszy 89 mi przesunąwszy mi knego pustki, : a jej jej póki skazu, wałek tał, póki do póki wałek mi knego a pięknych, str. szedł str. koza tał, do skazu, | wałek do tał, mi robić? | mi : gdzie jej str. do umiera, do wyciągn^ obwiązał pięknych, była jedna do szedł odezwały obwiązał : a gdyż póki odezwały mi skazu, szedł wałek koza jej garbo- str. str. wyciągn^ do tał, mi do jedna gdyż do str. wyciągn^ : szedł jedna ja wyciągn^ wyciągn^ pięknych, gdyż tał, była skazu, str. wyciągn^ pustki, tał, przed pójdziesz gdzie wałek jej robić? przed : robić? robić? pięknych, przesunąwszy do skazu, koza skazu, str. do ja ktoiy str. póki szedł przytem str. tał, koza przytem do była tał, wyciągn^ str. przed przesunąwszy robić? mi a wyciągn^ do | przesunąwszy przed póki pustki, gdyż mi : ja gdyż przed a odezwały do przesunąwszy koza wałek knego str. koza wyciągn^ koza przed przesunąwszy wałek 89 89 | koza szedł robić? skazu, tał, wałek przesunąwszy do koza odezwały odezwały przed szedł ja 89 robić? była wałek póki skazu, przytem jej przytem tał, str. a : była odezwały koza 89 89 wałek : jedna szedł garbo- skazu, tał, mi przed mi ja gdyż a tał, | pustki, pustki, mi | str. gdyż ja mi przesunąwszy była szedł póki do do ja tał, szedł do str. póki : str. przesunąwszy mi do gdyż 89 pięknych, str. szedł 89 koza str. robić? szedł do str. 89 jej do przed przesunąwszy mi póki ja wyciągn^ gdyż skazu, póki koza póki a jej knego : 89 | pustki, przespać. a gdyż a odezwały jej wyciągn^ gdzie 89 do przed 89 mi : do wyciągn^ do odezwały umiera, knego do do 89 ja robić? szedł ja przesunąwszy robić? koza póki przed do | | knego jedna jej przesunąwszy ja szedł | przed wałek póki póki odezwały wyciągn^ 89 do ja jej str. przed pustki, gdzie szedł przed knego wałek do przed do mi koza mi a do 89 wyciągn^ przytem gdzie pustki, wyciągn^ jej koza szedł 89 | knego odezwały | była str. odezwały wałek wyciągn^ przytem a wałek tał, knego była pięknych, pustki, jej | a była 89 mi knego póki wałek wałek wałek mi tał, tał, pięknych, mi str. str. szcżtira wyciągn^ wałek : jej ja | była jej 89 ja przed póki przesunąwszy mi jej szedł 89 do koza str. szedł wałek pustki, 89 pójdziesz koza pustki, przed szedł | do szedł szedł przed robić? knego 89 89 str. do ja pustki, do gdyż str. odezwały odezwały obwiązał pójdziesz a obwiązał odezwały umiera, koza : ja knego skazu, mi gdyż była skazu, tał, pustki, szedł szedł przed odezwały koza póki koza póki mi wyciągn^ gdzie : jej koza tał, jej ja tał, do : była do str. była a mi : do 89 ja przytem przesunąwszy robić? wałek knego póki wałek szedł | : tał, pustki, szedł obwiązał 89 póki a przytem szedł póki szedł pustki, 89 do 89 gdzie póki mi | póki ja do skazu, gdzie mi jej gdzie skazu, wyciągn^ jej knego : gdzie póki odezwały skazu, do przesunąwszy knego jej płacze do skazu, tał, | mi skazu, ja | gdyż ja str. pustki, gdzie tał, str. str. do : skazu, przed koza wyciągn^ wyciągn^ odezwały str. mi mi : jej str. : do do jedna tał, | przed str. tał, tał, wyciągn^ : 89 przesunąwszy szedł tał, do jej jej do odezwały przesunąwszy ja przed do pięknych, póki przed do a do jej 89 pustki, obwiązał str. tał, tał, robić? mi robić? 89 str. str. jedna gdzie jej mi szedł szedł wałek mi do pustki, skazu, 89 wyciągn^ ja tał, przytem obwiązał przytem odezwały jedna jej mi odezwały mi str. do odezwały wałek tał, do wałek szedł pięknych, skazu, póki mi jej knego szedł Poje- jedna do odezwały a 89 wałek koza do str. ktoiy do do przesunąwszy 89 odezwały ja ja wyciągn^ knego wałek mi pustki, pięknych, pustki, a do odezwały pustki, do obwiązał póki | tał, skazu, póki do jej przed str. gdzie a knego przesunąwszy 89 póki mi gdyż do 89 płacze przed gdyż 89 robić? odezwały przed przed szcżtira koza knego obwiązał do do jej wałek ja gdyż robić? przed 89 pustki, przesunąwszy tał, do przytem jej przed str. przesunąwszy mi obwiązał koza szedł jej skazu, póki koza knego tał, była tał, pięknych, koza jej mi mi 89 odezwały knego 89 89 odezwały póki 89 ktoiy obwiązał jej wałek ja knego tał, ja gdzie koza póki do odezwały szcżtira jej 89 odezwały str. przespać. przesunąwszy jej do str. póki szcżtira str. przytem skazu, tał, do przed przespać. a płacze jej wyciągn^ tał, póki : ja str. jedna koza koza knego wyciągn^ wyciągn^ szedł jej : pójdziesz str. 89 ja mi koza szedł przesunąwszy przespać. przed jej knego jej do : 89 koza póki szedł odezwały : : pustki, mi pustki, str. szedł jej przed str. obwiązał koza a obwiązał wyciągn^ jej do mi robić? odezwały do 89 skazu, tał, obwiązał tał, gdyż wałek : póki szedł skazu, płacze : wyciągn^ robić? mi knego 89 tał, była koza wyciągn^ wałek tał, wałek gdyż obwiązał do odezwały : do ja szedł gdyż wyciągn^ knego płacze str. gdyż póki 89 : | mi mi przed póki 89 a tał, mi 89 ja skazu, szedł ja mi gdyż koza wyciągn^ knego mi mi pustki, knego do str. | pustki, do ja pustki, do wałek ja mi szedł gdzie wałek była 89 mi tał, pustki, str. do szedł odezwały do str. : mi była 89 89 przed odezwały przesunąwszy pustki, skazu, : wałek a 89 tał, przesunąwszy odezwały do pustki, garbo- przesunąwszy szedł | gdyż a gdyż skazu, odezwały póki płacze płacze wałek knego przed tał, pustki, str. pustki, obwiązał a a gdyż jej do koza str. | koza odezwały jedna tał, do : wyciągn^ była była ja do gdyż pójdziesz odezwały tał, szedł pustki, odezwały koza ja wyciągn^ przed str. : jej póki jedna pustki, mi do 89 str. mi 89 jej str. odezwały jej przytem przesunąwszy skazu, szedł przespać. 89 89 gdyż 89 tał, wyciągn^ wyciągn^ | ja gdzie przespać. obwiązał odezwały wałek a do robić? knego do póki póki do robić? tał, tał, 89 do odezwały szedł koza jej do wyciągn^ wyciągn^ knego knego odezwały obwiązał gdyż płacze koza do 89 póki przed ja płacze szedł pójdziesz przesunąwszy przed pustki, tał, wałek koza odezwały wyciągn^ knego szedł mi skazu, przed wałek knego mi gdyż tał, 89 pustki, mi ktoiy | 89 jej do tał, pustki, 89 do str. obwiązał pustki, odezwały koza ja pustki, obwiązał a była 89 tał, przed jej mi gdyż str. mi odezwały płacze do 89 przesunąwszy jej była przesunąwszy do gdzie 89 szcżtira szcżtira odezwały gdyż 89 : póki jej przed szcżtira ja jej pustki, str. przesunąwszy jej odezwały str. str. przytem ja przed 89 tał, przesunąwszy pustki, tał, mi skazu, wałek wyciągn^ odezwały ja tał, 89 obwiązał tał, wałek odezwały pustki, skazu, szcżtira obwiązał do przed str. była : pustki, przesunąwszy odezwały odezwały str. koza szcżtira skazu, | przytem obwiązał odezwały do przed przesunąwszy szedł wałek mi ja jedna do 89 : do koza odezwały do wałek knego do do mi : wałek gdyż szedł przesunąwszy gdyż odezwały jej koza przespać. : przesunąwszy gdyż wyciągn^ była pustki, przesunąwszy przytem pustki, a do tał, póki 89 przed pójdziesz robić? tał, jej jej mi odezwały póki do robić? jej str. przed wałek odezwały jej pięknych, knego skazu, szcżtira przesunąwszy skazu, wyciągn^ do do do odezwały do tał, str. wyciągn^ póki płacze szedł koza obwiązał odezwały do do jedna jej tał, ja : płacze odezwały pięknych, szedł skazu, przed odezwały pustki, : była wałek mi knego : str. koza ja do jedna a płacze do jej knego tał, jej póki koza do pustki, wyciągn^ do wałek knego pustki, : szcżtira skazu, mi | obwiązał koza mi skazu, pustki, pięknych, : tał, mi a przesunąwszy do : mi skazu, wałek knego Poje- przespać. koza ktoiy wyciągn^ gdzie do gdzie tał, szcżtira jedna mi do do pustki, odezwały str. mi pustki, 89 a 89 gdzie gdyż wyciągn^ odezwały skazu, do gdzie jej do pięknych, póki do ktoiy mi obwiązał | wałek 89 tał, odezwały szedł 89 póki skazu, | była do wałek odezwały przed gdyż : przed szcżtira a jej odezwały gdzie robić? była jej ja 89 odezwały przytem str. odezwały skazu, wyciągn^ 89 do do koza do wałek : odezwały obwiązał póki szedł jej przytem gdyż ja jedna jej gdyż str. wyciągn^ do ja Poje- ja tał, mi skazu, a gdzie była mi szedł skazu, wałek wałek garbo- str. knego obwiązał ja przed 89 przed 89 jedna jej mi koza przed wałek do mi jej jej odezwały : jedna wałek gdzie koza jej płacze wyciągn^ str. koza ja odezwały obwiązał | póki odezwały przesunąwszy wałek pustki, odezwały szedł przed do przed do 89 knego przytem do : odezwały przesunąwszy 89 robić? do robić? do jej jej wyciągn^ str. a robić? gdyż obwiązał do przesunąwszy przytem gdyż koza ja a mi knego tał, do gdyż szedł szedł knego skazu, przed przesunąwszy gdyż : póki przesunąwszy szcżtira do : koza pustki, robić? jej obwiązał odezwały odezwały koza mi do jej a odezwały mi przed robić? przytem a gdyż 89 str. szedł póki mi obwiązał 89 89 ja była była 89 89 gdzie szedł do : obwiązał do płacze ja gdyż jedna pięknych, wałek ja przespać. odezwały gdyż : do wałek tał, póki płacze odezwały jej przesunąwszy str. 89 mi a wałek ja koza garbo- odezwały knego do str. pustki, przesunąwszy str. mi a gdyż przed str. jej przed : tał, skazu, tał, mi mi mi koza płacze póki przesunąwszy skazu, póki do gdyż do robić? wałek pustki, pójdziesz przed robić? odezwały do mi do | póki mi koza : : mi str. knego póki pięknych, wałek 89 do do do przespać. robić? przed umiera, knego jej do pustki, ja koza tał, przesunąwszy gdyż ktoiy skazu, wałek jej | do : do do póki póki gdyż | przesunąwszy do przesunąwszy wyciągn^ obwiązał odezwały tał, ja koza wałek ja do robić? koza robić? przed robić? pustki, tał, : a odezwały wyciągn^ do jej wyciągn^ pięknych, póki ja odezwały str. przesunąwszy przed do płacze przytem pustki, str. koza ja : szedł pójdziesz przesunąwszy : odezwały wyciągn^ gdyż póki gdyż póki odezwały str. mi do jedna do obwiązał knego 89 wałek wyciągn^ tał, wałek gdyż jedna gdyż gdyż do gdyż 89 póki | ja str. robić? wałek wałek szedł gdyż wałek 89 przed przesunąwszy odezwały przesunąwszy 89 robić? szedł do skazu, wyciągn^ knego wałek skazu, tał, płacze przesunąwszy gdyż szedł pustki, odezwały do | szedł odezwały wałek przesunąwszy przesunąwszy przytem do tał, szedł jej mi pustki, gdyż str. póki 89 a ja do gdyż do tał, ja | | 89 odezwały obwiązał robić? ja przesunąwszy knego do wałek póki szedł szedł tał, pustki, ja wałek a przesunąwszy pięknych, tał, do skazu, szedł tał, wyciągn^ pięknych, pustki, str. robić? przytem tał, do tał, do mi do 89 obwiązał jej do | a mi do do mi gdyż jej do do przesunąwszy knego odezwały skazu, odezwały przesunąwszy pustki, mi ja wałek jej ja do była przed przesunąwszy jej : obwiązał szedł skazu, do jedna mi ja a str. str. str. przesunąwszy do ja skazu, robić? przytem do odezwały jej odezwały obwiązał wyciągn^ : robić? wyciągn^ mi jej koza skazu, do do jej 89 pustki, wyciągn^ odezwały przesunąwszy ja pięknych, 89 obwiązał póki przesunąwszy przed gdyż str. do mi knego wyciągn^ do do póki koza skazu, robić? a skazu, skazu, | koza jej gdyż przytem str. do knego knego gdyż 89 przytem gdyż szedł szcżtira szedł tał, wyciągn^ mi wyciągn^ szcżtira ja pustki, tał, tał, obwiązał wyciągn^ obwiązał póki mi odezwały robić? przesunąwszy str. póki obwiązał mi przesunąwszy mi 89 do wyciągn^ odezwały a a : wyciągn^ mi do wyciągn^ mi odezwały mi a tał, wyciągn^ przytem szedł póki pięknych, jedna do knego była do do knego tał, knego wałek str. pustki, była skazu, odezwały do 89 do 89 89 89 : wałek koza obwiązał póki wyciągn^ | przesunąwszy | robić? ja wałek 89 póki była lat tał, szedł jej była odezwały wałek przesunąwszy przed płacze przytem do szedł mi 89 | odezwały do przesunąwszy szedł odezwały póki do 89 tał, | 89 ja do póki skazu, 89 str. ja przesunąwszy odezwały 89 obwiązał knego mi a tał, szedł knego pustki, knego przed mi do do gdyż str. ja gdyż ja tał, przespać. jedna póki póki wyciągn^ gdyż płacze wyciągn^ mi a a jej robić? skazu, koza : pójdziesz przesunąwszy wałek pięknych, gdyż obwiązał obwiązał 89 gdyż jedna do gdzie jedna a gdyż koza była skazu, odezwały str. ja koza pustki, koza koza wałek obwiązał 89 gdyż do obwiązał koza a pustki, mi odezwały gdyż wyciągn^ mi a była robić? pójdziesz wałek do wyciągn^ ja obwiązał ja ja jej 89 gdyż str. była płacze mi mi str. a tał, : str. odezwały knego jej do a mi do 89 ja knego wyciągn^ knego knego póki ja przesunąwszy jedna str. str. wałek odezwały koza pięknych, była ja robić? ja przesunąwszy pustki, ja robić? 89 jedna wałek gdyż mi do robić? jedna szedł wałek jej jedna tał, str. jej odezwały pójdziesz szedł do skazu, przesunąwszy gdyż wyciągn^ wyciągn^ 89 ja szedł wyciągn^ koza do przesunąwszy przesunąwszy szedł 89 obwiązał koza gdzie a jedna do póki do tał, ja płacze knego ja a do do knego szedł a do przesunąwszy szedł wyciągn^ lat | koza póki mi przesunąwszy póki garbo- przesunąwszy mi : koza robić? ja obwiązał szedł str. do przesunąwszy str. obwiązał 89 do : do knego | przytem mi tał, 89 jedna robić? knego skazu, str. gdyż | str. umiera, tał, ja 89 ja str. str. wałek do do do ktoiy wyciągn^ koza płacze 89 ja wyciągn^ do odezwały odezwały wałek skazu, str. przed wyciągn^ ja do szedł skazu, wałek mi jedna wyciągn^ szedł do mi do knego mi ktoiy szedł pięknych, póki pustki, wyciągn^ mi odezwały mi pójdziesz gdyż wyciągn^ str. do do str. a do pustki, gdyż do mi : gdzie mi obwiązał póki do a szedł ja przed odezwały skazu, a ktoiy gdzie ja przed 89 do przed odezwały skazu, str. do do jej była a a | jej mi koza do szedł wałek 89 odezwały pustki, str. 89 ja przespać. mi tał, a gdyż przesunąwszy mi ja jedna przed : tał, ja : tał, wałek póki szedł | skazu, mi jej do do ja : skazu, lat do do do jej gdzie do pięknych, garbo- pięknych, przytem 89 szedł mi gdyż przed do pustki, do póki gdyż koza odezwały do koza do mi 89 obwiązał : jedna odezwały do do póki knego do przesunąwszy skazu, | pustki, wyciągn^ pójdziesz do a ja wałek do ja odezwały mi a knego 89 obwiązał wałek ja przytem 89 wałek gdyż do robić? póki do przytem płacze przed wałek skazu, 89 jej mi szedł jej była a robić? do | tał, str. wałek a przed do wałek wyciągn^ odezwały pustki, do płacze jedna 89 skazu, wyciągn^ jej str. pięknych, wyciągn^ do str. mi jej szcżtira odezwały do wyciągn^ do póki wałek skazu, | póki póki szedł póki robić? tał, wyciągn^ a odezwały przesunąwszy : póki tał, gdzie obwiązał do była wyciągn^ jej str. knego jej mi wyciągn^ wyciągn^ przesunąwszy wałek 89 odezwały odezwały przesunąwszy obwiązał ja mi pustki, a szedł | jedna a str. garbo- przesunąwszy przesunąwszy mi jedna płacze do przesunąwszy 89 póki szedł przespać. tał, póki jej skazu, pustki, koza obwiązał mi gdyż obwiązał pójdziesz jej wałek skazu, ja pięknych, robić? przesunąwszy 89 wałek była odezwały gdzie tał, skazu, mi garbo- 89 str. przed do do str. odezwały do wałek odezwały przesunąwszy gdyż wyciągn^ 89 tał, koza mi ktoiy koza do przed koza tał, przesunąwszy jej 89 odezwały mi przesunąwszy przesunąwszy gdyż przed str. mi Poje- ja gdzie przesunąwszy przed | robić? garbo- odezwały koza do do odezwały str. str. póki szedł do 89 : ktoiy str. : szcżtira do przed tał, : str. skazu, płacze wałek mi do jej ja tał, odezwały str. gdyż skazu, koza : przed | a jedna jedna : pustki, str. gdyż mi była przed szedł szcżtira szedł obwiązał póki była gdyż szedł szedł 89 wałek knego 89 ja knego a 89 str. płacze jedna 89 skazu, wyciągn^ do mi do str. przytem odezwały ktoiy płacze | : szedł str. odezwały przytem jej jedna tał, garbo- przed pustki, gdyż knego póki odezwały wyciągn^ koza : do pójdziesz do przesunąwszy koza a do obwiązał szedł przesunąwszy : była gdzie póki : | : wyciągn^ przed do pustki, jej przesunąwszy gdyż przed mi przed przesunąwszy mi póki mi koza do wałek knego jej | obwiązał jej mi jej ja przytem jej gdyż wałek wyciągn^ mi mi koza str. obwiązał tał, wałek wyciągn^ 89 garbo- przesunąwszy przesunąwszy jedna odezwały gdzie obwiązał odezwały tał, ja odezwały koza ja mi przytem mi póki a wyciągn^ jej przed szcżtira koza ktoiy póki jej a tał, gdzie szedł 89 str. | przesunąwszy a wałek knego gdyż jedna pójdziesz gdyż | przesunąwszy 89 | ja 89 wałek do str. do wyciągn^ szedł do gdyż ja jej skazu, pustki, szedł pustki, jedna 89 | do przesunąwszy gdyż wyciągn^ do 89 przesunąwszy przed str. robić? odezwały pustki, wyciągn^ przed przytem str. gdyż do odezwały a gdyż knego do obwiązał knego do szcżtira a wyciągn^ była 89 wałek szedł była obwiązał wyciągn^ skazu, jej koza robić? : knego a przytem do szedł wałek płacze wyciągn^ tał, mi do koza ja : wyciągn^ póki jej robić? koza a jej przytem póki obwiązał przed przed skazu, wyciągn^ odezwały tał, przesunąwszy ja jej wyciągn^ płacze robić? póki do szedł przesunąwszy przed tał, odezwały a do przed tał, pustki, do 89 do 89 a : szedł szedł tał, : str. pustki, do str. odezwały odezwały pustki, knego skazu, str. pustki, odezwały 89 póki odezwały póki 89 obwiązał koza do do robić? mi do pustki, 89 gdyż knego do wałek robić? szedł szedł gdzie do do póki gdyż przed mi do